fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HAKUBA KAMIKOCHI TAKAYAMA FUJI AUTUMN (XJ) 6วัน 4คืน RJ-XJ041 – J5324134

รหัสทัวร์ : J5324134
เดินทาง : Oct-Nov 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น HAKUBA KAMIKOCHI TAKAYAMA FUJI AUTUMN (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,919

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กรุงโตเกียว  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี  เมืองคาวาโกเอะ  ถนนคุราสึคุริ  หอระฆังเวลา โทคิโนะคาเนะ  ตรอกโบราณคาชิยะโยโคโช  เมืองนากาโน่  วัดเซ็นโคจิ  ถนนนากามิเสะ  ฮาคุบะ  สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์  จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor+The City Bakery  Yo Hoo! Swing  โออิเดะพาร์ค  เมืองมัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ถนนนาคามาชิ  เมืองทาคายาม่า  ตลาดเช้าทาคายาม่า  วัดฮิดะโคคุบุนจิ  ถนนซันมาจิซูจิ  สะพานนาคาบาชิถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ สะพานกัปปะ  เมืองยามานะชิ  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  อุโมงค์เมเปิ้ล  ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  กรุงโตเกียว  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D
กิน : พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)  สนามบินนานาชาตินาริตะ  กรุงโตเกียว  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี  เมืองคาวาโกเอะ  ถนนคุราสึคุริ  หอระฆังเวลา โทคิโนะคาเนะ  ตรอกโบราณคาชิยะโยโคโช  เมืองนากาโน่  วัดเซ็นโคจิ  ถนนนากามิเสะ  ฮาคุบะ  สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์  จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor+The City Bakery  Yo Hoo! Swing  โออิเดะพาร์ค  เมืองมัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ถนนนาคามาชิ  เมืองทาคายาม่า  ตลาดเช้าทาคายาม่า  วัดฮิดะโคคุบุนจิ  ถนนซันมาจิซูจิ  สะพานนาคาบาชิถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ  สะพานกัปปะ  เมืองยามานะชิ  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  อุโมงค์เมเปิ้ล  ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  กรุงโตเกียว  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D  เมืองนาริตะ  สนามบินนานาชาตินาริตะ  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)39,919
10-15 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)44,919
13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 20-25 / 21-26 (วันปิยมหาราช)43,919
ตุลาคม
9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)39,919
10-15 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)44,919
13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 17-22 / 18-23 / 20-25 / 21-26 (วันปิยมหาราช)43,919
พฤศจิกายน3-8 / 4-9 / 5-10 / 10-15 / 11-16 / 12-1743,919
พฤศจิกายน
3-8 / 4-9 / 5-10 / 10-15 / 11-16 / 12-1743,919

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - เมืองคาวาโกเอะ-ถนนคุราสึคุริ–หอระฆังเวลา โทคิโนะคาเนะ-ตรอกโบราณคาชิยะโยโคโช-จังหวัดนากาโน่-เมืองนากาโน่ DORMY INN NAGANO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 วัดเซ็นโคจิ-ถนนนากามิเสะ-ฮาคุบะ-สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์-จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor+The City Bakery-Yo Hoo! Swing-โออิเดะพาร์ค-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ-เมืองทาคายาม่า TABINO HOTEL HIDA TAKAYAMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ตลาดเช้าทาคายาม่า-วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองยามานะชิ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-อุโมงค์เมเปิ้ล YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตเกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D-เมืองนาริตะ MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 สนามบินนานาชาตินาริตะ–กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - เมืองคาวาโกเอะ-ถนนคุราสึคุริ–หอระฆังเวลา โทคิโนะคาเนะ-ตรอกโบราณคาชิยะโยโคโช-จังหวัดนากาโน่-เมืองนากาโน่
 • โรงแรม
 • DORMY INN NAGANO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดเซ็นโคจิ-ถนนนากามิเสะ-ฮาคุบะ-สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์-จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor+The City Bakery-Yo Hoo! Swing-โออิเดะพาร์ค-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ-เมืองทาคายาม่า
 • โรงแรม
 • TABINO HOTEL HIDA TAKAYAMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดเช้าทาคายาม่า-วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองยามานะชิ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-อุโมงค์เมเปิ้ล
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตเกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D-เมืองนาริตะ
 • โรงแรม
 • MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาตินาริตะ–กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม