fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO COLORFUL KAMIKOCHI DAIGOJI FUJI (TG) 6วัน 4คืน SHTGKIX5 – J1524099

รหัสทัวร์ : J1524099
เดินทาง : Oct-Nov 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO COLORFUL KAMIKOCHI DAIGOJI FUJI (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 69,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดไดโกจิ  เมืองกิฟุ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  คามิโคจิ  สะพานคัปปะ  เมืองนากาโน่  โอชิโนะ ฮัคไก  ล่องเรืออาปาเระ สวนโออิชิ ปาร์ค  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล  สวนผลไม้  เมืองโตเกียว  ห้างเซ็งเคียคุ บันไร  สวนชินจูกุเกียวเอน  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  เมืองนาริตะ  อิออน พลาซ่า **รวมค่าทิปแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / บุฟเฟ่ต์ชาบูพรีเมี่ยม
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน + พัก รร ใจกลางชินจุกุระดับ 4 ดาว 1 คืน

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  เมืองเกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดไดโกจิ  เมืองกิฟุ  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  คามิโคจิ  สะพานคัปปะ  เมืองนากาโน่  โอชิโนะ ฮัคไก  ล่องเรืออาปาเระ  สวนโออิชิ ปาร์ค  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล  สวนผลไม้  เมืองโตเกียว  ห้างเซ็งเคียคุ บันไร  สวนชินจูกุเกียวเอน  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  เมืองนาริตะ  อิออน พลาซ่า  สนามบินนาริตะ  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม21-26 (วันปิยมหาราช)69,999
29-3 พ.ย.73,999
ตุลาคม
21-26 (วันปิยมหาราช)69,999
29-3 พ.ย.73,999
พฤศจิกายน4-973,999
พฤศจิกายน
4-973,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดไดโกจิ – เมืองกิฟุ MIYAKO HOTEL GIFU NAGARAGAWA หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – เมืองนากาโน่ HOTEL AMBIENT AZUMINO หรือเทียบเท่า
4 โอชิโนะ ฮัคไก – ล่องเรืออาปาเระ – สวนโออิชิ ปาร์ค – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สวนผลไม้ – เมืองโตเกียว – ห้างเซ็งเคียคุ บันไร – สวนชินจูกุเกียวเอน – ช้อปปิ้งชินจูกุ HOTEL GROOVE SHINJUKU หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ – เมืองนาริตะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดไดโกจิ – เมืองกิฟุ
 • โรงแรม
 • MIYAKO HOTEL GIFU NAGARAGAWA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – เมืองนากาโน่
 • โรงแรม
 • HOTEL AMBIENT AZUMINO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอชิโนะ ฮัคไก – ล่องเรืออาปาเระ – สวนโออิชิ ปาร์ค – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล
 • โรงแรม
 • FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนผลไม้ – เมืองโตเกียว – ห้างเซ็งเคียคุ บันไร – สวนชินจูกุเกียวเอน – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • HOTEL GROOVE SHINJUKU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – เมืองนาริตะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม