fbpx
พบ 2 แพ็คเกจ

รายการทัวร์พม่า 2567 เส้นทางย่างกุ้ง พระธาตุอินแขวน และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0924189
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองย่างกุ้ง  พระนอนตาหวาน  พระนั่งหงาทัตจี  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์ชเวดากอง  เมืองหงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  พระธาตุมุเตา  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระนอนชเวตาเลียว  พระธาตุอินทร์แขวน
กิน : พิเศษ!!กุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น + พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท (8M) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน28-3010,9998,999
มิถุนายน
28-3010,9998,999
กรกฎาคม5-710,999
20-22 (วันอาสาฬหบูชา) / 26-28 / 27-29 (วันเฉลิม ร.10)12,999
กรกฎาคม
5-710,999
20-22 (วันอาสาฬหบูชา) / 26-28 / 27-29 (วันเฉลิม ร.10)12,999
สิงหาคม9-1111,999
10-12 (วันแม่)13,999
23-2510,999
สิงหาคม
9-1111,999
10-12 (วันแม่)13,999
23-2510,999
กันยายน6-811,999
20-2212,999
กันยายน
6-811,999
20-2212,999
ตุลาคม4-612,999
11-13 / 12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)13,999
ตุลาคม
4-612,999
11-13 / 12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)13,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M2824323
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหงสา  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์  ไจ้ทีโย  พระธาตุอินทร์แขวน  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ  เมืองย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสก๊อต  พระนอนตาหวาน  พระหงาทัตจี
กิน : พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว / อาหารไทย / Hotpot Buffet
พิเศษ : พัก 5 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (8M) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม20-22 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา) / 27-29 (วันเฉลิม ร.10)12,990
กรกฎาคม
20-22 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา) / 27-29 (วันเฉลิม ร.10)12,990
สิงหาคม10-12 (วันแม่)12,990
30-1 ก.ย.11,990
สิงหาคม
10-12 (วันแม่)12,990
30-1 ก.ย.11,990
กันยายน20-22 / 27-2911,990
กันยายน
20-22 / 27-2911,990
ตุลาคม4-6 / 11-13 / 18-2012,990
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)13,990
ตุลาคม
4-6 / 11-13 / 18-2012,990
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)13,990

** วันหยุด