fbpx
พบ 12 แพ็คเกจ

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก 2567 – 2568 เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ อูซี หังโจว มีให้เลือกแบบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล พบกับเมืองแห่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ แบบครบสูตร ต้องไปกับเรา

รายการทัวร์เซี่ยงไฮ้ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524436
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เซี่ยงไฮ้  เมืองโบราณผานหลงกู้เจิ้น  เจียงหนาน  ซูโจว  ถนนผิงเจียงลู่   เซี่ยงไฮ้  Tian An 1,000 Trees Square  Shanghai Natural History Museum  Starbuck Reserve  ถนนย่านอันฟู่ (Anfu Road)  ย่านซินเทียนตี้  ขึ้นหอไข่มุก  Disney Flagship Store (Lujiazui)  หาดไว่ทาน  ถนนนานกิง North Bund Green Land  ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว  EKA Tianwu **ไม่รวมค่าว๊ซ่า**   
กิน : เมนูพิเศษ…ขาหมูร่ำรวย / เสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
พิเศษ : พีก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน NEW SHANGHAI SUZHOU เมืองโบราณผานหลงกู้เจิ้น (MU) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม25-29 (วันเฉลิม ร.10)28,999
กรกฎาคม
25-29 (วันเฉลิม ร.10)28,999
สิงหาคม9-13 (วันแม่)28,999
สิงหาคม
9-13 (วันแม่)28,999
กันยายน18-2227,999
กันยายน
18-2227,999
ตุลาคม8-1230,999
15-1928,999
ตุลาคม
8-1230,999
15-1928,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5424097
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เซี่ยงไฮ้   สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)  ออกจากเมืองเซียงไฮ้  เมืองอู๋ซี  วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่)  ร้านไข่มุก  สะพานชิงหมิงเฉียว   เมืองเจียซิง  ร้านหยก  เมืองโบราณซีถัง (รวมล่องเรือ)  ร้านผ้าไหม  ย่านซินเทียนตี้  ร้านยา   ตลาดเฉินหวังเมี่ยว  STARBUCKS RESERVE ROASTERY  หาดไว่ทาน   ถนนนานจิง **ไม่รวมค่าวีซ่า** 
กิน : เมนูพิเศษ!! ซี่โครงหมูอู๋ซี / ขาหมูโบราณ / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / Disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)

ทัวร์จีน SHANGHAI DISNEYLAND อู๋ซี เมืองโบราณซีถัง (SL) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน3-8 / 10-1522,999
17-2225,999
กันยายน
3-8 / 10-1522,999
17-2225,999
ตุลาคม13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-25 / 22-27 (วันปิยมหาราช)23,999
15-20 / 27-1 พ.ย. / 29-3 พ.ย.22,999
ตุลาคม
13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-25 / 22-27 (วันปิยมหาราช)23,999
15-20 / 27-1 พ.ย. / 29-3 พ.ย.22,999
พฤศจิกายน5-10 / 12-17 / 19-24 / 26-1 ธ.ค.22,999
พฤศจิกายน
5-10 / 12-17 / 19-24 / 26-1 ธ.ค.22,999
ธันวาคม3-8 (วันพ่อ) / 8-13 (วันรัฐธรรมนูญ)23,999
10-15 / 17-2222,999
29-3 ม.ค. / 31-5 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)28,999
ธันวาคม
3-8 (วันพ่อ) / 8-13 (วันรัฐธรรมนูญ)23,999
10-15 / 17-2222,999
29-3 ม.ค. / 31-5 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)28,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824441
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเซี่ยงไฮ้  ถนนเทียนจื่อฝาง  เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว  ล่องเรืองโบราณจูเจียเจี่ยว  NORTH BUND GREEN LAND  หอไข่มุก  ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์  หาดไว่ทาน  ถนนนานจิง  POPMART GLOBAL FLAGSHIP STORE  FREE DAY (หัวหน้าทัวร์พาเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์-ไม่รวมค่าเดินทางและค่าเข้าสวนสนุก)  STARBUCKS RESERVE ROASTERY  ตึกต้นไม้1,000ต้น  ย่านซินเทียนตี้  ตลาด 100 ปีเฉินหวังเมี่ยว  สวนอี้หยวน  วัดพระหยก  เดอะรูฟ  ฟอเรนเทีย วิลเลจ เอาท์เล็ท **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูเสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Disneyland / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHINA เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (FM) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน21-2625,990
กันยายน
21-2625,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524232
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เซี่ยงไฮ้  หมู่บ้านโบราณจูเจียเจียว (ล่องเรือ)  ขึ้นหอไข่มุก  ลอดอุโมงค์เลเซอร์  หาดไว่ทาน  ถนนนานกิง  สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า)  เซี่ยงไฮ้  นั่งรถไฟความเร็วสูงไปปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังโบราณกู้กง  ถนนโบราณเฉียนเหมิน  สวนสนุกยูนิเวอร์แซลปักกิ่งเต็มวัน (รวมค่าเข้า)  กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน  ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก   SOLANA CENTER **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา / เป็ดปักกิ่ง / บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
พิเศษ : เที่ยว 2 สวนสนุก Universal Beijing + Shanghai Disneyland / พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ตะลุยเที่ยว 2 สวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง (CA) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม16-21 / 29-3 พ.ย. / 23-28 (วันปิยมหาราช)45,999
ตุลาคม
16-21 / 29-3 พ.ย. / 23-28 (วันปิยมหาราช)45,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5424102
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)  ถนนโบราณชีเป่า  ร้านยา  STARBUCKS RESERVE ROASTERY  หาดไว่ทาน  ถนนนานจิง  ร้านผ้าไหม  เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES)   ตลาดเฉินหวังเมี่ยว  FLORENTIA VILLAGE OUTLET **ไม่รวมค่าวีซ่า**   
กิน : เมนูพิเศษ!! เสี่ยงหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / Disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)

