fbpx
พบ 12 แพ็คเกจ

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Universal Beijing 2567 – 2568 เที่ยวจีนต้องไปกับเรา Letago ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก Let’s Go Beijing ชมความยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงของประเทศจีน

รายการทัวร์ปักกิ่ง กำแพงจีน และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524370
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังโบราณกู้กง  หอบูชาเทียนถาน  ยูนิเวอร์แซลปักกิ่ง (รวมค่าบัตรเข้า+รถรับส่ง)  พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน  กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน  ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก  ช้อปปิ้งย่านซานหลี่ถุน  วัดลามะ  POP LAND **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง / สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ตะลุยเที่ยว 2 สวนสนุกแห่งปักกิ่ง Pop Land & Universal (CA) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน19-2333,999
กันยายน
19-2333,999
ตุลาคม16-20 / 18-2237,999
ตุลาคม
16-20 / 18-2237,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524315
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังโบราณกู้กง  หอบูชาเทียนถาน  POP LAND  POP MART  ร้านนวดเท้า  ร้านไข่มุก  ถนนหวังฟู่จิ่ง  POP MART  พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน  กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน  ร้านบัวหิมะ  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านซานหลี่ถุน  POP MART  วัดลามะ  พิพิทธภัณฑ์ภาพยนต์จีน **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง / สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน ปักกิ่ง Pop Land ตะลุยช้อป 3 Pop Mart (CA) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม17-2124,999
กรกฎาคม
17-2124,999
สิงหาคม7-1124,999
สิงหาคม
7-1124,999
กันยายน19-2325,999
กันยายน
19-2325,999
ตุลาคม16-20 / 18-22 / 23-27 (วันปิยมหาราช)29,999
ตุลาคม
16-20 / 18-22 / 23-27 (วันปิยมหาราช)29,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524181
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังโบราณกู้กง   หอบูชาเทียนถาน  ถนนโบราณหนานหลัวกู่เซียง  พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (ล่องเรือ)  วัดหลิงกวง   ย่านซานหลี่ถุน  ปักกิ่ง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  เกาะแห่งจักรพรรดิจิ๋นซี (ฉินหวงต่าว)  สวนฉิวเซียนลู่ไห่  กำแพงเมืองจีนด่านแรก (ด่านซานไห่)  ศาลเมิ่งเจียงหนี่  เศียรมังกร  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ปักกิ่ง  วัดลามะ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง / สุกี้หม้อไฟ / อาหารทะเลเกาะจักรพรรดิจิ๋นซี
พิเศษ : พัก 4 ดาว / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เกาะแห่งจักรพรรดิจิ๋นซี กำแพงเมืองจีนด่านแรก (CA) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน18-2234,999
กันยายน
18-2234,999
ตุลาคม16-20 / 30-3 พ.ย.37,999
23-27 (วันปิยมหาราช)38,999
ตุลาคม
16-20 / 30-3 พ.ย.37,999
23-27 (วันปิยมหาราช)38,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5424280
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้าม  นั่งรถบัสวินเทจชมเมืองปักกิ่ง  ร้านไข่มุก  ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง  ช้อปปิ้ง POP MART สาขาที่ใหญ่ที่สุดในปักกิ่ง  ร้านบัวหิมะ  กำแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN  ร้านยางพารา  ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง  ร้านหยก  สวน POPLAND  ช้อปปิ้ง POMART  ย่าน SANLITUN **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ!! สุกี้มองโกล / เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน BEIJING พิชิตรักนักจุ่ม (VZ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม10-1422,999
กรกฎาคม
10-1422,999
สิงหาคม21-25 / 28-1 ก.ย.22,999
สิงหาคม
21-25 / 28-1 ก.ย.22,999
กันยายน4-8 / 11-15 / 18-22 / 20-24 / 22-26 / 23-2723,999
กันยายน
4-8 / 11-15 / 18-22 / 20-24 / 22-26 / 23-2723,999
ตุลาคม9-13 / 10-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-26 (วันปิยมหาราช)24,999
16-20 / 17-21 / 27-31 / 30-3 พ.ย.23,999
ตุลาคม
9-13 / 10-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 22-26 (วันปิยมหาราช)24,999
16-20 / 17-21 / 27-31 / 30-3 พ.ย.23,999
พฤศจิกายน6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 27-1 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค.23,999
พฤศจิกายน
6-10 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 27-1 ธ.ค. / 29-3 ธ.ค.23,999
ธันวาคม4-8 (วันพ่อ) / 6-10 / 11-15 (วันรัฐธรรมนูญ) / 13-17 / 18-2224,999
25-29 (วันคริสต์มาส)25,999
ธันวาคม
4-8 (วันพ่อ) / 6-10 / 11-15 (วันรัฐธรรมนูญ) / 13-17 / 18-2224,999
25-29 (วันคริสต์มาส)25,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524032
ระยะเวลา : 7D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ปักกิ่ง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  เมืองโฮฮอท  พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน  เนินทรายเสี่ยงซานวาน (รวมกระเช้า)  รวมกิจกรรมในทะเลทราย  เมืองออร์ดอส  ทุ่งหญ้าออร์โดส  ระบำเชิญสุรา และการแสดงรอบกองไฟ  ทุ่งหญ้าออร์ดอส (รวมกิจกรรมในทุ่งหญ้า)  เขตเมืองใหม่คังปาสือ  สุสานเจงกีสข่าน  อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย  เมืองโฮฮอท  หมู่บ้านโม่วหนีซาน  วัดต้าเจา  ถนนโบราณไซ้ซ่างเหล่าเจีย  เมืองโฮฮอท  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ปักกิ่ง  ย่านซานหลี่ถุน **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…สุกี้เนื้อแพะ / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น + พักกระโจมมองโกเลียแบบทันสมัย 1 คืน / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน Inner Mongolia Beijing ปักกิ่ง มองโกเลียใน (CA) 7วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน4-10 / 13-1944,999
กันยายน
4-10 / 13-1944,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824190
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้าม ชุมชนโบราณหูท่ง  ถนนเฉียนเหมิน  สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมบัตรสวนสนุกและรถรับ-ส่ง)  หอสักการะฟ้าเทียนถาน ร้านไข่มุก  กำแพงเมืองจีน  ด่านจูหยงกวน  ร้านบัวหิมะ  ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง  พระราชวังฤดูร้อน  ร้านหยก  ร้านป๊อปมาร์ท **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้มองโกล / เมนูเป็ดปักกิ่ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล (CA) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม4-827,99025,990
11-1527,990
19-23 (วันอาสาฬหบูชา)29,990
กรกฎาคม
4-827,99025,990
11-1527,990
19-23 (วันอาสาฬหบูชา)29,990
สิงหาคม1-5 / 16-2027,990
สิงหาคม
1-5 / 16-2027,990
กันยายน3-7 / 12-1628,990
กันยายน
3-7 / 12-1628,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824146
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กรุงปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้าม  ชุมชนโบราณหูท่ง  ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง  ร้านป๊อปมาร์ท  กำแพงเมืองจีน  ด่านจูหยงกวน  ร้านบัวหิมะและร้านยางพารา  ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน  หอสักการะฟ้าเทียนถาน  ร้านไข่มุก  วัดลามะยงเหอกง  วิหารว่านฝูเก๋อ  ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง  พระราชวังฤดูร้อน  ล่องเรือชมพระราชวังอี้เหยอหยวน  ร้านหยก  เอาท์เล็ท **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูเป็ดปักกิ่ง / เมนูสุกี้มองโกล
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม (VZ) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน13-1823,990
กันยายน
13-1823,990
ตุลาคม9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)26,990
16-21 / 30-4 พ.ย. / 23-28 (วันปิยมหาราช)25,990
ตุลาคม
9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)26,990
16-21 / 30-4 พ.ย. / 23-28 (วันปิยมหาราช)25,990
พฤศจิกายน8-13 / 15-20 / 22-27 / 29-4 ธ.ค.23,990
พฤศจิกายน
8-13 / 15-20 / 22-27 / 29-4 ธ.ค.23,990
ธันวาคม4-9 (วันพ่อ)25,990
11-16 / 18-2324,990
ธันวาคม
4-9 (วันพ่อ)25,990
11-16 / 18-2324,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824149
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กรุงปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้าม  ชุมชนโบราณหูท่ง  ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง  ร้านป๊อปมาร์ท  กำแพงเมืองจีน  ด่านจูหยงกวน  ร้านบัวหิมะและร้านยางพารา  ถนนคนเดินโบราณเฉียนเหมิน  สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง เต็มวัน (รวมค่าบัตร และรถรับ-ส่งแล้ว)  หอสักการะฟ้าเทียนถาน  ร้านไข่มุก  พระราชวังฤดูร้อน  เอาท์เล็ท **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูเป็ดปักกิ่ง / เมนูสุกี้มองโกล
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA ปักกิ่ง สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (VZ) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน20-2527,990
กันยายน
20-2527,990
ตุลาคม11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 (วันปิยมหาราช)29,990
25-3028,990
ตุลาคม
11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 (วันปิยมหาราช)29,990
25-3028,990
พฤศจิกายน1-626,990
พฤศจิกายน
1-626,990
ธันวาคม6-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 20-25 (วันคริสต์มาส)29,990
13-1827,990
ธันวาคม
6-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 20-25 (วันคริสต์มาส)29,990
13-1827,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524455
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ปักกิ่ง  ย่านซานหลี่ถุน   นั่งรถไฟความเร็วสูง  ต้าถง  กำแพงเก้ามังกร  ถ้ำพุทธศิลป์ (หยุนกังสือคู)  อำเภอหุนหยวน  วัดลอยฟ้าเสวียนคง  อู่ไถซาน  วัดเซียนถง  วัดถ่าหยวน  อู่ไถซาน  วัดอู่เหยเหมี่ยว  อำเภอหนิงอู่  ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี  ไท่หยวน  ศาลเจ้าจิ้นฉือ  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  หอบูชาเทียนถาน**ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…สุกี้หม้อไฟ / เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ปักกิ่ง ต้าถง อู่ไถซาน ไท่หยวน (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม22-27 (วันปิยมหาราช)49,999
ตุลาคม
22-27 (วันปิยมหาราช)49,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524232
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เซี่ยงไฮ้  หมู่บ้านโบราณจูเจียเจียว (ล่องเรือ)  ขึ้นหอไข่มุก  ลอดอุโมงค์เลเซอร์  หาดไว่ทาน  ถนนนานกิง  สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า)  เซี่ยงไฮ้  นั่งรถไฟความเร็วสูงไปปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังโบราณกู้กง  ถนนโบราณเฉียนเหมิน  สวนสนุกยูนิเวอร์แซลปักกิ่งเต็มวัน (รวมค่าเข้า)  กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน  ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก   SOLANA CENTER **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา / เป็ดปักกิ่ง / บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
พิเศษ : เที่ยว 2 สวนสนุก Universal Beijing + Shanghai Disneyland / พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ตะลุยเที่ยว 2 สวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง (CA) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม16-21 / 29-3 พ.ย. / 23-28 (วันปิยมหาราช)45,999
ตุลาคม
16-21 / 29-3 พ.ย. / 23-28 (วันปิยมหาราช)45,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH4824126
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กรุงปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้ามกู้กง  หอฟ้าเทียนถาน  ร้านนวดเท้า  ถนนหวังฝู่จิง  เมืองโบราณใต้ดินหวังฝู่จิ่ง  วัดลามะ  พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน  ร้านยางพารา  ร้านบัวหิมะ  กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน)  ร้านไข่มุก  ผ่านชมสนามกีฬารังนก  ถนนโบราณเฉียนเหมิน   พระราชวังฤดูร้อน  ร้านหยก  ช้อปปิ้งย่านซานหลี่ถุน **ไม่รวมค่าวีซ่า**   
กิน : เป็ดปักกิ่ง / สุกี้มองโกล
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน GREAT WONDER ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (CA) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายนเต็ม23,88821,888
มิถุนายน
เต็ม23,88821,888

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH4824154
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เซี่ยงไฮ้ หมู่บ้านโบราณซีเป่า  ร้านผ้าไหม  ร้านกาแฟ STARBUCK RESERVE ROASTERY  ย่านเทมส์ทาวน์  ตลาดร้อยปี  ถนนหนานจิง  วัดพระหยกขาว  หาดไว่ทาน  ลอดอุโมงค์เลเซอร์  ถ่ายรูปหอไข่มุก(ด้านนอก)  ร้านยา  หอเต้นรำ (ถ่ายรูปด้านนอก)  ถนนเทียนจื่อฝ่าง  นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้ามกู้กง  ถนนหวังฝู่จิ่ง  ร้านยางพารา  กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน  ร้านหยก  ถนนโบราณเฉียนเหมิน  หอฟ้าเทียนถาน  ร้านไข่มุก  Surprise Outlets **ไม่รวมค่าวีซ่า** 
กิน : เป็ดปักกิ่ง / สุกี้มองโกล
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 2 มหานครยิ่งใหญ่ (CA) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายนเต็ม29,88827,888
มิถุนายน
เต็ม29,88827,888

** ลดราคา