fbpx

ทัวร์ออสเตรเลีย BIG POPULAR AUSTRALIA (TG) 7วัน 5คืน – AU2724379

รหัสทัวร์ : AU2724379
เดินทาง : Oct-Dec 2024
ระยะเวลา : 7D5N

ทัวร์ออสเตรเลีย BIG POPULAR AUSTRALIA (TG) 7วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 123,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นครซิดนีย์  อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  เขาสามอนงค์  SCENIC WORLD (นั่งรถรางไฟฟ้า + นั่งกระเช้า SCENIC CABLE WAY)  สวนสัตว์พื้นเมือง FEATHERDALE WILDLIFE PARK (ชม โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท  นครซิดนีย์  ชมเมือง+ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง  ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ (ชมวิวโอเปร่าเฮ้าส์)  บินภายใน  เมลเบิร์น  Gibson Steps  12 APOSTLES (ครึ่งสาย)  อุทยานแห่งชาติพอร์ต แคมป์เบลล์  OPTION TOUR นั่งเฮลิคอปเตอร์  London Bridge  นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ  หุบเขายาร์ร่า  ชิมไวน์   ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  นครเมลเบิร์น (ชมเมือง)  ไบรท์ตัน บาธติ้ง บ็อกซ์ **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**
กิน : ทานอาหารบนเรือชมอ่าวซิดนีย์ / ทานอาหารในไร่ไวน์ / อาหารไทย / เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ท่านละ 1 ตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
พิเศษ : พักซิดนีย์ 2 คืน เมลเบิร์น 2 คืน ย่านกลางเมือง ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง / บินตรง + บินภายใน / สะสมไมล์ได้ / กรุ๊ปเล็ก 15 ที่

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  นครซิดนีย์  อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  เขาสามอนงค์  SCENIC WORLD (นั่งรถรางไฟฟ้า + นั่งกระเช้า SCENIC CABLE WAY)  สวนสัตว์พื้นเมือง FEATHERDALE WILDLIFE PARK (ชม โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท  นครซิดนีย์  ชมเมือง+ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง  ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ (ชมวิวโอเปร่าเฮ้าส์)  บินภายใน  เมลเบิร์น  Gibson Steps  12 APOSTLES (ครึ่งสาย)  อุทยานแห่งชาติพอร์ต แคมป์เบลล์  OPTION TOUR นั่งเฮลิคอปเตอร์  London Bridge  นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ  หุบเขายาร์ร่า  ชิมไวน์   ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  นครเมลเบิร์น (ชมเมือง)  ไบรท์ตัน บาธติ้ง บ็อกซ์  อิสระช้อปปิ้ง  เดินทางสู่สนามบินเมืองเมลเบิร์น  เมลเบิร์น กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-24 (วันปิยมหาราช)123,900
ตุลาคม
11-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-24 (วันปิยมหาราช)123,900
พฤศจิกายน15-21123,900
พฤศจิกายน
15-21123,900
ธันวาคม5-11 (วันพ่อ)123,900
ธันวาคม
5-11 (วันพ่อ)123,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซิดนีย์ SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า(3.5*)
2 นครซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ – SCENIC WORLD (นั่งรถรางไฟฟ้า + นั่งกระเช้า SCENIC CABLE WAY) – สวนสัตว์พื้นเมือง FEATHERDALE WILDLIFE PARK (ชม โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า(3.5*)
3 นครซิดนีย์ – ชมเมือง+ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง– ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ (ชมวิวโอเปร่าเฮ้าส์) - บินภายใน – เมลเบิร์น MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า (3*)
4 เมลเบิร์น - Gibson Steps – 12 APOSTLES (ครึ่งสาย) – อุทยานแห่งชาติพอร์ต แคมป์เบลล์ – OPTION TOUR นั่งเฮลิคอปเตอร์ – London Bridge MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า (3*)
5 เมลเบิร์น - นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ - หุบเขายาร์ร่า - ชิมไวน์ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า (3*)
6 นครเมลเบิร์น (ชมเมือง) - ไบรท์ตัน บาธติ้ง บ็อกซ์ – อิสระช้อปปิ้ง – เดินทางสู่สนามบินเมืองเมลเบิร์น
7 เมลเบิร์น –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซิดนีย์
 • โรงแรม
 • SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า(3.5*)
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ – SCENIC WORLD (นั่งรถรางไฟฟ้า + นั่งกระเช้า SCENIC CABLE WAY) – สวนสัตว์พื้นเมือง FEATHERDALE WILDLIFE PARK (ชม โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท
 • โรงแรม
 • SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า(3.5*)
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครซิดนีย์ – ชมเมือง+ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง– ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ (ชมวิวโอเปร่าเฮ้าส์) - บินภายใน – เมลเบิร์น
 • โรงแรม
 • MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า (3*)
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมลเบิร์น - Gibson Steps – 12 APOSTLES (ครึ่งสาย) – อุทยานแห่งชาติพอร์ต แคมป์เบลล์ – OPTION TOUR นั่งเฮลิคอปเตอร์ – London Bridge
 • โรงแรม
 • MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า (3*)
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมลเบิร์น - นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ - หุบเขายาร์ร่า - ชิมไวน์ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
 • โรงแรม
 • MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า (3*)
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครเมลเบิร์น (ชมเมือง) - ไบรท์ตัน บาธติ้ง บ็อกซ์ – อิสระช้อปปิ้ง – เดินทางสู่สนามบินเมืองเมลเบิร์น
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมลเบิร์น –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม