fbpx
พบ 23 แพ็คเกจ

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ย่าติง 2567-2568 มีให้เลือกแบบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เที่ยวคุนหมิง ทัวร์แชงกรีล่า

รายการทัวร์คุนหมิง และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924389
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย  แชงกรีล่า  เมืองเก่าจงเตี้ยน  วัดลามะซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ (เหยหลงถัน)  เมืองโบราณลี่เจียง  อุทยานมังกรหยก  นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว)  อุทยานน้ำหยก  ทะลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองโบราณซูเหอ  เมืองลี่เจียง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  เมืองคุนหมิง  ตำหนักทอง  สวนน้ำตกคุนหมิง  ประตูม้าทองไก่หยก **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : มื้อพิเศษ!! สุกี้แซลมอน / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม3-825,99922,999
กรกฎาคม
3-825,99922,999
สิงหาคม21-26 / 28-2 ก.ย.25,999
สิงหาคม
21-26 / 28-2 ก.ย.25,999
กันยายน4-926,999
กันยายน
4-926,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524089
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉู่สง  ต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดลามะซงจ้านหลิง  ช่องแคบเสือกระโดด(รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซี(ผ่านชม)  ลี่เจียง  เมือง โบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถกอล์ฟ)   โชว์จางอวี้โหมว  สะพานแก้วลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองโบราณซู่เหอ  ลี่เจียง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  คุนหมิง  ตำหนักทองจินเตี้ยน  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน  วัดหยวนทง **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน / อาหารกวางตุ้ง / สุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (MU) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม21-2630,999
สิงหาคม
21-2630,999
กันยายน11-16 / 18-2327,999
กันยายน
11-16 / 18-2327,999
ตุลาคม10-15 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-27 / 23-28 (วันปิยมหาราช)32,999
16-21 / 19-24 (วันปิยมหาราช)30,999
26-3129,999
ตุลาคม
10-15 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-27 / 23-28 (วันปิยมหาราช)32,999
16-21 / 19-24 (วันปิยมหาราช)30,999
26-3129,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5324360
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิม  ช่องแคบเสือกระโจน (รวมบันไดเลื่อน)  แชงกรีล่า  เมืองโบราณแชงกรีล่า (จงเตี้ยน)  วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถอุทยาน)  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ)  ชมการแสดงความประทับใจแห่งลี่เจียง  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมรถราง)  อุทยานน้ำหยก  ลี่เจียง  รถไฟความเร็วสูง  คุนหมิง  ตำหนักทองจินเตี้ยน  สวนน้ำตกคุนหมิง  ถนนคนเดินหนานผิงเจีย  วัดหยวนทง **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : สุกี้ปลาแซลม่อน / สุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน10-15 / 16-2127,919
กันยายน
10-15 / 16-2127,919
ตุลาคม12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)29,919
15-20 / 26-3128,919
ตุลาคม
12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)29,919
15-20 / 26-3128,919

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5224289
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  เมืองต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิม  ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า  หมู่บ้านสี่โจว  เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า)  เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  วัดลามะซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  เมืองลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก  ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่)  อุทยานน้ำหยก  โชว์ Impression Lijiang  นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่ เมืองคุนหมิง  สวนน้ำตกคุนหมิง  ตำหนักทอง  ถนนคนเดินจินปี้ลู่  ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ สุกี้แซลม่อน / สุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ตาหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม22-27 / 29-3 ก.ย.26,888
สิงหาคม
22-27 / 29-3 ก.ย.26,888
กันยายน5-10 / 12-1726,888
กันยายน
5-10 / 12-1726,888
ตุลาคม10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)27,888
ตุลาคม
10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)27,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924023
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  เขาซีซาน  ตำหนักทอง  สวนน้ำตกคุนหมิง  เมืองต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองโบราณต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย  แชงกรีล่า  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  เมืองเก่าจงเตี้ยน  วัดลามะซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ (เหยหลงถัน)  เมืองโบราณลี่เจียง  อุทยานมังกรหยก  นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว)  อุทยานน้ำหยก  ทะลสาบไป๋สุยเหอ  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง  ประตูม้าทองไก่หยก **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : มื้อพิเศษ!! เมนูสุกี้ปลาแซลม่อน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (KY) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม5-1026,999
12-1730,999
19-24 (วันอาสาฬหบูชา) / 26-31 (วันเฉลิม ร.10)31,999
กรกฎาคม
5-1026,999
12-1730,999
19-24 (วันอาสาฬหบูชา) / 26-31 (วันเฉลิม ร.10)31,999
สิงหาคม7-12 / 9-14 (วันแม่)31,999
สิงหาคม
7-12 / 9-14 (วันแม่)31,999
กันยายน4-9 / 6-11 / 10-15 / 12-17 / 14-19 / 18-23 / 20-2526,999
16-21 / 22-2725,999
กันยายน
4-9 / 6-11 / 10-15 / 12-17 / 14-19 / 18-23 / 20-2526,999
16-21 / 22-2725,999
ตุลาคม9-14 / 11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 / 23-28 (วันปิยมหาราช)28,999
14-19 / 16-21 / 25-30 / 31-5 พ.ย.27,999
27-1 พ.ย.26,999
ตุลาคม
9-14 / 11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 / 23-28 (วันปิยมหาราช)28,999
14-19 / 16-21 / 25-30 / 31-5 พ.ย.27,999
27-1 พ.ย.26,999
พฤศจิกายน1-6 / 7-12 / 13-18 / 15-20 / 19-24 / 21-26 / 23-2827,999
3-8 / 11-16 / 17-22 / 25-30 / 27-2 ธ.ค. / 29-4 ธ.ค.26,999
พฤศจิกายน
1-6 / 7-12 / 13-18 / 15-20 / 19-24 / 21-26 / 23-2827,999
3-8 / 11-16 / 17-22 / 25-30 / 27-2 ธ.ค. / 29-4 ธ.ค.26,999
ธันวาคม1-6 (วันพ่อ) / 9-14 (วันรัฐธรรมนูญ)27,999
3-8 / 5-10 (วันพ่อ) / 7-12 (วันรัฐธรรมนูญ)28,999
11-16 / 13-18 / 15-20 / 17-22 / 19-24 / 21-25 / 23-28 / 25-30 (วันคริสต์มาส)26,999
27-1 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 31-5 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)32,999
ธันวาคม
1-6 (วันพ่อ) / 9-14 (วันรัฐธรรมนูญ)27,999
3-8 / 5-10 (วันพ่อ) / 7-12 (วันรัฐธรรมนูญ)28,999
11-16 / 13-18 / 15-20 / 17-22 / 19-24 / 21-25 / 23-28 / 25-30 (วันคริสต์มาส)26,999
27-1 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 31-5 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)32,999
มกราคม9-1426,999
มกราคม
9-1426,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524095
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ลี่เจียง   โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  แชงกรีล่า  วัดลามะซงจ้านหลิง  เมืองยื่อหวา (ย่าติง)  อุทยานย่าติง (รวมรถราง)  ทุ่งหญ้าลั่วหรง  วัดชงกู่  ทะเลสาบไข่มุก  ย่าติง  เต๋อชิง  วัดตงจู๋หลิง  ผ่านชมภูเขาหิมะไป๋หม่าง  ชมภูเขาหิมะเหม่ยลี่  โค้งแรกแม่น้ำจินซาเจียง  ลี่เจียง  เมืองโบราณลี่เจียง **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…อาหารกวางตุ้ง / สุกี้ปลาแซลมอน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง ย่าติง เต๋อชิง แชงกรีล่า (DR) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม18-23 (วันอาสาฬหบูชา) / 25-30 (วันเฉลิม ร.10)38,999
กรกฎาคม
18-23 (วันอาสาฬหบูชา) / 25-30 (วันเฉลิม ร.10)38,999
สิงหาคม8-13 (วันแม่)38,999
สิงหาคม
8-13 (วันแม่)38,999
กันยายน5-10 34,999
กันยายน
5-10 34,999
ตุลาคม10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 17-22 / 19-24 (วันปิยมหาราช)36,999
ตุลาคม
10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 17-22 / 19-24 (วันปิยมหาราช)36,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524103
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ลี่เจียง  เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองจงเตี้ยน  เมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดกุยชาน  วัดลามะซงจ้านหลิง  ทุ่งหญ้านาพาไห่  ช่องแคบเสือกระโดด (รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  ลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  บ้านตระกูลมู่  ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถกอล์ฟ)  โชว์จางอวี้โหมว  อุทยานน้ำหยก  เมืองโบราณซู่เหอ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…ปลาแซลม่อน / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป / บินตรงลี่เจียง

ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า (DR) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม18-23 (วันอาสาฬหบูชา)26,999
กรกฎาคม
18-23 (วันอาสาฬหบูชา)26,999
สิงหาคม8-13 (วันแม่)26,999
สิงหาคม
8-13 (วันแม่)26,999
กันยายน5-10 / 19-2425,999
กันยายน
5-10 / 19-2425,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5424048
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิม  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  เมืองเก่าจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  วัดซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน)  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไปและกลับ)  ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ไม่รวมรถแบตเตอรี่)  นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองคุนหมิง  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง  สวนน้ำตกคุนหมิง  ประตูม้าทองไก่มรกต **ไม่รวมค่าวีซ่า**      
กิน : สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า V.2 (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม3-825,999
กรกฎาคม
3-825,999
สิงหาคม23-28 / 30-4 ก.ย.26,999
28-2 ก.ย.25,999
สิงหาคม
23-28 / 30-4 ก.ย.26,999
28-2 ก.ย.25,999
กันยายน4-925,999
6-11 / 11-16 / 13-18 / 18-2326,999
กันยายน
4-925,999
6-11 / 11-16 / 13-18 / 18-2326,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924260
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย  แชงกรีล่า  เมืองเก่าจงเตี้ยน  วัดลามะซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ (เหยหลงถัน)  เมืองโบราณลี่เจียง  อุทยานมังกรหยก  นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว)  อุทยานน้ำหยก  ทะลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองโบราณซูเหอ  เมืองลี่เจียง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  เมืองคุนหมิง  ตำหนักทอง  ร้านบัวหิมะ  สวนน้ำตกคุนหมิง  ร้านหยก  ประตูม้าทองไก่หยก **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : มื้อพิเศษ!! สุกี้แซลมอน / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม16-2125,999
ตุลาคม
16-2125,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5424278
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนน้ำตกคุนหมิง  ประตูม้าทองไก่มรกต  เดินทางสู่เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่   ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองเก่าจงเตี้ยน  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  เมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดซงจ้านหลิน (รวมค่ารถแบตเตอรี่ ไป-กลับ)  ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน)  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไปและกลับ)  ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ไม่รวมแบตเตอรี่)  ร้านบัวหิมะ  นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง  เมืองโบราณกวนตู้  ร้านหยก  ร้านผ้าไหม **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ V.2 (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม5-1022,999
กรกฎาคม
5-1022,999
สิงหาคม30-4 ก.ย.22,999
สิงหาคม
30-4 ก.ย.22,999
กันยายน5-10 / 12-1722,999
กันยายน
5-10 / 12-1722,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924105
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  เขาซีซาน  ตำหนักทอง  สวนน้ำตกคุนหมิง  เมืองต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองโบราณต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย  แชงกรีล่า  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน  วัดลามะซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ (เหยหลงถัน)  เมืองโบราณลี่เจียง  อุทยานมังกรหยก  นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว)  อุทยานน้ำหยก  ทะลสาบไป๋สุยเหอ  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองคุนหมิง  ร้านหยก  ร้านยา  วัดหยวนทง  ประตูม้าทองไก่หยก **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : มื้อพิเศษ!! เมนูสุกี้ปลาแซลม่อน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน2-7 / 4-9 / 6-11 / 11-16 / 18-23 / 20-25 / 25-3024,999
9-14 / 16-21 / 23-2823,999
กันยายน
2-7 / 4-9 / 6-11 / 11-16 / 18-23 / 20-25 / 25-3024,999
9-14 / 16-21 / 23-2823,999
ตุลาคม7-12 / 9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-28 (วันปิยมหาราช)26,999
ตุลาคม
7-12 / 9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 23-28 (วันปิยมหาราช)26,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524346
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อุดรธานี  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  นครหลวงเวียงจันทน์  พระธาตุหลวง  วัดศรีเมือง ประตูชัย  เวียงจันทน์  นั่งรถไฟความเร็วสูง  บ่อเต็น  บ่อหาน  เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)  เมืองใหม่ 9 จอง 12 เชียง  ถนนคนเดินสิบสองปันนา  ตลาดเช้าไทลื้อ  หมู่บ้านโบราณไทลื้อ “ม่านหัวนา”  สวนป่าดงดิบ (โชว์นกยูง  หมู่บ้านเผ่าไอ้นีน้ำตกเก้ามังกร)  วัดหลวงเมืองลื้อ  โชว์พาราณสี  สิบสองปันนา  นั่งรถไฟความเร็วสูง  คุนหมิง  เขาซีซาน  ประตูมังกร (รวมรถราง)  ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่  อุทยานป่าหิน (รวมรถราง)  ตำหนักทอง  วัดหยวนทง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง / เป็ดย่างอี๋เหลียง / สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม6-11 / 13-1837,999
กรกฎาคม
6-11 / 13-1837,999
สิงหาคม3-8 / 17-22 / 24-2937,999
สิงหาคม
3-8 / 17-22 / 24-2937,999
กันยายน7-12 / 14-19 / 21-2636,999
กันยายน
7-12 / 14-19 / 21-2636,999
ตุลาคม19-24 (วันปิยมหาราช) / 26-3137,999
ตุลาคม
19-24 (วันปิยมหาราช) / 26-3137,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH4824063
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่  ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG  หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมค่ารถรางไป-กลับ)  แชงกรีล่า  เมืองโบราณแชงกรีล่า  อุทยานปาลาเก๋อจง  หุบเขาพระสถูปเจดีย์ ปาลาเก๋อจง(หมู่บ้านปาลา กำแพงเสียง)  ระเบียงกระจก เต๋อชิง  วัดเฟยไหล+จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูเขาเหมยลี่  โค้งแม่น้ำทรายทองจินซาเจียง  แชงกรีล่า  ทะเลสาบนาพาไห่  วัดลามะซงจ้านหลิง  ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อน)  พิพิธภัณฑ์จามรี  สระมังกรดำ  ร้านบัวหิมะ  เมืองโบราณลี่เจียง **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : สุกี้ปลาแซลมอน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน LOST HORIZON ลี่เจียง เต๋อชิง แชงกรีล่า ปาลาเก๋อจง (DR) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน27-2 ก.ค.23,888
มิถุนายน
27-2 ก.ค.23,888

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824458
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองลี่เจียง  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  ช่องเขาแคบเสือกระโจน  เมืองฉูฉง  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง  ร้านบัวหิมะ  ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก  ถนนคนเดินหนานผิง  สวนน้ำตกคุนหมิง  เมืองโบราณกวนตู้  ร้านหยก **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้เห็ด / เมนูขนมจีนข้ามสะพาน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน5-10 / 12-17 / 17-22 / 19-2420,990
กันยายน
5-10 / 12-17 / 17-22 / 19-2420,990
ตุลาคม10-15 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 / 22-27 (วันปิยมหาราช)24,990
15-20 / 17-22 / 26-3122,990
ตุลาคม
10-15 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 / 22-27 (วันปิยมหาราช)24,990
15-20 / 17-22 / 26-3122,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824076
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  ช่องเขาเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองคุนหมิง  ร้านหยก  ตำหนักทองจินเตี้ยน  ร้านบัวหิมะ  ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก  ถนนคนเดินหนานผิง  สวนน้ำตกคุนหมิง **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูปลาแซลมอน / เมนูสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม22-2725,990
29-3 ก.ย.22,990
สิงหาคม
22-2725,990
29-3 ก.ย.22,990
กันยายน5-10 / 12-1723,990
กันยายน
5-10 / 12-1723,990
ตุลาคม10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)26,990
24-29 25,990
ตุลาคม
10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)26,990
24-29 25,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824428
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-ลี่เจียง  วัดซงจ้านหลิน  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  ช่องเขาเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  อุทยานน้ำหยก   ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  ร้านบัวหิมะ  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  เมืองคุนหมิง  สวนดอกไม้ตามฤดูกาล  วัดหยวนทง  ร้านหยก **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม11-16 / 16-21 25,990
กรกฎาคม
11-16 / 16-21 25,990
สิงหาคม27-1 ก.ย. / 29-3 ก.ย.21,990
สิงหาคม
27-1 ก.ย. / 29-3 ก.ย.21,990
กันยายน3-8 / 5-10 / 10-15 / 12-17 / 17-22 / 19-24 22,990
กันยายน
3-8 / 5-10 / 10-15 / 12-17 / 17-22 / 19-24 22,990
ตุลาคม10-15 / 12-17 (วันตล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-20 / 17-22 / 26-31 / 19-23 / 22-27 (วันปิยมหาราช)26,990
ตุลาคม
10-15 / 12-17 (วันตล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-20 / 17-22 / 26-31 / 19-23 / 22-27 (วันปิยมหาราช)26,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824202
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  ช่องเขาแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหมว  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองคุนหมิง  ประตูม้าทองไก่หยก  POP MART  ถนนหนานผิงเจีย  ตำหนักทองจินเตี้ยน  ร้านหยก  สวนน้ำตกคุนหมิง  วัดหยวนทง **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้แซลมอน / สุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (MU) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม18-23 / 23-28 (วันปิยมหาราช)25,990
31-5 พ.ย.23,990
ตุลาคม
18-23 / 23-28 (วันปิยมหาราช)25,990
31-5 พ.ย.23,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824241
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองแชงกรี-ล่า  ช่องเขาแคบเสือกระโจน  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหมว  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองโบราณซู่เหอ  เมืองฉูฉ่ง  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้แซลมอน / เมนูสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 (วันปิยมหาราช)26,990
31-5 พ.ย.24,990
ตุลาคม
11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 (วันปิยมหาราช)26,990
31-5 พ.ย.24,990
พฤศจิกายน1-6 / 7-12 / 8-13 / 14-19 / 15-20 / 19-24 / 21-26 / 22-27 / 26-1 ธ.ค. / 28-3 ธ.ค. / 29-4 ธ.ค.23,990
พฤศจิกายน
1-6 / 7-12 / 8-13 / 14-19 / 15-20 / 19-24 / 21-26 / 22-27 / 26-1 ธ.ค. / 28-3 ธ.ค. / 29-4 ธ.ค.23,990
ธันวาคม4-9 (วันพ่อ) / 6-11 / 10-15 (วันรัฐธรรมนูญ) / 12-17 / 13-18 / 17-2224,990
5-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)26,990
19-24 / 20-25 / 24-29 / 25-30 (วันคริสต์มาส)25,990
26-31 (วันสิ้นปี)27,990
27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
ธันวาคม
4-9 (วันพ่อ) / 6-11 / 10-15 (วันรัฐธรรมนูญ) / 12-17 / 13-18 / 17-2224,990
5-10 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)26,990
19-24 / 20-25 / 24-29 / 25-30 (วันคริสต์มาส)25,990
26-31 (วันสิ้นปี)27,990
27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
มกราคม1-6 (วันปีใหม่)27,990
7-12 / 9-14 / 10-1522,990
มกราคม
1-6 (วันปีใหม่)27,990
7-12 / 9-14 / 10-1522,990
มีนาคม4-9 / 6-11 / 7-12 / 11-16 / 13-18 / 14-19 / 18-23 / 20-2525,990
มีนาคม
4-9 / 6-11 / 7-12 / 11-16 / 13-18 / 14-19 / 18-23 / 20-2525,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824237
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  ตำหนักทองจินเตี้ยน  สวนน้ำตกคุนหมิง  นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง  เมืองลี่เจียง  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ)  โชว์จางอี้โหม่ว  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  ช่องเขาแคบเสือกระโจน  เมืองต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง  ร้านหยก  ประตูม้าทองไก่มรกต  POP MART **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้แซลมอน / เมนูสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (KY) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน1-6 / 7-12 / 12-17 / 14-19 / 21-26 / 22-27 / 28-3 ธ.ค.22,990
พฤศจิกายน
1-6 / 7-12 / 12-17 / 14-19 / 21-26 / 22-27 / 28-3 ธ.ค.22,990
ธันวาคม3-8 / 4-9 (วันพ่อ) / 6-11 (วันรัฐธรรมนูญ)24,990
12-17 / 13-18 / 18-2323,990
27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
ธันวาคม
3-8 / 4-9 (วันพ่อ) / 6-11 (วันรัฐธรรมนูญ)24,990
12-17 / 13-18 / 18-2323,990
27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
มกราคม10-15 / 12-1722,990
มกราคม
10-15 / 12-1722,990
กุมภาพันธ์20-25 / 21-26 / 25-2 มี.ค. / 26-3 มี.ค. / 27-4 มี.ค. / 28-5 มี.ค.23,990
กุมภาพันธ์
20-25 / 21-26 / 25-2 มี.ค. / 26-3 มี.ค. / 27-4 มี.ค. / 28-5 มี.ค.23,990
มีนาคม5-10 / 6-11 / 7-12 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 19-24 / 20-25 / 21-2624,990
มีนาคม
5-10 / 6-11 / 7-12 / 12-17 / 13-18 / 14-19 / 19-24 / 20-25 / 21-2624,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824212
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  เมืองฉู่เสี่ยง  เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  ช่องเขาแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  นั่งรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิง  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง **รวมค่าทิปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้แซลมอน / สุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (TG) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)34,990
ธันวาคม
30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)34,990
กุมภาพันธ์12-16 (วันมาฆบูชา)29,990
กุมภาพันธ์
12-16 (วันมาฆบูชา)29,990
มีนาคม19-23 / 26-3029,990
มีนาคม
19-23 / 26-3029,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2825001
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  ช่องเขาแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  เมืองโบราณซู่เหอ  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองฉูฉ่ง  เมืองคุนหมิง  ตำหนักทองจินเตี้ยน  ร้านหยก  น้ำตกเมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง  ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้แซลมอน / เมนูสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม14-1923,990
15-2022,990
มกราคม
14-1923,990
15-2022,990
กุมภาพันธ์11-16 / 12-17 (วันมาฆบูชา)25,990
15-20 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 25-2 มี.ค. / 26-3 มี.ค. / 27-4 มี.ค. / 28-5 มี.ค.24,990
กุมภาพันธ์
11-16 / 12-17 (วันมาฆบูชา)25,990
15-20 / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 25-2 มี.ค. / 26-3 มี.ค. / 27-4 มี.ค. / 28-5 มี.ค.24,990
มีนาคม12-17 / 15-20 / 19-24 / 22-27 / 25-30 / 26-3124,990
มีนาคม
12-17 / 15-20 / 19-24 / 22-27 / 25-30 / 26-3124,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924187
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  เขาซีซาน  ตำหนักทอง  สวนน้ำตกคุนหมิง  เมืองต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองโบราณต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย  แชงกรีล่า  เมืองเก่าจงเตี้ยน  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  วัดลามะซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ (เหยหลงถัน)  เมืองโบราณลี่เจียง  อุทยานมังกรหยก  นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว)  อุทยานน้ำหยก  ทะลสาบไป๋สุยเหอ  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง  ประตูม้าทองไก่หยก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : มื้อพิเศษ!! เมนูสุกี้ปลาแซลม่อน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (KY) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายนเต็ม26,99923,999
มิถุนายน
เต็ม26,99923,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH4824051
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  ถนนเจี้ยวฉ่างจงลู่ชมดอกศรีตรัง  เมืองต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองโบราณต้าหลี่  แชงกรีล่า  ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน)  พิพิธภัณฑ์จามรี  เมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดลามะซงจ้านหลิง  ทะเลสาบนาพาไห่  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  ร้านบัวหิมะ  เมืองเก่าลี่  ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่  โชว์ IMPRESSION LIJIANG  หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถรางไป-กลับ)  เมืองฉู่สง  เมืองคุนหมิง  ร้านหยก  เมืองโบราณกวนตู้  ร้านผ้าไหม**ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ ! สุกี้แซลมอน / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน ถ้าเธอมีเขา คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายนเต็ม19,888
มิถุนายน
เต็ม19,888