fbpx

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์…อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู (FD) 4วัน 2คืน BT-JAI32_FD – I0924312

รหัสทัวร์ : I0924312
เดินทาง : Jan-Sep 24
ระยะเวลา : 4D2N

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู (FD) 4วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 18,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ชัยปุระ  อินเดีย พระราชวังสายลม  นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท พระราชวังกลางน้ำ CITY PALACE ทัช มาฮาล อัครา ฟอร์ท แชนด์ เบารี วัดพระพิฆเนศ ** ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท ** 
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ดอนเมือง กรุงเทพฯ  ชัยปุระ  อินเดีย พระราชวังสายลม  นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท พระราชวังกลางน้ำ CITY PALACE ทัช มาฮาล อัครา ฟอร์ท แชนด์ เบารี วัดพระพิฆเนศ สนามบินชัยปุระ  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ** ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท **                     

**หมายเหตุ : เนื่องจาก ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) ปิดทุกวันศุกร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการสลับโปรแกรมเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าชมทัชมาฮาลได้ โดยเห็นประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม9-12 (วันแม่)21,999
23-2620,999
สิงหาคม
9-12 (วันแม่)21,999
23-2620,999
กันยายน6-9 / 20-2319,999
กันยายน
6-9 / 20-2319,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ชัยปุระ อินเดีย GOLDEN TULIP/PARK INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* เมืองชัยปุระ มาตรฐานอินเดีย
2 พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE CRYSTAL SAROVER/CLARKS SHIRAZ หรือเทียบเท่าระดับ 4* เมืองอัครา มาตรฐานอินเดีย
3 ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี • วัดพระพิฆเนศ • สนามบินชัยปุระ
4 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ชัยปุระ อินเดีย
 • โรงแรม
 • GOLDEN TULIP/PARK INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* เมืองชัยปุระ มาตรฐานอินเดีย
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE
 • โรงแรม
 • CRYSTAL SAROVER/CLARKS SHIRAZ หรือเทียบเท่าระดับ 4* เมืองอัครา มาตรฐานอินเดีย
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี • วัดพระพิฆเนศ • สนามบินชัยปุระ
 • โรงแรม
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม