fbpx

ทัวร์เกาหลี SEORAK AUTUMN SOUL (BX/7C) 5วัน 3คืน – K5624163

รหัสทัวร์ : K5624163
เดินทาง : Sep-Nov 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี SEORAK AUTUMN SOUL (BX/7C) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาะนามิ  เวลไลท์คาเฟ่ (แสงวาฬคาเฟ่) (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)  SOKCHO EYE (ไม่รวมค่าขึ้น)  หาดซกโช  ซกโชไนท์มาร์เก็ต  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า)  เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด)  ศูนย์เครื่องสำอาง  ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท  พระราชวังเคียงบกกุง  ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  DUTY FREE  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก  ศูนย์อเมทิสต์  KOREAN SUPERMARKET 
กิน : ซีฟู้ดหม้อไฟเกาหลี / เมนูบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีมี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  เกาะนามิ  เวลไลท์คาเฟ่ (แสงวาฬคาเฟ่) (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)  SOKCHO EYE (ไม่รวมค่าขึ้น)  หาดซกโช  ซกโชไนท์มาร์เก็ต  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า)  เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด)  ศูนย์เครื่องสำอาง  ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท  พระราชวังเคียงบกกุง  ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  DUTY FREE  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก  ศูนย์อเมทิสต์  KOREAN SUPERMARKET  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน25-2917,900
กันยายน
25-2917,900
ตุลาคม2-619,900
9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-27 (วันปิยมหาราช) / 16-20 / 30-3 พ.ย.20,900
ตุลาคม
2-619,900
9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-27 (วันปิยมหาราช) / 16-20 / 30-3 พ.ย.20,900
พฤศจิกายน20-2417,900
6-10 / 13-1718,900
พฤศจิกายน
20-2417,900
6-10 / 13-1718,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - เวลไลท์คาเฟ่ (แสงวาฬคาเฟ่) (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) - SOKCHO EYE (ไม่รวมค่าขึ้น) - หาดซกโช - ซกโชไนท์มาร์เก็ต SEORAK HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
3 อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) - เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เครื่องสำอาง - ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
4 พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ - DUTY FREE - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
5 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก - ศูนย์อเมทิสต์ - KOREAN SUPERMARKET
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - เวลไลท์คาเฟ่ (แสงวาฬคาเฟ่) (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) - SOKCHO EYE (ไม่รวมค่าขึ้น) - หาดซกโช - ซกโชไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • SEORAK HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) - เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เครื่องสำอาง - ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท
 • โรงแรม
 • SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ - DUTY FREE - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
 • โรงแรม
 • SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก - ศูนย์อเมทิสต์ - KOREAN SUPERMARKET
 • โรงแรม