fbpx
พบ 14 แพ็คเกจ

รายการทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 2567 – 2568 และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5424035
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค  รีพลัสเบย์  วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว อ่าวรีพลัสเบย์  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท  วัดหวังต้าเซียน  อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
กิน : พิเศษ!! เมนู ห่านย่าง
พิเศษ : อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง V.2 (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม27-29 (วันเฉลิม ร.10)19,99916,999
กรกฎาคม
27-29 (วันเฉลิม ร.10)19,99916,999
สิงหาคม3-519,999
10-12 (วันแม่)20,999
31-2 ก.ย.18,999
สิงหาคม
3-519,999
10-12 (วันแม่)20,999
31-2 ก.ย.18,999
กันยายน6-818,999
13-15 / 21-2319,999
กันยายน
6-818,999
13-15 / 21-2319,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824180
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  A Symphony of Lights  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท 
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง (บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น)
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG สายมู ไหว้พระ นองปิง (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม27-30 (วันเฉลิม ร.10)23,99019,990
กรกฎาคม
27-30 (วันเฉลิม ร.10)23,99019,990

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0923925
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วิคตอเรียพีค  นั่งรถรางพีคแทรม  จุดชมวิวเดอะพีค  เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์  ถนนซุปเปอร์สตาร์  SYMPHONY OF LIGHTS  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้า+รถรับ-ส่ง)  วัดหวังต้าเซียน  วัดแชงกงหมิว  โรงงานจิวเวอรี่  ร้านหยก ย่านจิมซาจุ่ย
พิเศษ : พัก 4 ดาว / Disneyland เต็มวัน

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND SHOPPING (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม10-12 (วันแม่)26,999
16-18 / 23-25 / 31-2 ก.ย.25,999
สิงหาคม
10-12 (วันแม่)26,999
16-18 / 23-25 / 31-2 ก.ย.25,999
กันยายน6-8 / 13-1525,999
กันยายน
6-8 / 13-1525,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824020
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : A Symphony of Lights  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง (บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น)
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนฮิมฮองฮำ (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม3-5 / 16-18 / 17-19 / 30-1 ก.ย.15,990
9-1116,990
10-12 (วันแม่)17,990
สิงหาคม
3-5 / 16-18 / 17-19 / 30-1 ก.ย.15,990
9-1116,990
10-12 (วันแม่)17,990
กันยายน6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-1615,990
กันยายน
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-1615,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2823667
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : A Symphony of Lights  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมบัตรเข้าแล้ว มีรถรับ-ส่ง)  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  เจ้าแม่ทับทิมทินหัว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง (บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น)
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / Disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (EK) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม3-5 / 9-1121,99019,990
16-18 / 30-1 ก.ย.21,990
10-12 (วันแม่)23,990
สิงหาคม
3-5 / 9-1121,99019,990
16-18 / 30-1 ก.ย.21,990
10-12 (วันแม่)23,990
กันยายน6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 21-2321,990
กันยายน
6-8 / 7-9 / 13-15 / 14-16 / 21-2321,990
ตุลาคม4-6 / 5-7 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-2820,990
11-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,990
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
ตุลาคม
4-6 / 5-7 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-2820,990
11-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,990
12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK0924387
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กระเช้านองปิง  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท  มาเก๊า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  จัตุรัสเซนาโด้  ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เดอะเวเนเชี่ยน  เกาะฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกง  โรงงานจิลเวลรี่  ร้านหยก
กิน : มื้อพิเศษ! ชาบู ชาบู
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG MACAO (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน19-2225,999
กันยายน
19-2225,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824109
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  Avenue of Stars  มาเก๊า  วัดอาม่า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG MACAU นองปิง เวเนเชี่ยน (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
18-21 / 19-22 / 25-28 / 26-29 / 20-23 / 23-26 (วันปิยมหาราช)21,990
ตุลาคม
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
18-21 / 19-22 / 25-28 / 26-29 / 20-23 / 23-26 (วันปิยมหาราช)21,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824332
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  รีพลัส เบย์  วิคตอเรียพีค  Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (บริการรถรับ - ส่ง)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / Disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม2-5 / 16-19 / 23-26 / 28-3119,990
สิงหาคม
2-5 / 16-19 / 23-26 / 28-3119,990
กันยายน12-15 / 18-2119,990
กันยายน
12-15 / 18-2119,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824173
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮ่องกง  รีพัลส์เบย์  วิคตอเรียพีค  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  Avenue of  Stars  A Symphony of Lights  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (รวมบัตรเข้า+มีรถรับส่ง)  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง (บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG Disneyland ไหว้พระ (CX) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,990
18-20 / 19-21 / 20-22 / 26-2821,990
ตุลาคม
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)22,990
18-20 / 19-21 / 20-22 / 26-2821,990
พฤศจิกายน2-4 / 15-17 / 16-1821,990
พฤศจิกายน
2-4 / 15-17 / 16-1821,990
ธันวาคม27-29 / 28-3027,990
29-3128,990
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
ธันวาคม
27-29 / 28-3027,990
29-3128,990
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
มกราคม1-3 (วันปีใหม่)29,990
มกราคม
1-3 (วันปีใหม่)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5424258
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : รีพลัสเบย์  จุดชมวิว VICTORIA  วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท  ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือจิมซาจุ่ย  ชมโชว์แสงสีเสียง  ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า+รถรับส่ง)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน
กิน : ติ่มซำ / ชาบูสไตล์ฮ่องกง
พิเศษ : Disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์ บินเช้า กลับดึก (FD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม5-7 / 18-20 / 11-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-25 (วันปิยมหาราช)26,999
12-17 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)27,999
19-21 / 20-22 / 21-23 (วันปิยมหาราช)24,999
ตุลาคม
5-7 / 18-20 / 11-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-25 (วันปิยมหาราช)26,999
12-17 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)27,999
19-21 / 20-22 / 21-23 (วันปิยมหาราช)24,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824227
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  A Symphony Of Lights  มาเก๊า  วิหารเซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ร้านขนมพื้นเมือง  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  ปารีเซียน  ลอนดอนเนอร์  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG MACAU นองปิง เวเนเชี่ยน (HB) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
16-2022,990
ตุลาคม
9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
16-2022,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824294
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  นมัสการพระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท  Avenue of Stars  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ (บริการรถรับ - ส่ง)  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง (บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น)
พิเศษ : พัก 4 ดาว / Disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้า+รถรับส่ง)

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG นองปิง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (HB) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-13 / 12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
18-20 / 19-2122,990
ตุลาคม
11-13 / 12-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)23,990
18-20 / 19-2122,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK2824423
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : Avenue of Stars  วัดแชกงหมิว  โรงงานจิวเวอร์รี่  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  วัดนางชีฉีหลินและสวนหนานเหลียน  ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  รีพลัส เบย์  วิคตอเรียพีค  กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา  วัดโป่วหลิน  พระใหญ่เทียนถาน  หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง  ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
กิน : เมนูพิเศษ.. ห่านย่าง / ติ่มซำ / ชาบูฮ่องกง บุฟเฟ่ต์เครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้ง และเบียร์ไม่อั้น
พิเศษ : พัก 4 ดาว / อิสระ 1 วัน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG สายมู ไหว้พระ กระเช้านองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค (CX) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-22 / 26-2921,990
20-23 / 23-26 (วันปิยมหาราช)23,990
ตุลาคม
19-22 / 26-2921,990
20-23 / 23-26 (วันปิยมหาราช)23,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : HK5424451
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์  จุดชมวิววิคตอเรีย  วัดเจ้าพ่อกวนอู กวนไท  ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า)  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  วัดแชกงหมิว  โรงงานเครื่องประดับ  ร้านหยก  วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
กิน : ติ่มซำ

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนีย์ (HX) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม17-20 / 19-2223,999
ตุลาคม
17-20 / 19-2223,999