fbpx

 ➡ การชำระเงินจองทัวร์

เมื่อเจ้าหน้าที่ ได้รับข้อมูลการจองทัวร์ของท่าน จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง (ของวันทำการ) เพื่อยืนยันการจองทัวร์ และแจ้งการชำระเงินค่าทัวร์ (ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน แล้วแต่กรณี) โดยท่านไม่ต้องชำระค่าทัวร์เข้ามาก่อน จนกว่าจะได้รับการยืนยันการจองจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น และไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร Messenger ดำเนินการเก็บเงินกับลูกค้าโดยตรง

ท่านจะได้รับ email หรือ line ยืนยันการจอง ที่ระบุโปรแกรมทัวร์ วันเดินทาง กำหนดวันที่ท่านต้องชำระเงิน จำนวนเงินที่ต้องชำระ ที่เป็นยอดมัดจำ เเละยอดส่วนที่เหลือ ชื่อบัญชีธนาคาร เมื่อท่านได้รับเเล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง (กรณีต้องทำวีซ่า หรือใช้เอกสาร ตัวจริงต่างๆ เจ้าหน้าที่จะนัดวันเก็บเอกสาร โดยจะมีแมสเซนเจอร์เข้าไปรับเอกสาร เฉพาะเขตพื้นที่ กทม ตามที่ลูกค้านัดหมาย)

หลังจากท่านได้ชำระเงินค่าทัวร์แล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ทาง fax ที่ 034-471823 พร้อมทั้งระบุ โปรแกรมทัวร์ วันเดินทาง และชื่อผู้เดินทาง หรือ reply email หรือส่ง email มาที่ [email protected] / [email protected] / [email protected]  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็นยอดโอนของท่านไหน หรือ Line ID = @letagotravel (มี@นำหน้าด้วยน้า) หรือ http://line.me/ti/p/%40letagotravel

กรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งชำระค่าทัวร์ตามวัน และเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง

บัญชีที่ใช้ในการโอนเงิน เป็นชื่อบัญชีบริษัท เลททาโก แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด เท่านั้น