fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น GOOD TIME TOKYO FUJI NIKKO KAWAGOE (XJ) 5วัน 3คืน JXJ137 – J4824435

รหัสทัวร์ : J4824435
เดินทาง : Nov-Dec 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น GOOD TIME TOKYO FUJI NIKKO KAWAGOE (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 33,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โตเกียว  วัดอาซากุสะ  คาวาโกเอะ  ถนนคุระซุคุริ  ตรอกลูกกวาด Kashiya Yokocho  เมืองยามานาชิ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  สวนโออิชิปาร์ค  โตเกียว  ย่านชินจูกุ  เมืองนิกโก  น้ำตกเคงอน  ศาลเจ้านิกโกโทโชกุ  ผ่านชมสะพานชินเคียว  เมืองนาริตะ  Aeon Mall
กิน : พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู!!
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  โตเกียว  วัดอาซากุสะ  คาวาโกเอะ  ถนนคุระซุคุริ  ตรอกลูกกวาด Kashiya Yokocho  เมืองยามานาชิ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  สวนโออิชิปาร์ค  โตเกียว  ย่านชินจูกุ  เมืองนิกโก  น้ำตกเคงอน  ศาลเจ้านิกโกโทโชกุ  ผ่านชมสะพานชินเคียว  เมืองนาริตะ  Aeon Mall   ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน2-6 / 4-8 / 10-1433,888
6-10 / 8-12 / 12-16 / 14-18 / 18-22 / 20-24 / 22-2634,888
16-20 / 24-28 / 26-3035,888
28-2 ธ.ค.37,888
30-4 ธ.ค.36,888
พฤศจิกายน
2-6 / 4-8 / 10-1433,888
6-10 / 8-12 / 12-16 / 14-18 / 18-22 / 20-24 / 22-2634,888
16-20 / 24-28 / 26-3035,888
28-2 ธ.ค.37,888
30-4 ธ.ค.36,888
ธันวาคม2-6 / 4-8 (วันพ่อ)37,888
ธันวาคม
2-6 / 4-8 (วันพ่อ)37,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - คาวาโกเอะ - ถนนคุระซุคุริ - ตรอกลูกกวาด Kashiya Yokocho - เมืองยามานาชิ – พักฟูจิออนเซ็น Fujisan Garden Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - สวนโออิชิปาร์ค – โตเกียว - ย่านชินจูกุ Day Nice Hotel Tokyo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 เมืองนิกโก – น้ำตกเคงอน – ศาลเจ้านิกโกโทโชกุ – ผ่านชมสะพานชินเคียว - เมืองนาริตะ – Aeon Mall International Resort Hotel Yurakujo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - คาวาโกเอะ - ถนนคุระซุคุริ - ตรอกลูกกวาด Kashiya Yokocho - เมืองยามานาชิ – พักฟูจิออนเซ็น
 • โรงแรม
 • Fujisan Garden Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - สวนโออิชิปาร์ค – โตเกียว - ย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • Day Nice Hotel Tokyo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนิกโก – น้ำตกเคงอน – ศาลเจ้านิกโกโทโชกุ – ผ่านชมสะพานชินเคียว - เมืองนาริตะ – Aeon Mall
 • โรงแรม
 • International Resort Hotel Yurakujo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม