fbpx

ทัวร์พม่า MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ (8M) 4วัน 3คืน ZGMDL-24018M – M2824324

รหัสทัวร์ : M2824324
เดินทาง : Apr-Oct 2024
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์พม่า MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ (8M) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองมัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  มัณฑะเลย์ฮิลล์  เมืองพุกาม  วัดติโลมินโล  วัดมนุหะ  วัดอานันดา  วิหารธรรมมายันจี  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารสัพพัญญู  ร้านเครื่องเขินและร้านเครื่องนุ่งห่ม  เมืองอมรปุระ  สะพานไม้สักอูเบ็ง  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
กิน : พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา / Dinner พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินมัณฑะเลย์  เมืองมัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  มัณฑะเลย์ฮิลล์  เมืองพุกาม  วัดติโลมินโล  วัดมนุหะ  วัดอานันดา  วิหารธรรมมายันจี  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารสัพพัญญู  ร้านเครื่องเขินและร้านเครื่องนุ่งห่ม  เมืองอมรปุระ  สะพานไม้สักอูเบ็ง  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  สนามบินมัณฑะเลย์  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,990
ตุลาคม
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)16,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์ SHWEPHUY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองพุกาม – วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ REGENCY BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – ร้านเครื่องเขินและร้านเครื่องนุ่งห่ม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง SHWEPHUY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์
 • โรงแรม
 • SHWEPHUY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองพุกาม – วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – จุดชมวิวทะเลเจดีย์
 • โรงแรม
 • REGENCY BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – ร้านเครื่องเขินและร้านเครื่องนุ่งห่ม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง
 • โรงแรม
 • SHWEPHUY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม