fbpx
พบ 1 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524273
ระยะเวลา : 8D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กวางเจา  หลานโจว  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ซีหนิง  ภูเขาสุริยันจันทรา  ผ่านชมทะเลสาบชิงไห่  ฉาข่า  ทะเลสาบเกลือฉาข่า (รวมรถไฟเล็ก+รองเท้า)  ต๋าข่ากระจกแห่งท้องฟ้า  ผ่านชมเทือกเขาฉีเหลียนซาน  เมืองถงเหริน  ผ่านชมทุ่งหญ้ากานเจีย  อำเภอเซี่ยเหอ  วัดลาปู้หลุนสื้อ (รวมเช่าชุดชาวทิเบต)  เซี่ยเหอ  ทุ่งหญ้าซางเคอ  วัดหลางมู่ซื่อ  อำเภอเตี๋ยปู้  หมู่บ้านกลางหุบเขาจาก่าน่า (รวมรถแบตเตอรี่)  เตี๋ยปู้  อำเภอเหอจั้ว  หอเก็บพระไตรปิฎกมิลาเรปะ  อำเภอหยงจิ้ง  ผ่านชมสะพานหลิวเจียเสีย  หยงจิ้ง  ล่องเรือช่องแคบหลิวเจียเสีย  วัดปิ่งหลิงซื่อ  ผ่านชมสะพานช่องแคบหลิวเจียเสีย  หลานโจว  ช้อปปิ้งห้าง Lanzhou Center (POP MART)  กวางเจา **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…สุกี้สไตล์ทิเบต / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / บินภายใน 2 ครั้ง / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉาข่า ทะเลสาบเกลือ หมู่บ้านกลางหุบเขาจาก่าน่า ซีหนิง หลานโจว (CZ) 8วัน 7คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม1-8 / 4-11 / 8-15 / 10-17 / 12-1975,999
กรกฎาคม
1-8 / 4-11 / 8-15 / 10-17 / 12-1975,999