ทัวร์จีน SHANGHAI ตะลุยดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (SL) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน5-9 / 19-2321,999
12-1623,999
กันยายน
5-9 / 19-2321,999
12-1623,999
ตุลาคม12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 / 24-28 (วันปิยมหาราช)22,999
17-21 / 26-30 / 31-4 พ.ย.21,999
ตุลาคม
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 / 24-28 (วันปิยมหาราช)22,999
17-21 / 26-30 / 31-4 พ.ย.21,999
พฤศจิกายน7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-2 ธ.ค.21,999
พฤศจิกายน
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-2 ธ.ค.21,999
ธันวาคม5-9 (วันพ่อ) / 7-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 12-16 / 19-2322,999
26-3025,999
28-1 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)27,999
ธันวาคม
5-9 (วันพ่อ) / 7-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 12-16 / 19-2322,999
26-3025,999
28-1 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)27,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824271
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเซี่ยงไฮ้  เมืองโบราณชีเป่า  NORTH BUND GREEN LAND  หอไข่มุก (ไม่ขึ้นตึก)  ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์  หาดไว่ทาน  ถนนนานจิง  POPMART GLOBAL FLAGSHIP STORE  STARBUCKS RESERVE ROASTERY  ตึกต้นไม้1,000ต้น  เดอะรูฟ  ถนนเทียนจื่อฝาง  FREE DAY (หัวหน้าทัวร์พาเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์-ไม่รวมค่าเดินทางและค่าเข้าสวนสนุก)  ตลาด 100 ปีเฉินหวังเมี่ยว  สวนอี้หยวน  ฟอเรนเทีย วิลเลจ เอาท์เล็ท **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูเสี่ยวหลงเปา / เมนูสุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / อิสระ 1 วัน / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHINA เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ FREE DAY (MU) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม28-1 ก.ย.24,990
สิงหาคม
28-1 ก.ย.24,990
กันยายน5-9 / 6-10 / 18-22 / 19-23 / 20-2424,990
กันยายน
5-9 / 6-10 / 18-22 / 19-23 / 20-2424,990
ตุลาคม10-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)26,990
16-20 / 25-29 / 30-3 พ.ย.25,990
ตุลาคม
10-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)26,990
16-20 / 25-29 / 30-3 พ.ย.25,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524447
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เซี่ยงไฮ้  เมืองอู๋ซี  วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)  ศาลาฝานกง  ซูโจว  จัตุรัสหยวนหลง  เซี่ยงไฮ้  เมืองโบราณผานหลงกู้เจิ้น (เจียงหนานน้อย)  Tian An 1,000 Trees Square  ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว  สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า+รถรับส่ง)  ขึ้นหอไข่มุก  ลอดอุโมงค์เลเซอร์  หาดไว่ทาน   ถนนนานกิง  STARBUCKS RESERVE ROASTERY **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ..บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / Disneyland เต็มวัน / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซูโจว อู๋ซี (CA) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม16-20 / 18-23 / 20-24 / 23-27 (วันปิยมหาราช)32,999
ตุลาคม
16-20 / 18-23 / 20-24 / 23-27 (วันปิยมหาราช)32,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824145
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองโบราณอูเจิ้น  ล่องเรืออูเจิ้น  ร้านหยก  เมืองเซี่ยงไฮ้  TIAN AN 1,000 TREES  Starbucks Reserve Roastery  ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว  ร้านยา  หาดไว่ทาน  หอไข่มุก  ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์  ถนนนานกิง  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก - รวมค่ารถรับส่ง)  เมืองหังโจว  ร้านผ้าไหม  ล่องเรือทะเลสาบซีหู  เจดีย์นางพญางูขาว  ร้านชาหลงจิ่ง  หังโจว เอาท์เลต **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูเสี่ยวหลงเปา / เมนู BBQ BUFFET
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / Disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)

ทัวร์จีน CHINA เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น หังโจว ดิสนีย์แลนด์ (FD) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน18-2225,990
กันยายน
18-2225,990
ตุลาคม12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)27,990
16-20 / 18-22 / 24-28 / 25-2926,990
ตุลาคม
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)27,990
16-20 / 18-22 / 24-28 / 25-2926,990
พฤศจิกายน1-526,990
6-10 / 20-24 / 27-1 ธ.ค.25,990
พฤศจิกายน
1-526,990
6-10 / 20-24 / 27-1 ธ.ค.25,990
ธันวาคม4-8 (วันพ่อ) / 6-10 / 7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)27,990
13-17 / 19-2326,990
25-29 / 26-30 (วันคริสมาสต์)28,990
27-31 (วันสิ้นปี)29,990
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 6831,990
ธันวาคม
4-8 (วันพ่อ) / 6-10 / 7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)27,990
13-17 / 19-2326,990
25-29 / 26-30 (วันคริสมาสต์)28,990
27-31 (วันสิ้นปี)29,990
28-1 ม.ค. / 29-2 ม.ค. / 30-3 ม.ค. 6831,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5424459
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เซี่ยงไฮ้  ขึ้นหอไข่มุก  อุโมงค์เลเซอร์  หาดไว่ทาน  ถนนนานจิง  สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)  THAMES TOWN  ร้านยาบัวหิมะ  หมู่บ้านน้ำ PUYUAN (รวมค่าล่องเรือ)  ร้านหยก  เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES)  วัดพระหยกขาว  ร้านผ้าไหม  FLORENTIA VILLAGE **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : มื้อพิเศษ!!! ชาบูหม่าล่า / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / Disneyland เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)

ทัวร์จีน SHANGHAI DISNEYLAND ดินแดนแห่งความฝัน (MU) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายนSold Out25,99920,999
มิถุนายน
Sold Out25,99920,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924150
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเซี่ยงไฮ้ STARBUCKS RESERVE ROASTERY  ถนนเฟิงเซิ่นหลี่  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ (รวมบัตรเข้าสวนสนุก+รถรับส่ง)  เมืองโบราณจูเจียวเจียว  ร้านชา  ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว  ย่านซินเทียนตี้  ร้านผ้าไหม  หอไข่มุก ร้านยา  อุโมงค์แซอร์  ย่านเดอะบันด์  หาดไว่ทาน  ถนนนานกิง  ร้านหยก  FLORENTIA VILLAGE **ไม่รวมค่าวีซ่า** 
กิน : พิเศษ! เมนูชาบูหมาล่า / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ SHANGHAI DISNEYLAND (FM) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายนSold Out24,999
มิถุนายน
Sold Out24,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924174
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอู๋ซี  พระใหญ่หลิงซาน  ศาลาฝานกง  ร้านไข่มุก  สะพานชิงหมิงเฉียว  ร้านบิวหิมะ  เมืองเซี่ยงไฮ้  THE STREET OF 1000 RED JARS  ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ (รวมบัตรเข้า+รถรับส่ง)  ร้านหยก  ลอดอุโมงค์เลเซอร์  ย่านเดอะบันด์  หาดไว่ทาน  หอไข่มุก (ไม่ขึ้นตึก)  ร้านผ้าไหม  ถนนนานกิง  FREEDOM GUNDUM LALAPORT  **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : มื้อพิเศษ...เมนูซีโครงหมูอู๋ซี / เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ SHANGHAI DISNEYLAND (MU) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายนเต็ม23,999
มิถุนายน
เต็ม23,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH4824154
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เซี่ยงไฮ้ หมู่บ้านโบราณซีเป่า  ร้านผ้าไหม  ร้านกาแฟ STARBUCK RESERVE ROASTERY  ย่านเทมส์ทาวน์  ตลาดร้อยปี  ถนนหนานจิง  วัดพระหยกขาว  หาดไว่ทาน  ลอดอุโมงค์เลเซอร์  ถ่ายรูปหอไข่มุก(ด้านนอก)  ร้านยา  หอเต้นรำ (ถ่ายรูปด้านนอก)  ถนนเทียนจื่อฝ่าง  นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้ามกู้กง  ถนนหวังฝู่จิ่ง  ร้านยางพารา  กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน  ร้านหยก  ถนนโบราณเฉียนเหมิน  หอฟ้าเทียนถาน  ร้านไข่มุก  Surprise Outlets **ไม่รวมค่าวีซ่า** 
กิน : เป็ดปักกิ่ง / สุกี้มองโกล
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 2 มหานครยิ่งใหญ่ (CA) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายนเต็ม29,88827,888
มิถุนายน
เต็ม29,88827,888

** ลดราคา