fbpx
พบ 6 แพ็คเกจ

ทัวร์พม่า ราคาถูก Let’s Go Myanmar  ตลอดปี 2567 – 2568 นำเที่ยวไหว้พระ เส้นทางบุญ มัณฑะเลย์ พระธาตุอินทร์แขวน มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน  เที่ยวพม่า อิ่มบุญ สนุกตลอดเส้นทาง Myanmar Tour 2024 – 2025

รายการทัวร์พม่า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์พม่า ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0924351
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ  ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์  มัณฑะเลย์  นั่งรถสู่พุกาม  วิหารกุบยางจี  วัดมนุหา  วิหารธรรมยานจี  เจดีย์สับพันยู  ชมวิวพระอาทิตย์ตก  พุกาม  เจย์ชเวสิกอง  วิหารติโลมินโล  วิหารอนันดา  มัณฑะเลย์  โรงงานเครื่องเขิน  มัณฑะเลย์  พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี  เมืองอมรปุระ  สะพานไม้อูเบ็ง  วัดมหากันดายงค์
กิน : เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำแบบพื้นเมือง
พิเศษ : Diiner พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MANDALAY เมืองมรดกโลก (8M) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม19-22 (วันอาสาฬหบูชา)13,999
20-23 (วันอาสาฬหบูชา)14,999
26-29 (วันเฉลิม ร.10)15,999
กรกฎาคม
19-22 (วันอาสาฬหบูชา)13,999
20-23 (วันอาสาฬหบูชา)14,999
26-29 (วันเฉลิม ร.10)15,999
สิงหาคม9-12 (วันแม่) / 23-2614,999
10-13 (วันแม่)15,999
สิงหาคม
9-12 (วันแม่) / 23-2614,999
10-13 (วันแม่)15,999
กันยายน13-1612,999
27-3013,999
กันยายน
13-1612,999
27-3013,999
ตุลาคม11-14 / 12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)15,999
ตุลาคม
11-14 / 12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)15,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0924189
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองย่างกุ้ง  พระนอนตาหวาน  พระนั่งหงาทัตจี  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์ชเวดากอง  เมืองหงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  พระธาตุมุเตา  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระนอนชเวตาเลียว  พระธาตุอินทร์แขวน
กิน : พิเศษ!!กุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น + พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท (8M) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน28-3010,9998,999
มิถุนายน
28-3010,9998,999
กรกฎาคม5-710,999
20-22 (วันอาสาฬหบูชา) / 26-28 / 27-29 (วันเฉลิม ร.10)12,999
กรกฎาคม
5-710,999
20-22 (วันอาสาฬหบูชา) / 26-28 / 27-29 (วันเฉลิม ร.10)12,999
สิงหาคม9-1111,999
10-12 (วันแม่)13,999
23-2510,999
สิงหาคม
9-1111,999
10-12 (วันแม่)13,999
23-2510,999
กันยายน6-811,999
20-2212,999
กันยายน
6-811,999
20-2212,999
ตุลาคม4-612,999
11-13 / 12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)13,999
ตุลาคม
4-612,999
11-13 / 12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)13,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0923947
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ  ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์  นั่งรถสู่พุกาม  วิหารกุบยางจี  วัดมนุหา  วิหารธรรมยานจี  เจดีย์สับพันยู  ชมวิวพระอาทิตย์ตก  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารติโลมินโล  วิหารอนันดา  มัณฑะเลย์  โรงงานเครื่องเขิน  พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี  เมืองอมรปุระ  สะพานไม้อูเบ็ง  วัดมหากันดายงค์
กิน : เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำแบบพื้นเมือง / Dinner พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MANDALAY เมืองมรดกโลก (8M) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม19-22 / 20-23 (วันอาสาฬหบูชา) / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)15,999
กรกฎาคม
19-22 / 20-23 (วันอาสาฬหบูชา) / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)15,999
สิงหาคม9-12 (วันแม่) / 23-2615,999
10-13 (วันแม่)16,999
สิงหาคม
9-12 (วันแม่) / 23-2615,999
10-13 (วันแม่)16,999
กันยายน13-1613,999
27-3014,999
กันยายน
13-1613,999
27-3014,999
ตุลาคม11-14 / 12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)15,999
ตุลาคม
11-14 / 12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)15,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0924168
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มัณฑะเลย์  เมืองเนปยีดอ  พระพุทธรูปปางมารวิชัย  เจดีย์อุปปาตะสันติ  พิพิธภัณฑ์อัญมณี   เมืองพุกาม  เจดีย์ชเวสิกอง  วัดติโลมินโล  วัดอนันดา  วิหารสัพพัญญู  โรงงานเครื่องเขิน  วิหารธรรมยันจี  วัดมหุหา  วัดกุบยางกี  นั่งรถม้าชมเมือง  ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก
กิน : พิเศษ!!เมนูกุ้งแม่น้ำเผาพื้นเมือง / Dinner พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
พิเศษ : นั่งรถม้าชมเมืองพุกามและล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม (8M) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม19-22 / 20-23 (วันอาสาฬหบูชา) / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)16,999
กรกฎาคม
19-22 / 20-23 (วันอาสาฬหบูชา) / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)16,999
สิงหาคม9-12 / 10-13 (วันแม่)16,999
23-2615,999
สิงหาคม
9-12 / 10-13 (วันแม่)16,999
23-2615,999
กันยายน13-1614,999
27-3015,999
กันยายน
13-1614,999
27-3015,999
ตุลาคม11-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,999
ตุลาคม
11-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M2824323
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหงสา  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์  ไจ้ทีโย  พระธาตุอินทร์แขวน  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ  เมืองย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสก๊อต  พระนอนตาหวาน  พระหงาทัตจี
กิน : พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว / อาหารไทย / Hotpot Buffet
พิเศษ : พัก 5 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (8M) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม20-22 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา) / 27-29 (วันเฉลิม ร.10)12,990
กรกฎาคม
20-22 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา) / 27-29 (วันเฉลิม ร.10)12,990
สิงหาคม10-12 (วันแม่)12,990
30-1 ก.ย.11,990
สิงหาคม
10-12 (วันแม่)12,990
30-1 ก.ย.11,990
กันยายน20-22 / 27-2911,990
กันยายน
20-22 / 27-2911,990
ตุลาคม4-6 / 11-13 / 18-2012,990
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)13,990
ตุลาคม
4-6 / 11-13 / 18-2012,990
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)13,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M2824324
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  มัณฑะเลย์ฮิลล์  เมืองพุกาม  วัดติโลมินโล  วัดมนุหะ  วัดอานันดา  วิหารธรรมมายันจี  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารสัพพัญญู  ร้านเครื่องเขินและร้านเครื่องนุ่งห่ม  เมืองอมรปุระ  สะพานไม้สักอูเบ็ง  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
กิน : พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา / Dinner พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

ทัวร์พม่า MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ (8M) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม20-23 (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)15,990
กรกฎาคม
20-23 (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)15,990
สิงหาคม9-12 (วันแม่)15,990
สิงหาคม
9-12 (วันแม่)15,990
ตุลาคม12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,990
ตุลาคม
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,990

** วันหยุด