fbpx
พบ 5 แพ็คเกจ

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง 2567 – 2568 สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน ไคเฟิง มีให้เลือกแบบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

รายการทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524255
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เจิ้งโจว  เมืองฮูโต๋(สวี่ชาง)  ห้างสรรพสินค้าพ้างตงหลาย  หอชุนชิว   เมืองไคเฟิง  ประตูเมืองต้าเหลียงเหมิน  แม่ใหญ่หวัง (ว่านซุ่ยซาน)  สวนชิงหมิงซ่างเหอหยวน  ฮุ่ยเซี่ยน  โรงละคร Only Henan  เขาเทียนเจี้ยซาน  เติงฟง  Shaolin Zen Music Ritual Show  วัดเส้าหลิน  โชว์การแสดงวิทยายุทธเส้าหลิน  ลั่วหยาง  ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)  เมืองโบราณลั่วอี้ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้หมาล่า
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / บินภายใน / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน เจิ้งโจว ลั่วหยาง แม่ใหญ่หวัง ไคเฟิง (CZ) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม28-2 ก.ย.33,999
สิงหาคม
28-2 ก.ย.33,999
กันยายน18-23 / 23-2834,888
กันยายน
18-23 / 23-2834,888

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924013
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหยุนเฉิง  เมืองเจิ้งโจว  อุทยานหยุนไถซาน  เมืองลั่วหยาง  วัดเส้าหลิน  ป่าเจดีย์  โชว์กังฟู  ถ้ำผาหลงเหมิน  ศาลเจ้ากวนอู  เมืองโบราณลั่วยี้  สุสานทหารดินเผา  เจดีย์ห่านป่าใหญ่  ถนนคนเดินวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง  OPTION โชว์ราชวงศ์ถัง  กำแพงเมืองโบราณแห่งซีอาน  พิพิธภัณฑ์ซีอาน  วัดลามะกว่างเหริน  จัตุรัสหอระฆัง  ถนนอิสลาม   บ้านเกิดเจ้าพ่อกวนอู **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ XIAN หยุนเฉิง ลั่วหยาง หยุนไถซาน (ZH) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม28-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)30,999
กรกฎาคม
28-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)30,999
สิงหาคม4-9 / 18-23 / 25-3029,999
11-16 (วันแม่)30,999
สิงหาคม
4-9 / 18-23 / 25-3029,999
11-16 (วันแม่)30,999
กันยายน1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-27 / 29-4 ต.ค.29,999
กันยายน
1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-27 / 29-4 ต.ค.29,999
ตุลาคม6-11 / 27-1 พ.ย.29,999
13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)30,999
ตุลาคม
6-11 / 27-1 พ.ย.29,999
13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)30,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824527
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหยุ่นเฉิง  วัดกวนอู  เมืองซีอาน  สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้  พิพิธภัณฑ์ซีอาน  เจดีย์ห่านป่าเล็ก  วัดต้าซิงชาน  เจดีย์ห่านป่าใหญ่  ถนนคนเดินวัฒนธรรมราชวงศ์ถัง  POP MART  OPTION โชว์เส้นทางสายไหม  ป้อมปราการแห่งซีอาน  วัดลามะกว่างเหริน  หอระฆังและหอกลอง  ถนนคนเดินมุสลิม **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูเป็ดย่าง / เมนูสุกี้
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHINA ซีอาน กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (ZH) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม14-18 / 21-25 / 28-1 ก.ย.24,990
สิงหาคม
14-18 / 21-25 / 28-1 ก.ย.24,990
กันยายน4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-2924,990
กันยายน
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-2924,990
ตุลาคม9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-20 / 30-3 พ.ย. / 23-27 (วันปิยมหาราช)25,990
ตุลาคม
9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-20 / 30-3 พ.ย. / 23-27 (วันปิยมหาราช)25,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824213
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเจิ้งโจว  วัดเส้าหลิน  ป่าเจดีย์  ชมการแสดงกังฟู  เมืองซานเหมินเสีย  เมืองซีอาน  สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้  ถนนคนเดินมุสลิม  ถนนคนเดินวัฒนธรรมราชวงศ์ถัง  OPTION โชว์ราชวงศ์ถัง+เกี๊ยวซีอาน  ป้อมปราการแห่งซีอาน  หอระฆังและหอกลอง  วัดลามะกวงเหริน  ซานเหมินเสีย  เมืองลั่วหยาง  ถ้ำหลงเหมิน  เมืองโบราณลั่วอี้ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูเป็ดย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHINA ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง กองทัพจิ๋นซีฮ่องเต้ (DD) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน11-1525,990
กันยายน
11-1525,990
ตุลาคม16-2026,990
ตุลาคม
16-2026,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524308
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ซีอาน  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ลั่วหยาง  วัดเส้าหลิน  ป่าเจดีย์  โชว์การแสดงวิทยายุทธเส้าหลิน  เมืองเจียวจั้ว  อุทยานหยุนไถซาน  ลั่วหยาง  เมืองโบราณลั่วอี้  ศาลเจ้ากวนอู  ถ้ำหินหลงเหมิน  เมืองหัวซาน  ซีอาน  สุสานทหารจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)  ถนนคนเดินวัฒนธรรมต้าถัง  โชว์ราชวงศ์ถัง  กำแพงเมืองโบราณซีอาน  วัดลามะ  ตลาดมุสลิม **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…เกี๊ยวซีอาน / เป็ดปักกิ่ง / สุกี้หม่าล่า
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม18-23 (วันปิยมหาราช)34,999
ตุลาคม
18-23 (วันปิยมหาราช)34,999

** วันหยุด