fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO CHRISTMAS IN MY HEART (TG) 6วัน 4คืน SHTGKIX6 – J1524242

รหัสทัวร์ : J1524242
เดินทาง : Dec 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO CHRISTMAS IN MY HEART (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 67,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเกียวโต  ปราสาททองคิงคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองนาโกย่า  จุดชมวิวเนินเขานิฮงไดระ  ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ (รวมกระเช้าไป-กลับ)  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  โอชิโนะ ฮัคไก  เมืองคาวาโกเอะ  ตรอกคาชิยะโยโคะโจ  ย่านคุระซึคุริ  เมืองโตเกียว  ตลาดคริสต์มาสโตเกียว  อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาซึกิจิ  วัดอาซากุสะ **รวมค่าทิปแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปู / ชาบู ชาบู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / เที่ยวตลาดคริสต์มาสโตเกียว / อิสระในโตเกียว 1 วัน / รวมค่าทิปแล้ว

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  เมืองเกียวโต  ปราสาททองคิงคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  เมืองนาโกย่า  จุดชมวิวเนินเขานิฮงไดระ  ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ (รวมกระเช้าไป-กลับ)  โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์  โอชิโนะ ฮัคไก  เมืองคาวาโกเอะ  ตรอกคาชิยะโยโคะโจ  ย่านคุระซึคุริ  เมืองโตเกียว  ตลาดคริสต์มาสโตเกียว  อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาซึกิจิ  วัดอาซากุสะ  เมืองนาริตะ  สนามบินนาริตะ  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม21-26 (วันคริสต์มาส)67,999
ธันวาคม
21-26 (วันคริสต์มาส)67,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – ปราสาททองคิงคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เมืองนาโกย่า HOTEL KEIHAN NAGOYA หรือเทียบเท่า
3 จุดชมวิวเนินเขานิฮงไดระ – ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ (รวมกระเช้าไป-กลับ) – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ HOTEL JUST ONE FUJI OYAMA หรือเทียบเท่า
4 โอชิโนะ ฮัคไก – เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกคาชิยะโยโคะโจ – ย่านคุระซึคุริ – เมืองโตเกียว – ตลาดคริสต์มาสโตเกียว SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ – เมืองนาริตะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – ปราสาททองคิงคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เมืองนาโกย่า
 • โรงแรม
 • HOTEL KEIHAN NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จุดชมวิวเนินเขานิฮงไดระ – ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ (รวมกระเช้าไป-กลับ) – โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์
 • โรงแรม
 • HOTEL JUST ONE FUJI OYAMA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอชิโนะ ฮัคไก – เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกคาชิยะโยโคะโจ – ย่านคุระซึคุริ – เมืองโตเกียว – ตลาดคริสต์มาสโตเกียว
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ – เมืองนาริตะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม