fbpx

ทัวร์สิงคโปร์ มหัศจรรย์ SINGAPORE UNIVERSAL STUDIO (SQ) 3วัน 2คืน BT-SIN52-SQ – SG0924046

รหัสทัวร์ : SG0924046
เดินทาง : Apr-Dec 2024
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์สิงคโปร์ มหัศจรรย์ SINGAPORE UNIVERSAL STUDIO (SQ) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 18,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  อ่าวมารีน่า  มารีน่า เบย์ แซนด์  เมอร์ไลอ้อน  การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์  สะพานฮีลิกซ์  โชว์ Wonder Full Light & Water Spectacular  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (รวมบัตรเข้า)  อุโมงค์ต้นไม้ฟอร์ทแคนนิ่ง  วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว  น้ำตกจีเวล
กิน : “บักกุ๊ดเต๋” @ SONG FA
พิเศษ : Universal เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินชางงี  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  อ่าวมารีน่า  มารีน่า เบย์ แซนด์  เมอร์ไลอ้อน  การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์  สะพานฮีลิกซ์  โชว์ Wonder Full Light & Water Spectacular  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (รวมบัตรเข้า)  อุโมงค์ต้นไม้ฟอร์ทแคนนิ่ง  วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว  น้ำตกจีเวล  สนามบินชางงี  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน14-16 / 28-3020,999
กันยายน
14-16 / 28-3020,999
ตุลาคม5-7 / 26-2820,999
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,999
ตุลาคม
5-7 / 26-2820,999
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,999
พฤศจิกายน9-11 / 23-2520,999
พฤศจิกายน
9-11 / 23-2520,999
ธันวาคม8-10 (วันรัฐธรรมนูญ) / 28-30 (วันท้ายปี)25,999
ธันวาคม
8-10 (วันรัฐธรรมนูญ) / 28-30 (วันท้ายปี)25,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินชางงี • น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง • อ่าวมารีน่า • มารีน่า เบย์ แซนด์ • เมอร์ไลอ้อน • การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ • สะพานฮีลิกซ์ • โชว์ Wonder Full Light & Water Spectacular IBIS SELEGIE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตราฐานสิงคโปร์
2 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (รวมบัตรเข้า) IBIS SELEGIE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตราฐานสิงคโปร์
3 อุโมงค์ต้นไม้ฟอร์ทแคนนิ่ง • วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว • น้ำตกจีเวล • สนามบินชางงี • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินชางงี • น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง • อ่าวมารีน่า • มารีน่า เบย์ แซนด์ • เมอร์ไลอ้อน • การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ • สะพานฮีลิกซ์ • โชว์ Wonder Full Light & Water Spectacular
 • โรงแรม
 • IBIS SELEGIE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตราฐานสิงคโปร์
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (รวมบัตรเข้า)
 • โรงแรม
 • IBIS SELEGIE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตราฐานสิงคโปร์
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุโมงค์ต้นไม้ฟอร์ทแคนนิ่ง • วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว • น้ำตกจีเวล • สนามบินชางงี • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม