fbpx

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR SEASON CHANGE ดีต่อใจ (6E) 6วัน 5คืน SXR10 – I5424021

รหัสทัวร์ : I5424021
เดินทาง : Sep-Oct 2024
ระยะเวลา : 6D5N

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR SEASON CHANGE ดีต่อใจ (6E) 6วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กรุงเดลี  แคชเมียร์  กุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ศรีนาคา  ล่องเรือชิคาร่า  ทะเลสาบดาล  โซนามาร์ค  ทาจิวาสกราเซียร์   ศรีนาคา  ทุ่งหญ้า SAFFRON  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   สวนโมกุล  สวนนิชาท
พิเศษ : พักบ้านเรือ 1 คืน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินเดลี  กรุงเดลี   สนามบินศรีนาคา  แคชเมียร์  กุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ศรีนาคา  ล่องเรือชิคาร่า  ทะเลสาบดาล  โซนามาร์ค  ทาจิวาสกราเซียร์   ศรีนาคา  ทุ่งหญ้า SAFFRON  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   สวนโมกุล  สวนนิชาท  สนามบินศรีนาคา  สนามบินเดลี  นอนโรงแรมเดลี  สนามบินเดลี  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**   


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน6-11 / 12-17 / 27-2 ต.ค.29,999
กันยายน
6-11 / 12-17 / 27-2 ต.ค.29,999
ตุลาคม10-15 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 20-25 (วันปิยมหาราช)31,999
24-29 / 29-3 ธ.ค.30,999
ตุลาคม
10-15 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 20-25 (วันปิยมหาราช)31,999
24-29 / 29-3 ธ.ค.30,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี - กรุงเดลี HOTEL CARDINAL OXMO EXPRESS, DELHI หรือเทียบเท่า
2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ – กุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค – ศรีนาคา – ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล DELUXE HOUSEBOAT โรงแรมเรือหรือเทียบเท่า
3 โซนามาร์ค – ทาจิวาสกราเซียร์ – ศรีนาคา HOTEL LUXURY HERITAGE , SRINAGAR หรือเทียบเท่า
4 ทุ่งหญ้า SAFFRON – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย HOTEL LUXURY HERITAGE , SRINAGAR หรือเทียบเท่า
5 สวนโมกุล – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี HOTEL CARDINAL OXMO EXPRESS, DELHI หรือเทียบเท่า
6 สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเดลี - กรุงเดลี
 • โรงแรม
 • HOTEL CARDINAL OXMO EXPRESS, DELHI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ – กุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค – ศรีนาคา – ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล
 • โรงแรม
 • DELUXE HOUSEBOAT โรงแรมเรือหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โซนามาร์ค – ทาจิวาสกราเซียร์ – ศรีนาคา
 • โรงแรม
 • HOTEL LUXURY HERITAGE , SRINAGAR หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทุ่งหญ้า SAFFRON – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
 • โรงแรม
 • HOTEL LUXURY HERITAGE , SRINAGAR หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนโมกุล – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี
 • โรงแรม
 • HOTEL CARDINAL OXMO EXPRESS, DELHI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเดลี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม