fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN CLASSIC TOKYO FUJI (XJ) 5วัน 3คืน JXJ130 – J4824142

รหัสทัวร์ : J4824142
เดินทาง : Sep-Oct 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN CLASSIC TOKYO FUJI (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 26,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก  สวนโออิชิปาร์ค  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  โตเกียว  วัดอาซากุสะ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม! (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
กิน : พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู!!
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วัน

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ  หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก  สวนโออิชิปาร์ค  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  โตเกียว  วัดอาซากุสะ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม! (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน5-9 / 21-25 / 26-3026,888
11-15 / 13-17 / 28-2 ต.ค.27,888
19-2328,888
กันยายน
5-9 / 21-25 / 26-3026,888
11-15 / 13-17 / 28-2 ต.ค.27,888
19-2328,888
ตุลาคม14-18 / 24-28 / 28-1 พ.ย. / 22-26 (วันปิยมหาราช)28,888
4-8 / 6-10 / 8-12 / 16-20 / 30-3 พ.ย. / 20-24 (วันปิยมหาราช)29,888
10-14 / 12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-22 (วันปิยมหาราช)30,888
ตุลาคม
14-18 / 24-28 / 28-1 พ.ย. / 22-26 (วันปิยมหาราช)28,888
4-8 / 6-10 / 8-12 / 16-20 / 30-3 พ.ย. / 20-24 (วันปิยมหาราช)29,888
10-14 / 12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-22 (วันปิยมหาราช)30,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – พักฟูจิออนเซ็น Fujisan Garden Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - สวนโออิชิปาร์ค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม! (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – พักฟูจิออนเซ็น
 • โรงแรม
 • Fujisan Garden Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - สวนโออิชิปาร์ค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ
 • โรงแรม
 • Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม! (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม