fbpx

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION 2025 (TG) 6วัน 5คืน – AU2724481

รหัสทัวร์ : AU2724481
เดินทาง : Dec 2024
ระยะเวลา : 6D5N

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION 2025 (TG) 6วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 127,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นครซิดนีย์  อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  เขาสามอนงค์  SCENIC WORLD (นั่งรถรางไฟฟ้า KATOOMBA SCENIC RAILWAY+ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLE WAY)  สวนสัตว์พื้นเมือง FEATHERDALE WILDLIFE PARK (ชมโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท)  นครซิดนีย์   เที่ยวชมเมือง  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ (ชมวิวโอเปร่าเฮ้าส์)  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง  บินภายในสู่ เมลเบิร์น  ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองและไชน่าทาวน์  หุบเขายาร์ร่า  ชิมไวน์ นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ  ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  12 APOSTLES (ครึ่งสาย)  อุทยานแห่งชาติพอร์ต แคมป์เบลล์  Gibson Steps  OPTION นั่งเฮลิคอปเตอร์  London Bridge  ** ชมพลุฉลองปีใหม่ อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น ** นครเมลเบิร์น (ชมเมือง ) **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**
กิน : ทานอาหารบนเรือชมอ่าวซิดนีย์ / ทานอาหารในไร่ไวน์ / อาหารไทย / เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ท่านละ 1 ตัว เสิร์พร้อมไวน์รสเยี่ยม
พิเศษ : บินตรง + บินภายใน / สะสมไมล์ได้ / กรุ๊ปเล็ก 15 ที่ / **ชมพลุฉลองปีใหม่ อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น**

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  นครซิดนีย์  อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  เขาสามอนงค์  SCENIC WORLD (นั่งรถรางไฟฟ้า KATOOMBA SCENIC RAILWAY+ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLE WAY)  สวนสัตว์พื้นเมือง FEATHERDALE WILDLIFE PARK (ชมโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท)  นครซิดนีย์   เที่ยวชมเมือง  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ (ชมวิวโอเปร่าเฮ้าส์)  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง  บินภายในสู่ เมลเบิร์น  ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองและไชน่าทาวน์  หุบเขายาร์ร่า  ชิมไวน์  นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ  ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  12 APOSTLES (ครึ่งสาย)  อุทยานแห่งชาติพอร์ต แคมป์เบลล์  Gibson Steps  OPTION นั่งเฮลิคอปเตอร์  London Bridge  ** ชมพลุฉลองปีใหม่ อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น ** นครเมลเบิร์น (ชมเมือง )  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม27-1 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)127,900
ธันวาคม
27-1 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)127,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซิดนีย์ SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า(4*)
2 นครซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ – SCENIC WORLD(นั่งรถรางไฟฟ้า KATOOMBA SCENIC RAILWAY+ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLE WAY) - สวนสัตว์พื้นเมือง FEATHERDALE WILDLIFE PARK (ชมโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท) SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า(4*)
3 นครซิดนีย์ เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ (ชมวิวโอเปร่าเฮ้าส์) - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - บินภายในสู่ เมลเบิร์น MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า (3.5*)
4 เมลเบิร์น – ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองและไชน่าทาวน์ – หุบเขายาร์ร่า – ชิมไวน์ - นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า (3.5*)
5 เมลเบิร์น- 12 APOSTLES (ครึ่งสาย) - อุทยานแห่งชาติพอร์ต แคมป์เบลล์ - Gibson Steps – OPTION นั่งเฮลิคอปเตอร์ - London Bridge – เมลเบิร์น ** ชมพลุฉลองปีใหม่ อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น ** MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า (3.5*)
6 นครเมลเบิร์น (ชมเมือง ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซิดนีย์
 • โรงแรม
 • SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า(4*)
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ – SCENIC WORLD(นั่งรถรางไฟฟ้า KATOOMBA SCENIC RAILWAY+ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLE WAY) - สวนสัตว์พื้นเมือง FEATHERDALE WILDLIFE PARK (ชมโคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท)
 • โรงแรม
 • SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า(4*)
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครซิดนีย์ เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ (ชมวิวโอเปร่าเฮ้าส์) - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - บินภายในสู่ เมลเบิร์น
 • โรงแรม
 • MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า (3.5*)
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมลเบิร์น – ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองและไชน่าทาวน์ – หุบเขายาร์ร่า – ชิมไวน์ - นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
 • โรงแรม
 • MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า (3.5*)
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมลเบิร์น- 12 APOSTLES (ครึ่งสาย) - อุทยานแห่งชาติพอร์ต แคมป์เบลล์ - Gibson Steps – OPTION นั่งเฮลิคอปเตอร์ - London Bridge – เมลเบิร์น ** ชมพลุฉลองปีใหม่ อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น **
 • โรงแรม
 • MEL MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า (3.5*)
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครเมลเบิร์น (ชมเมือง ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม