fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO ONCE MOMENT IN JAPAN (JL) 6วัน 4คืน SHJLKIX8 – J1524420

รหัสทัวร์ : J1524420
เดินทาง : Nov 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO ONCE MOMENT IN JAPAN (JL) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 61,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเกียวโต  อาราชิยาม่า  สวนไผ่  สวนคาเมะยาม่า  วัดโทฟุคุจิ  วัดคิโยมิสึ  เมืองนาโกย่า  ปราสาทนาโกย่า  โอบาระ  หุบเขาโครังเค  น้ำตกชิราอิโตะ  โอชิโนะ ฮัคไก  สวนโชวะคิเนน  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  เมืองนาริตะ  อิออน พลาซ่า **รวมค่าทิปแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินคันไซ  เมืองเกียวโต  อาราชิยาม่า  สวนไผ่  สวนคาเมะยาม่า  วัดโทฟุคุจิ  วัดคิโยมิสึ  เมืองนาโกย่า  ปราสาทนาโกย่า  โอบาระ  หุบเขาโครังเค  น้ำตกชิราอิโตะ  โอชิโนะ ฮัคไก  สวนโชวะคิเนน  เมืองโตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  เมืองนาริตะ  อิออน พลาซ่า  สนามบินนาริตะ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ **รวมค่าทิปแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน13-18 / 17-22 / 26-1 ธ.ค.61,999
พฤศจิกายน
13-18 / 17-22 / 26-1 ธ.ค.61,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนไผ่ – สวนคาเมะยาม่า – วัดโทฟุคุจิ HOTEL NEW HANKYU KYOTO หรือเทียบเท่า
3 วัดคิโยมิสึ – เมืองนาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า HOTEL KEIHAN NAGOYA หรือเทียบเท่า
4 โอบาระ – หุบเขาโครังเค – น้ำตกชิราอิโตะ FUJI MIHANA RESORT หรือเทียบเท่า
5 โอชิโนะ ฮัคไก – สวนโชวะคิเนน – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ – เมืองนาริตะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนไผ่ – สวนคาเมะยาม่า – วัดโทฟุคุจิ
 • โรงแรม
 • HOTEL NEW HANKYU KYOTO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดคิโยมิสึ – เมืองนาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า
 • โรงแรม
 • HOTEL KEIHAN NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอบาระ – หุบเขาโครังเค – น้ำตกชิราอิโตะ
 • โรงแรม
 • FUJI MIHANA RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอชิโนะ ฮัคไก – สวนโชวะคิเนน – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – เมืองนาริตะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม