fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น RED MAPLE LEAVES TOKYO FUJI (XJ) 5วัน 3คืน JXJ136 – J4824431

รหัสทัวร์ : J4824431
เดินทาง : Nov-Dec 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น RED MAPLE LEAVES TOKYO FUJI (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 31,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท  จังหวัดยามานาชิ  สวนโออิชิปาร์ค  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  โตเกียว  วัดอาซากุสะ  นาริตะ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม!  (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 
กิน : พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู!!
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วัน

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  เมืองฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท  จังหวัดยามานาชิ  สวนโออิชิปาร์ค  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  โตเกียว  วัดอาซากุสะ  นาริตะ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม!  (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน1-5 / 5-9 / 7-11 / 9-13 / 11-15 / 15-19 / 21-25 / 23-27 / 25-2932,888
3-731,888
17-21 / 19-2333,888
27-1 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค.34,888
พฤศจิกายน
1-5 / 5-9 / 7-11 / 9-13 / 11-15 / 15-19 / 21-25 / 23-27 / 25-2932,888
3-731,888
17-21 / 19-2333,888
27-1 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค.34,888
ธันวาคม1-5 / 3-7 / 5-9 (วันพ่อ)36,888
ธันวาคม
1-5 / 3-7 / 5-9 (วันพ่อ)36,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - เมืองฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – จังหวัดยามานาชิ – พักฟูจิออนเซ็น Fujisan Garden Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 สวนโออิชิปาร์ค – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - นาริตะ The Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม! (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) The Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - เมืองฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – จังหวัดยามานาชิ – พักฟูจิออนเซ็น
 • โรงแรม
 • Fujisan Garden Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนโออิชิปาร์ค – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - นาริตะ
 • โรงแรม
 • The Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม! (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • The Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม