fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น KAMIKOCHI OSAKA HAKUBA FUJI TOKYO (TG) 6วัน 4คืน TG026 – J5224265

รหัสทัวร์ : J5224265
เดินทาง : Oct-Nov 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น KAMIKOCHI OSAKA HAKUBA FUJI TOKYO (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 55,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโอซาก้า  ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ  เมืองเกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  เมืองนาโกย่า  ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ  เมืองทาคายามะ  ย่านซันมาจิซูจิ  เมืองนากาโน่  คามิโคจิ  สะพานกัปปะ  เมืองมัตสึโมโตะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก)  ฮาคุบะ  HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT (กอนโดล่า ลิฟท์)  จังหวัดยามานาชิ  พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ  สวนสาธารณะโออิชิ  ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน  พิธีชงชาญี่ปุ่น  กรุงโตเกียว  ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ  เมืองนาริตะ  วัดนาริตะซัน  ถนนโอโมเตะซังโดะ  ย่านโอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้
กิน : พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น  เมืองโอซาก้า  ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ  เมืองเกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  เมืองนาโกย่า  ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ  เมืองทาคายามะ  ย่านซันมาจิซูจิ  เมืองนากาโน่  คามิโคจิ  สะพานกัปปะ  เมืองมัตสึโมโตะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก)  ฮาคุบะ  HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT (กอนโดล่า ลิฟท์)  จังหวัดยามานาชิ  พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ  สวนสาธารณะโออิชิ  ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน  พิธีชงชาญี่ปุ่น  กรุงโตเกียว  ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ  เมืองนาริตะ  วัดนาริตะซัน  ถนนโอโมเตะซังโดะ  ย่านโอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม16-21 / 24-29 / 28-2 พ.ย. / 31-5 พ.ย. / 20-25 (วันปิยมหาราช)55,888
ตุลาคม
16-21 / 24-29 / 28-2 พ.ย. / 31-5 พ.ย. / 20-25 (วันปิยมหาราช)55,888
พฤศจิกายน1-6 / 5-10 / 6-1155,888
พฤศจิกายน
1-6 / 5-10 / 6-1155,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ THE B NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เมืองนาโกย่า – เมืองทาคายามะ – ย่านซันมาจิซูจิ – เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก) HOTEL-ROUTE-INN-SHINANO-OMACHI-EKIMAE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองมัตสึโมโตะ – ฮาคุบะ – HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT (กอนโดล่า ลิฟท์) – จังหวัดยามานาชิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – สวนสาธารณะโออิชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือระดับเดียวกัน
5 เมืองยามานาชิ – ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนโอโมเตะซังโดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ
 • โรงแรม
 • THE B NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนาโกย่า – เมืองทาคายามะ – ย่านซันมาจิซูจิ – เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานกัปปะ – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก)
 • โรงแรม
 • HOTEL-ROUTE-INN-SHINANO-OMACHI-EKIMAE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมัตสึโมโตะ – ฮาคุบะ – HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT (กอนโดล่า ลิฟท์) – จังหวัดยามานาชิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – สวนสาธารณะโออิชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองยามานาชิ – ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
 • โรงแรม
 • MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนโอโมเตะซังโดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม