fbpx
พบ 3 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524045
ระยะเวลา : 9D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อูหลู่มู่ฉี  ตลาดต้าปาจา  ผ่านทางด่วนทะเลทราย S21  ทะเลสาบอูหลุนกู่ (ล่องเรือ)  เมืองปู้เอ่อจิน  ผ่านชมเขาไป๋ซา  ผ่านชมทุ่งหญ้าอาเหอก้งไก้ที๋  หมู่บ้านเหอมู่ชุน (รวมรถอุทยาน)  หมู่บ้านเหอมู่ชุน  คานาสือ (รอบแรก)  ทะเลสาบวงพระจันทร์  ทะเลสาบมังกรหลับ  ทะเลสาบเทวดา  จุดชมวิวคานาสือ  ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ  เจี่ยเติงอวี้   คานาสือ (รอบสอง)  ศาลาชมปลา  เมืองปู้เอ่อจิน  หาดห้าสี  ตลาดไนท์บาซาร์  เมืองปู้เอ่อจิน  เมืองปีศาจ  เมืองคาลามาอี้  แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ  อูหลู่มู่ฉี  พระใหญ่หงกวนซาน **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : เข้าอุทยานคานาสือ 2 รอบ / พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / บินภายใน / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ซินเจียง คานาสือ หมู่บ้านเหอมู่ชุน อูหลู่มู่ฉี (CZ) 9วัน 7คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน9-1775,999
14-2277,999
กันยายน
9-1775,999
14-2277,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524462
ระยะเวลา : 7D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กวางเจา   ซีหนิง  ภูเขาสุริยันจันทรา  ผ่านชมทะเลสาบชิงไห่  ฉาข่า  ทะเลสาบเกลือฉาข่า (รวมรถไฟเล็ก + รองเท้า)  ต๋าขากระจกแห่งท้องฟ้า  เมืองถงเหริน  ผ่านชมทุ่งหญ้ากานเจีย  วัดลาปู้หลุนสื้อ (รวมเช่าชุดชาวทิเบต)  อำเภอเซี่ยเหอ  ทุ่งหญ้าซางเคอ  วัดหลางมู่ซื่อ  อำเภอเตี๋ยปู้  หมู่บ้านกลางหุบเขาจาก่าน่า (รวมรถแบตเตอรี่)  อำเภอเหอจั่ว  หอเก็บพระไตรปิฏกมิราเรปะ **ไม่รวมค่าวีซ่า** 
กิน : เมนูพิเศษ…สุกี้ไตล์ทิเบต / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / บินภายใน / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉาข่า ทะเลสาบเกลือ หมู่บ้านจาก่าน่า ซีหนิง หลานโจว (CZ) 7วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม23-29 / 30-5 ก.ย.72,999
สิงหาคม
23-29 / 30-5 ก.ย.72,999
กันยายน6-12 / 13-1972,999
กันยายน
6-12 / 13-1972,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524273
ระยะเวลา : 8D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กวางเจา  หลานโจว  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ซีหนิง  ภูเขาสุริยันจันทรา  ผ่านชมทะเลสาบชิงไห่  ฉาข่า  ทะเลสาบเกลือฉาข่า (รวมรถไฟเล็ก+รองเท้า)  ต๋าข่ากระจกแห่งท้องฟ้า  ผ่านชมเทือกเขาฉีเหลียนซาน  เมืองถงเหริน  ผ่านชมทุ่งหญ้ากานเจีย  อำเภอเซี่ยเหอ  วัดลาปู้หลุนสื้อ (รวมเช่าชุดชาวทิเบต)  เซี่ยเหอ  ทุ่งหญ้าซางเคอ  วัดหลางมู่ซื่อ  อำเภอเตี๋ยปู้  หมู่บ้านกลางหุบเขาจาก่าน่า (รวมรถแบตเตอรี่)  เตี๋ยปู้  อำเภอเหอจั้ว  หอเก็บพระไตรปิฎกมิลาเรปะ  อำเภอหยงจิ้ง  ผ่านชมสะพานหลิวเจียเสีย  หยงจิ้ง  ล่องเรือช่องแคบหลิวเจียเสีย  วัดปิ่งหลิงซื่อ  ผ่านชมสะพานช่องแคบหลิวเจียเสีย  หลานโจว  ช้อปปิ้งห้าง Lanzhou Center (POP MART)  กวางเจา **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…สุกี้สไตล์ทิเบต / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / บินภายใน 2 ครั้ง / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉาข่า ทะเลสาบเกลือ หมู่บ้านกลางหุบเขาจาก่าน่า ซีหนิง หลานโจว (CZ) 8วัน 7คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม1-8 / 4-11 / 8-15 / 10-17 / 12-1975,999
กรกฎาคม
1-8 / 4-11 / 8-15 / 10-17 / 12-1975,999