fbpx

ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ ซิกนากิ ควาเรลี มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (TK) 8วัน 5คืน ZGTBS-2417TK – GG2824082

รหัสทัวร์ : GG2824082
เดินทาง : Sep-Dec 2024
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ ซิกนากิ ควาเรลี มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี่ (TK) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 54,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทบิลิซี่  วิหารจวารี  เมืองคาซเบกี้  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  รถจี๊บ 4WD  โบสถ์เกอร์เกตี้  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  โบสถ์ตรีนิตี้  สะพานแห่งสันติภาพ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า  ป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี  ถนนคนเดินชาเดอนี่  เมืองไซห์นากิ  กำแพงเมืองโบราณ  อารามบอดบี  เมืองควาเรลี  ลิ้มรสไวน์ควาเรลี  เมืองมิทสเคต้า  วิหารสเวติสโคเวลี  เมืองกอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  เมืองอัพลีสสิค  เมืองคูไตซี  น้ำพุแห่งโคลชิส  วิหารบากราติ  เมืองบาทูมี่  อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่  อัลฟาเบ็ททาวเวอร์  ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี  ย่านเมืองเก่า  เมโทร ซิตี้มอลล์
กิน : พิเศษ ... เมนูคินกาลิ / เมนูอาหารจีน / เมนูคาชาปูริ
พิเศษ : พัก 4 ดาว + พักคาซเบกี้ 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอิสตันบูล  สนามบินทบิลิซี่  วิหารจวารี  เมืองคาซเบกี้  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  รถจี๊บ 4WD  โบสถ์เกอร์เกตี้  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  โบสถ์ตรีนิตี้  สะพานแห่งสันติภาพ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า  ป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี  ถนนคนเดินชาเดอนี่  เมืองไซห์นากิ  กำแพงเมืองโบราณ  อารามบอดบี  เมืองควาเรลี  ลิ้มรสไวน์ควาเรลี  เมืองมิทสเคต้า  วิหารสเวติสโคเวลี  เมืองกอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  เมืองอัพลีสสิค  เมืองคูไตซี  น้ำพุแห่งโคลชิส  วิหารบากราติ  เมืองบาทูมี่  อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่  อัลฟาเบ็ททาวเวอร์  ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี  ย่านเมืองเก่า  เมโทร ซิตี้มอลล์  สนามบินบาทูมี  สนามบินอิสตันบูล  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน28-5 ต.ค.54,990
กันยายน
28-5 ต.ค.54,990
ตุลาคม5-12 / 6-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)55,990
9-16 / 10-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 17-24 (วันปิยมหาราช)57,990
20-27 / 22-29 (วันปิยมหาราช) / 24-31 / 26-2 พ.ย. / 29-5 พ.ย. / 31-7 พ.ย.56,990
ตุลาคม
5-12 / 6-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)55,990
9-16 / 10-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 17-24 (วันปิยมหาราช)57,990
20-27 / 22-29 (วันปิยมหาราช) / 24-31 / 26-2 พ.ย. / 29-5 พ.ย. / 31-7 พ.ย.56,990
พฤศจิกายน2-9 / 5-12 / 7-14 / 9-16 / 12-19 / 16-23 / 19-26 / 21-28 / 23-30 / 28-5 ธ.ค.55,990
30-7 ธ.ค. (วันพ่อ)56,990
พฤศจิกายน
2-9 / 5-12 / 7-14 / 9-16 / 12-19 / 16-23 / 19-26 / 21-28 / 23-30 / 28-5 ธ.ค.55,990
30-7 ธ.ค. (วันพ่อ)56,990
ธันวาคม2-9 (วันพ่อ) / 7-14 / 9-16 (วันรัฐธรรมนูญ) / 11-18 / 14-2156,990
4-11 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)57,990
27-3 ม.ค. / 28-4 ม.ค. / 29-5 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)69,990
ธันวาคม
2-9 (วันพ่อ) / 7-14 / 9-16 (วันรัฐธรรมนูญ) / 11-18 / 14-2156,990
4-11 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)57,990
27-3 ม.ค. / 28-4 ม.ค. / 29-5 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)69,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี่ – วิหารจวารี – เมืองคาซเบกี้ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – รถจี๊บ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ INTOURIST KAZBEGI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – โบสถ์ตรีนิตี้ – สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – ป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ SABURTALO HOTEL BY MERCURE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี SABURTALO HOTEL BY MERCURE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – เมืองคูไตซี KUTAISI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 น้ำพุแห่งโคลชิส – วิหารบากราติ – เมืองบาทูมี่ – อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ – อัลฟาเบ็ททาวเวอร์ GRANDEUR HOTEL BATUMI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
7 ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – เมโทร ซิตี้มอลล์ – สนามบินบาทูมี – สนามบินอิสตันบูล
8 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี่ – วิหารจวารี – เมืองคาซเบกี้ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – รถจี๊บ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้
 • โรงแรม
 • INTOURIST KAZBEGI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – โบสถ์ตรีนิตี้ – สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – ป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – ถนนคนเดินชาเดอนี่
 • โรงแรม
 • SABURTALO HOTEL BY MERCURE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี
 • โรงแรม
 • SABURTALO HOTEL BY MERCURE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – เมืองคูไตซี
 • โรงแรม
 • KUTAISI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • น้ำพุแห่งโคลชิส – วิหารบากราติ – เมืองบาทูมี่ – อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ – อัลฟาเบ็ททาวเวอร์
 • โรงแรม
 • GRANDEUR HOTEL BATUMI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – เมโทร ซิตี้มอลล์ – สนามบินบาทูมี – สนามบินอิสตันบูล
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม