fbpx

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR กุลมาร์ค โซนามาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล (6E) 6วัน 5คืน ZGSXR-24026E – I2824054

รหัสทัวร์ : I2824054
เดินทาง : Sep-Nov 2024
ระยะเวลา : 6D5N

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR กุลมาร์ค โซนามาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล (6E) 6วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  เทือกเขาโซนามาร์ค  ธารน้ำแข็งกราเซีย  คาร์กิล  ชมเส้นทางที่สวยงามเปรียบเสมือน “ถนนโลกพระจันทร์”  Zojila Pass  เมืองดราส  จุดชมวิวแม่น้ำ Drass  โซนามาร์ค  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี / พัก 4 ดาวท้องถิ่น + พักบ้านเรือ 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินเดลี  สนามบินศรีนาคา  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  เทือกเขาโซนามาร์ค  ธารน้ำแข็งกราเซีย  คาร์กิล  ชมเส้นทางที่สวยงามเปรียบเสมือน “ถนนโลกพระจันทร์”  Zojila Pass  เมืองดราส  จุดชมวิวแม่น้ำ Drass  โซนามาร์ค  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท  สนามบินศรีนาคา  สนามบินเดลี  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน3-8 / 10-15 / 24-2929,990
กันยายน
3-8 / 10-15 / 24-2929,990
ตุลาคม9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 19-24 (วันปิยมหาราช)31,990
ตุลาคม
9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 19-24 (วันปิยมหาราช)31,990
พฤศจิกายน5-10 / 19-2429,990
พฤศจิกายน
5-10 / 19-2429,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดลี Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 สนามบินศรีนาคา - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค Royal Group of Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ล่องเรือชมตลาดเช้า - ทะเลสาบดาล - เทือกเขาโซนามาร์ค - ธารน้ำแข็งกราเซีย Badar Resorts, Sonamarg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 คาร์กิล - ชมเส้นทางที่สวยงามเปรียบเสมือน “ถนนโลกพระจันทร์” - Zojila Pass - เมืองดราส - จุดชมวิวแม่น้ำ Drass - โซนามาร์ค Badar Resorts, Sonamarg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดลี
  • โรงแรม
  • Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  • วันที่ 2
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • สนามบินศรีนาคา - เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
  • โรงแรม
  • Royal Group of Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  • วันที่ 3
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • ล่องเรือชมตลาดเช้า - ทะเลสาบดาล - เทือกเขาโซนามาร์ค - ธารน้ำแข็งกราเซีย
  • โรงแรม
  • Badar Resorts, Sonamarg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  • วันที่ 4
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • คาร์กิล - ชมเส้นทางที่สวยงามเปรียบเสมือน “ถนนโลกพระจันทร์” - Zojila Pass - เมืองดราส - จุดชมวิวแม่น้ำ Drass - โซนามาร์ค
  • โรงแรม
  • Badar Resorts, Sonamarg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  • วันที่ 5
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - สนามบินศรีนาคา
  • โรงแรม
  • Hotel Ashok Country Resort, Delhi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  • วันที่ 6
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ
  • โรงแรม