fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA HAKUBA KAMIKOCHI SHIRAWAGO FUJI (XJ) 6วัน 4คืน RJ-XJ043 – J5324221

รหัสทัวร์ : J5324221
เดินทาง : Oct-Nov 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA HAKUBA KAMIKOCHI SHIRAWAGO FUJI (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,919

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโทโยตะ  หุบเขาโครังเค  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  วัดฮิดะโคคุบุนจิ  ถนนซันมาจิซูจิ  สะพานนาคาบาชิ  ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ  สะพานกัปปะ  เมืองมัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ถนนนาคามาชิ  เมืองนากาโน่  วัดเซ็นโคจิ  ถนนนากามิเสะ  ฮาคุบะ  สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์  จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor+The City Bakery-Yo Hoo! Swing  โออิเดะพาร์ค  เมืองยามานะชิ  ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค  อุโมงค์เมเปิ้ล  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก  เมืองนาโกย่า  อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านซากาเอะ
กิน : พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)  สนามบินนานาชาติชุบุเซ็นแทร์  เมืองโทโยตะ  หุบเขาโครังเค  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  วัดฮิดะโคคุบุนจิ  ถนนซันมาจิซูจิ  สะพานนาคาบาชิ  ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ  สะพานกัปปะ  เมืองมัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ถนนนาคามาชิ  เมืองนากาโน่  วัดเซ็นโคจิ  ถนนนากามิเสะ  ฮาคุบะ  สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์  จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor+The City Bakery-Yo Hoo! Swing  โออิเดะพาร์ค  เมืองยามานะชิ  ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค  อุโมงค์เมเปิ้ล  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก  เมืองนาโกย่า  อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านซากาเอะ  สนามบินนานาชาติชุบุเซ็นแทร์  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม8-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)39,919
12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-20 / 22-27 (วันปิยมหาราช)43,919
ตุลาคม
8-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)39,919
12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-20 / 22-27 (วันปิยมหาราช)43,919
พฤศจิกายน9-14 / 12-1743,919
พฤศจิกายน
9-14 / 12-1743,919

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนานาชาติชุบุเซ็นแทร์-เมืองโทโยตะ-หุบเขาโครังเค-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) TABINO HOTEL HIDA TAKAYAMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ-เมืองนากาโน่-วัดเซ็นโคจิ-ถนนนากามิเสะ DORMY INN NAGANO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ฮาคุบะ-สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์-จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor+The City Bakery-Yo Hoo! Swing-โออิเดะพาร์ค-เมืองยามานะชิ-ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค-อุโมงค์เมเปิ้ล YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก-เมืองนาโกย่า-อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านซากาเอะ COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 สนามบินนานาชาติชุบุเซ็นแทร์-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติชุบุเซ็นแทร์-เมืองโทโยตะ-หุบเขาโครังเค-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)
 • โรงแรม
 • TABINO HOTEL HIDA TAKAYAMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ-เมืองนากาโน่-วัดเซ็นโคจิ-ถนนนากามิเสะ
 • โรงแรม
 • DORMY INN NAGANO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮาคุบะ-สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์-จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor+The City Bakery-Yo Hoo! Swing-โออิเดะพาร์ค-เมืองยามานะชิ-ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค-อุโมงค์เมเปิ้ล
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก-เมืองนาโกย่า-อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านซากาเอะ
 • โรงแรม
 • COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติชุบุเซ็นแทร์-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม