fbpx

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXCELLENT (SQ) 3วัน 2คืน SIN22 – SG5424326

รหัสทัวร์ : SG5424326
เดินทาง : Jul-Dec 2024
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXCELLENT (SQ) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  GARDEN BY THE BAY  สะพานเกลียว HELIX  ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW  FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เมอร์ไลอ้อน  วัดพระเขี้ยวแก้ว  ย่านไชน่าทาว์น  ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD  THE JEWEL CHANGI
กิน : SONG FA BUKKUTTEH
พิเศษ : อิสระ 1 วัน

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  ท่าอากาศยานชางกี  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  GARDEN BY THE BAY  สะพานเกลียว HELIX  ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW  FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เมอร์ไลอ้อน  วัดพระเขี้ยวแก้ว  ย่านไชน่าทาว์น  ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD  THE JEWEL CHANGI  ท่าอากาศยานชางกี  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม20-22 (วันอาสาฬหบูชา)18,99914,999
26-28 (วันเฉลิม ร.10)17,99914,999
กรกฎาคม
20-22 (วันอาสาฬหบูชา)18,99914,999
26-28 (วันเฉลิม ร.10)17,99914,999
สิงหาคม23-2517,999
สิงหาคม
23-2517,999
กันยายน13-1517,999
กันยายน
13-1517,999
ตุลาคม11-13 / 12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)18,999
18-20 / 19-2117,999
25-2719,999
ตุลาคม
11-13 / 12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)18,999
18-20 / 19-2117,999
25-2719,999
พฤศจิกายน2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-2 ธ.ค.17,999
พฤศจิกายน
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-2 ธ.ค.17,999
ธันวาคม5-7 (วันพ่อ) / 8-10 (วันรัฐธรรมนูญ)21,999
29-31 (วันสิ้นปี)23,999
ธันวาคม
5-7 (วันพ่อ) / 8-10 (วันรัฐธรรมนูญ)21,999
29-31 (วันสิ้นปี)23,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY – สะพานเกลียว HELIX – ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW IBIS BUDGET SINGAPORE SELEGIE / IMPERIAL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) IBIS BUDGET SINGAPORE SELEGIE / IMPERIAL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ย่านไชน่าทาว์น – ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY – สะพานเกลียว HELIX – ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW
 • โรงแรม
 • IBIS BUDGET SINGAPORE SELEGIE / IMPERIAL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • IBIS BUDGET SINGAPORE SELEGIE / IMPERIAL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ย่านไชน่าทาว์น – ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม