fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAMIKOCHI ART OF NATURE (JL) 7วัน 4คืน SHJLKIX7 – J1524477

รหัสทัวร์ : J1524477
เดินทาง : Oct 2024
ระยะเวลา : 7D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAMIKOCHI ART OF NATURE (JL) 7วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 63,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองอุจิ  วัดเบียวโดอิน  ถนนเบียวโดอิน โอโมเตะซันโด  ฟูชิมิ อินาริ  เมืองนาโกย่า  เมืองกิฟุ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  คามิโคจิ  สะพานคัปปะ  สวนโออิชิ ปาร์ค  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล  โอชิโนะ ฮัคไค  สวนโชวะคิเนน  เมืองโตเกียว  วัดอาซากุสะ  ตลาดปลาซึกิจิ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ **รวมค่าทิปแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ  เมืองอุจิ  วัดเบียวโดอิน  ถนนเบียวโดอิน โอโมเตะซันโด  ฟูชิมิ อินาริ  เมืองนาโกย่า  เมืองกิฟุ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  คามิโคจิ  สะพานคัปปะ  สวนโออิชิ ปาร์ค  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล  โอชิโนะ ฮัคไค  สวนโชวะคิเนน  เมืองโตเกียว  วัดอาซากุสะ  ตลาดปลาซึกิจิ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ  สนามบินฮาเนดะ  สนามบินฮาเนดะ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ **รวมค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม21-27 (วันปิยมหาราช)63,999
ตุลาคม
21-27 (วันปิยมหาราช)63,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน – ถนนเบียวโดอิน โอโมเตะซันโด – ฟูชิมิ อินาริ – เมืองนาโกย่า HOTEL KEIHAN NAGOYA หรือเทียบเท่า
3 เมืองกิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – สวนโออิชิ ปาร์ค – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล FUJI MIHANA RESORT หรือเทียบเท่า
5 โอชิโนะ ฮัคไก – สวนโชวะคิเนน – เมืองโตเกียว – วัดอาซากุสะ OURS INN HANKYU หรือเทียบเท่า
6 ตลาดปลาซึกิจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ – สนามบินฮาเนดะ
7 สนามบินฮาเนดะ– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน – ถนนเบียวโดอิน โอโมเตะซันโด – ฟูชิมิ อินาริ – เมืองนาโกย่า
 • โรงแรม
 • HOTEL KEIHAN NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองกิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ
 • โรงแรม
 • HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – สวนโออิชิ ปาร์ค – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล
 • โรงแรม
 • FUJI MIHANA RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอชิโนะ ฮัคไก – สวนโชวะคิเนน – เมืองโตเกียว – วัดอาซากุสะ
 • โรงแรม
 • OURS INN HANKYU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาซึกิจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ – สนามบินฮาเนดะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม