fbpx

ทัวร์เกาหลี BUSAN SEA SAND BREEZE (BX) 5วัน 3คืน – K5624397

รหัสทัวร์ : K5624397
เดินทาง : May-Dec 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี BUSAN SEA SAND BREEZE (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กิมแฮกายาธีมปาร์ค  ฮีโร่โชว์  ถ้ำไวน์แห่งกิมแฮ  ปั่น RAIL BIKE ชมความงามของแม่น้ำนักดง  Train Café  หมู่บ้านวัฒนธรรมฮวินนยออุล  ออยุคโดสกายวอร์ค  วัดแฮดงยงกุงซา  ศูนย์เวชสำอาง  แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต  อุทยานรถไฟสีครามแห่งแฮอุนแด (ไม่รวม ค่าขึ้น Sky Capsule)  ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ  หอคอยแห่งปูซาน (ไม่รวมค่าขึ้น)  อุทยานยงดูซาน  LOTTE DUTY FREE  BUSAN  ตลาดอาหารทะเลจากัลชี  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + แต่งชุดฮันบก  นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท
กิน : SHABU เกาหลี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ  กิมแฮกายาธีมปาร์ค  ฮีโร่โชว์  ถ้ำไวน์แห่งกิมแฮ  ปั่น RAIL BIKE ชมความงามของแม่น้ำนักดง  Train Café  หมู่บ้านวัฒนธรรมฮวินนยออุล  ออยุคโดสกายวอร์ค  วัดแฮดงยงกุงซา  ศูนย์เวชสำอาง  แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต  อุทยานรถไฟสีครามแห่งแฮอุนแด (ไม่รวม ค่าขึ้น Sky Capsule)  ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ  หอคอยแห่งปูซาน (ไม่รวมค่าขึ้น)  อุทยานยงดูซาน  LOTTE DUTY FREE  BUSAN  ตลาดอาหารทะเลจากัลชี  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + แต่งชุดฮันบก  นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม24-28 (วันเฉลิม ร.10)17,900
กรกฎาคม
24-28 (วันเฉลิม ร.10)17,900
สิงหาคม7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-1 ก.ย.17,900
สิงหาคม
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-1 ก.ย.17,900
กันยายน4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-2917,900
กันยายน
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-2917,900
ตุลาคม2-618,900
9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-20 / 30-3 พ.ย. / 23-27 (วันปิยมหาราช)19,900
ตุลาคม
2-618,900
9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-20 / 30-3 พ.ย. / 23-27 (วันปิยมหาราช)19,900
พฤศจิกายน6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-1 ธ.ค.17,900
พฤศจิกายน
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-1 ธ.ค.17,900
ธันวาคม4-8 (วันพ่อ) / 11-15 (วันรัฐธรรมนูญ) / 18-2219,900
25-29 (วันคริสต์มาส)21,900
ธันวาคม
4-8 (วันพ่อ) / 11-15 (วันรัฐธรรมนูญ) / 18-2219,900
25-29 (วันคริสต์มาส)21,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ - กิมแฮกายาธีมปาร์ค - ฮีโร่โชว์ - ถ้ำไวน์แห่งกิมแฮ - ปั่น RAIL BIKE ชมความงามของแม่น้ำนักดง - Train Café BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
3 หมู่บ้านวัฒนธรรมฮวินนยออุล - ออยุคโดสกายวอร์ค - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์เวชสำอาง - แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
4 อุทยานรถไฟสีครามแห่งแฮอุนแด (ไม่รวม ค่าขึ้น Sky Capsule) - ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ - หอคอยแห่งปูซาน (ไม่รวมค่าขึ้น) - อุทยานยงดูซาน - LOTTE DUTY FREE – BUSAN - ตลาดอาหารทะเลจากัลชี BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
5 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + แต่งชุดฮันบก - นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท - ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ - กิมแฮกายาธีมปาร์ค - ฮีโร่โชว์ - ถ้ำไวน์แห่งกิมแฮ - ปั่น RAIL BIKE ชมความงามของแม่น้ำนักดง - Train Café
 • โรงแรม
 • BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมฮวินนยออุล - ออยุคโดสกายวอร์ค - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์เวชสำอาง - แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุทยานรถไฟสีครามแห่งแฮอุนแด (ไม่รวม ค่าขึ้น Sky Capsule) - ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ - หอคอยแห่งปูซาน (ไม่รวมค่าขึ้น) - อุทยานยงดูซาน - LOTTE DUTY FREE – BUSAN - ตลาดอาหารทะเลจากัลชี
 • โรงแรม
 • BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + แต่งชุดฮันบก - นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท - ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม