fbpx
พบ 7 แพ็คเกจ

ทัวร์ฉงชิ่ง 2567-2568 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ มีให้เลือกแบบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

รายการทัวร์ฉงชิ่ง และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524171
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฉงชิ่ง  หงหยาต้ง  ถนนเก่าต้านจื่อ  ลงเรือสำราญ CENTURY VICTORY CRUISE  งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ  เมืองเฟิงตู  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง  โชว์สามก๊ก  ช่องแคบชวีถังเสีย  ช่องแคบอูเสีย  นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี  งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ  ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า  นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า  เมืองอี่ชาง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ฉงชิ่ง  พิพิธภัณฑ์เขื่อนซานเสีย  ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม  จัตุรัสเฉาเทียนเหมิน **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ...เป็ดย่าง / สุกี้หม่าล่าฉงชิ่ง
พิเศษ : พักระดับ 5 ดาวทุกคืน (พักบนเรือสำราญหรู CENTURY VICTORY CRUISE 3 คืน) / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง Century Victory Cruises (FD) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม20-24 / 23-27 (วันปิยมหาราช)47,999
ตุลาคม
20-24 / 23-27 (วันปิยมหาราช)47,999
พฤศจิกายน20-2446,999
พฤศจิกายน
20-2446,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824275
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  เมืองอู่หลง  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์  จุดชมวิวระเบียงแก้ว  ลิฟท์แก้ว  อุทยานเขานางฟ้า  อู่หลิงซาน  จุดชมวิวแม่น้ำอูเจียงชือปี่  ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า  หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน  มรดกโลกผาหินแกะสลักพระต้าจู๋  รถไฟทะลุตึก  หงหยาตง  ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย  POP MART  มหาศาลาประชาคม **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHINA ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อู่หลิงซาน (3U) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน17-2119,990
กันยายน
17-2119,990
ตุลาคม1-5 / 8-12 / 15-19 / 29-2 พ.ย.21,990
22-26 (วันปิยมหาราช)22,990
ตุลาคม
1-5 / 8-12 / 15-19 / 29-2 พ.ย.21,990
22-26 (วันปิยมหาราช)22,990
พฤศจิกายน5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-3019,990
พฤศจิกายน
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-3019,990
ธันวาคม3-7 (วันพ่อ) / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 24-28 (วันคริสต์มาส)21,990
17-2120,990
31-4 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)25,990
ธันวาคม
3-7 (วันพ่อ) / 10-14 (วันรัฐธรรมนูญ) / 24-28 (วันคริสต์มาส)21,990
17-2120,990
31-4 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)25,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH4824407
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฉงชิ่ง  อู่หลง  เขานางฟ้า(รวมรถราง)  หลุมบ่อฟ้าและสะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้วขาลง+รถประจำทางอุทยาน+รถกอล์ฟ)+ระเบียงแก้วกระจก  กุยหยวน  อู่หลง  วัดจี่นชิน  ฉงชิ่ง  ชมรถไฟทะลุตึก  จัตุรัสมหาศาลาประชาคม  หงหยาต้ง  ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเปย+ร้าน POPMART  OPTION ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียงชมวิวค่ำคืนฉงชิ่ง  ฉงชิ่ง  วัดฉงชิ่งเจียงเป่ยเจ้าแม่กวนอิม **ไม่รวมค่าวีซ่า**   
กิน : เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ANCIENT LEGEND ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า (3U) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน14-17 / 21-2416,888
กันยายน
14-17 / 21-2416,888
ตุลาคม12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)18,888
19-22 / 26-2917,888
ตุลาคม
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)18,888
19-22 / 26-2917,888
พฤศจิกายน9-12 / 23-26 / 30-3 ธ.ค.15,888
พฤศจิกายน
9-12 / 23-26 / 30-3 ธ.ค.15,888
ธันวาคม7-10 (วันรัฐธรรมนูญ) / 14-1716,888
ธันวาคม
7-10 (วันรัฐธรรมนูญ) / 14-1716,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH4824429
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฉงชิ่ง  อู่หลง  อุทยานหลุมบ่อฟ้าและสะพานสวรรค์(ลิฟท์แก้วขาลง+รถประจำทางอุทยาน+รถกอล์ฟ)+ระเบียงแก้วกระจก  วัดจี่นชิน  อู่หลง  อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก)  ต้าจู๋  พระแกะสลักหินเขาเป๋าติ่ง(รวมรถกอล์ฟ)  ฉงชิ่ง  ชมรถไฟทะลุตึก  จัตุรัสมหาศาลาประชาคม  หงหยาต้ง  ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย  OPTION: สุกี้ฉงชิ่ง+ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียงชมวิวค่ำคืนฉงชิ่ง  วัดฉงชิ่งเจียงเป่ยเจ้าแม่กวนอิม **ไม่รวมค่าวีซ่า** 
กิน : เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน IMPRESSION WORLD HERITAGE ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง มรดกโลก (3U) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน17-2118,888
กันยายน
17-2118,888
ตุลาคม8-12 / 15-19 / 22-26 (วันปิยมหาราช)19,888
ตุลาคม
8-12 / 15-19 / 22-26 (วันปิยมหาราช)19,888
พฤศจิกายน5-9 / 19-2317,888
พฤศจิกายน
5-9 / 19-2317,888
ธันวาคม3-7 (วันพ่อ) / 17-2118,888
31-4 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)21,888
ธันวาคม
3-7 (วันพ่อ) / 17-2118,888
31-4 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)21,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5224267
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอู่หลง  ภูเขาไป่มา  อู่หลงฟลายอิ้งคิดส์หรือจูบลอยฟ้า  วัดจิ่นชิน  อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า  อุทยานเขานางฟ้า  เมืองฉงชิ่ง  รถไฟฟ้าทะลุตึก  หงหยาต้ง  OUTLET CHONGQING **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHINA CHONGQING อู่หลง เต้าอั้น (3U) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน7-1016,888
14-17 / 21-2417,888
กันยายน
7-1016,888
14-17 / 21-2417,888
ตุลาคม12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)19,888
19-22 / 26-2918,888
ตุลาคม
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)19,888
19-22 / 26-2918,888
พฤศจิกายน2-5 / 9-12 / 16-19 / 30-3 ธ.ค.17,888
พฤศจิกายน
2-5 / 9-12 / 16-19 / 30-3 ธ.ค.17,888
ธันวาคม7-10 (วันรัฐธรรมนูญ) / 21-2418,888
14-1717,888
28-31 (วันสิ้นปี)20,888
ธันวาคม
7-10 (วันรัฐธรรมนูญ) / 21-2418,888
14-1717,888
28-31 (วันสิ้นปี)20,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524123
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ต้าจู๋  พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ (รวมรถราง)  วัดแซ่งสิ้ว  ฉงชิ่ง  ฟู่หลิง  พิพิธภัณฑ์ผักดองเสฉวน  หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน (รวมกระเช้า)  816 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์  อู่หลง  อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว + รถอุทยาน)  ระเบียงกระจก  อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่)  ฉงชิ่ง  ศาลาประชาคม  ถนนโบราณตั้นจื้อ  นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก  หงหยาต้ง  อิสระช้อปปิ้งถนนเจี่ยฟ่างเป่ย **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้หม่าล่า
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ (FD) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม18-22 (วันอาสาฬหบูชา)26,999
25-28 (วันเฉลิม ร.10)27,999
กรกฎาคม
18-22 (วันอาสาฬหบูชา)26,999
25-28 (วันเฉลิม ร.10)27,999
สิงหาคม8-12 (วันแม่)27,999
สิงหาคม
8-12 (วันแม่)27,999
กันยายน12-1626,999
กันยายน
12-1626,999
ตุลาคม10-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-24 / 23-27 (วันปิยมหาราช)28,999
ตุลาคม
10-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-24 / 23-27 (วันปิยมหาราช)28,999
พฤศจิกายน6-1026,999
20-2425,999
พฤศจิกายน
6-1026,999
20-2425,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824055
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  มหาศาลาประชาคม  หงหยาตง  ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย  เมืองอู่หลง  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์  ระเบียงแก้วอู่หลง  ลิฟท์แก้ว  อุทยานเขานางฟ้า  เมืองตูเจียงเอี้ยน  ร้านหนังสือจงซูเก๋อ  สะพานหนานเฉียว  การแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า  ภูเขาสี่ดรุณี (รวมรถอุทยาน)  หุบเขาชวงเฉียวโกว  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  ร้านยา  เมืองเฉิงตู  สะพานโบราณ  ถนนคนเดินชุนซีลู่  ร้านหมอนโอโซน  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่  ถนนโบราณจิ๋นหลี่ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟเสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA ฉงชิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี (FD) 7วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม16-22 (วันอาสาฬหบูชา)24,99021,990
กรกฎาคม
16-22 (วันอาสาฬหบูชา)24,99021,990
สิงหาคม10-16 (วันแม่)25,990
สิงหาคม
10-16 (วันแม่)25,990
กันยายน10-1625,990
กันยายน
10-1625,990
ตุลาคม12-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-25 / 22-28 (วันปิยมหาราช)28,990
29-4 พ.ย.26,990
ตุลาคม
12-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-25 / 22-28 (วันปิยมหาราช)28,990
29-4 พ.ย.26,990

** วันหยุด ** ลดราคา