fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO URABANDAI (TG) 6วัน 4คืน SHTGNRT7 – J1524056

รหัสทัวร์ : J1524056
เดินทาง : Oct 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO URABANDAI (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 68,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : จังหวัดอิบารากิ  ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  สะพานแขวนริวจิน  น้ำตกฟุคุโรดะ 1 ใน 3 ที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น เมืองอิวากิ  จังหวัดฟุกุชิมะ  หุบเขานาคิสึกาวะ  ล่องเรือชมอ่าวฮิบะระชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ทะเลสาบโกชิคินุมะ  กระเช้าลอยฟ้าอุระบันได  ปราสาทสึรุกะ (ถ่ายรูปด้านนอก)  หมู่บ้านโออุจิจูคุ  ลานผาหินล้านปี  เมืองอุสึโนมิยะ  วัดโอยะ  รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมเฮอิวะ  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  เมืองนาริตะ  ช้อปปิ้งอิออน
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ROKKASEN (SOFT DRINK ไม่อั้น) แนะนำจากรายการทีวีแชมเปี้ยน
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน + พัก 4 ดาว 2 คืน (ใจกลางย่านชินจูกุ 1 คืน)

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินนาริตะ  จังหวัดอิบารากิ  ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  สะพานแขวนริวจิน  น้ำตกฟุคุโรดะ 1 ใน 3 ที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น  เมืองอิวากิ  จังหวัดฟุกุชิมะ  หุบเขานาคิสึกาวะ  ล่องเรือชมอ่าวฮิบะระชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี  ทะเลสาบโกชิคินุมะ  กระเช้าลอยฟ้าอุระบันได  ปราสาทสึรุกะ (ถ่ายรูปด้านนอก)  หมู่บ้านโออุจิจูคุ  ลานผาหินล้านปี  เมืองอุสึโนมิยะ  วัดโอยะ  รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมเฮอิวะ  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  เมืองนาริตะ  ช้อปปิ้งอิออน  สนามบินนาริตะ  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-24 / 23-28 (วันปิยมหาราช)68,999
ตุลาคม
19-24 / 23-28 (วันปิยมหาราช)68,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนาริตะ – จังหวัดอิบารากิ – ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – สะพานแขวนริวจิน – น้ำตกฟุคุโรดะ 1 ใน 3 ที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น – เมืองอิวากิ SPA RESORT HAWAIIANS หรือเทียบเท่า
3 จังหวัดฟุกุชิมะ – หุบเขานาคิสึกาวะ – ล่องเรือชมอ่าวฮิบะระชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี – ทะเลสาบโกชิคินุมะ URABANDAI LAKE RESORT หรือเทียบเท่า
4 กระเช้าลอยฟ้าอุระบันได – ปราสาทสึรุกะ (ถ่ายรูปด้านนอก) – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – ลานผาหินล้านปี – เมืองอุสึโนมิยะ HOTEL HIGASHINIHON UTSUNOMIYA หรือเทียบเท่า
5 วัดโอยะ – รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมเฮอิวะ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ROKKASEN (SOFT DRINK ไม่อั้น) แนะนำจากรายการทีวีแชมเปี้ยน HOTEL GROOVE SHINJUKU หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ – เมืองนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – จังหวัดอิบารากิ – ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – สะพานแขวนริวจิน – น้ำตกฟุคุโรดะ 1 ใน 3 ที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น – เมืองอิวากิ
 • โรงแรม
 • SPA RESORT HAWAIIANS หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จังหวัดฟุกุชิมะ – หุบเขานาคิสึกาวะ – ล่องเรือชมอ่าวฮิบะระชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี – ทะเลสาบโกชิคินุมะ
 • โรงแรม
 • URABANDAI LAKE RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กระเช้าลอยฟ้าอุระบันได – ปราสาทสึรุกะ (ถ่ายรูปด้านนอก) – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – ลานผาหินล้านปี – เมืองอุสึโนมิยะ
 • โรงแรม
 • HOTEL HIGASHINIHON UTSUNOMIYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดโอยะ – รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมเฮอิวะ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ROKKASEN (SOFT DRINK ไม่อั้น) แนะนำจากรายการทีวีแชมเปี้ยน
 • โรงแรม
 • HOTEL GROOVE SHINJUKU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – เมืองนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม