fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI YOKOHAMA (XJ) 5วัน 3คืน JXJ131 – J4824132

รหัสทัวร์ : J4824132
เดินทาง : Sep-Oct 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI YOKOHAMA (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 28,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โตเกียว  วัดแมวกวัก วัดโกโทคุจิ  จังหวัดไซตามะ  คาวาโกเอะ (ถนนคุระซุคุริ+หอระฆังโบราณ+ตรอกลูกกวาด)  เมืองยามานาชิ  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  สวนโออิชิปาร์ค  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  โตเกียว  ย่านชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  โยโกฮาม่า  ย่านโยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์  มินะโตะมิไร 21  โอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้  Toyosu Senkyaku Banrai 
กิน : พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู!!
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  โตเกียว  วัดแมวกวัก วัดโกโทคุจิ  จังหวัดไซตามะ  คาวาโกเอะ (ถนนคุระซุคุริ+หอระฆังโบราณ+ตรอกลูกกวาด)  เมืองยามานาชิ  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  สวนโออิชิปาร์ค  ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  โตเกียว  ย่านชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  โยโกฮาม่า  ย่านโยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์  มินะโตะมิไร 21  โอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้  Toyosu Senkyaku Banrai  นาริตะ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน6-10 / 12-16 / 18-22 / 27-1 ต.ค.29,888
20-24 / 25-2928,888
กันยายน
6-10 / 12-16 / 18-22 / 27-1 ต.ค.29,888
20-24 / 25-2928,888
ตุลาคม1-5 / 3-7 / 15-19 / 25-29 / 27-31 / 29-2 พ.ย. / 31-4 พ.ย. / 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-25 / 23-27 (วันปิยมหาราช)29,888
5-9 / 7-11 / 17-21 / 11-15 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 (วันปิยมหาราช)31,888
ตุลาคม
1-5 / 3-7 / 15-19 / 25-29 / 27-31 / 29-2 พ.ย. / 31-4 พ.ย. / 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-25 / 23-27 (วันปิยมหาราช)29,888
5-9 / 7-11 / 17-21 / 11-15 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 (วันปิยมหาราช)31,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - โตเกียว - วัดแมวกวัก วัดโกโทคุจิ – จังหวัดไซตามะ – คาวาโกเอะ (ถนนคุระซุคุริ+หอระฆังโบราณ+ตรอกลูกกวาด) – เมืองยามานาชิ - พักฟูจิออนเซ็น Fujisan Garden Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - สวนโออิชิปาร์ค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว - ย่านชินจูกุ Day Nice Hotel Tokyo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 วัดอาซากุสะ – โยโกฮาม่า - ย่านโยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ – มินะโตะมิไร 21 – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – Toyosu Senkyaku Banrai – นาริตะ Internation Resort Hotel Yurakujo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - โตเกียว - วัดแมวกวัก วัดโกโทคุจิ – จังหวัดไซตามะ – คาวาโกเอะ (ถนนคุระซุคุริ+หอระฆังโบราณ+ตรอกลูกกวาด) – เมืองยามานาชิ - พักฟูจิออนเซ็น
 • โรงแรม
 • Fujisan Garden Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - สวนโออิชิปาร์ค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว - ย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • Day Nice Hotel Tokyo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – โยโกฮาม่า - ย่านโยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ – มินะโตะมิไร 21 – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – Toyosu Senkyaku Banrai – นาริตะ
 • โรงแรม
 • Internation Resort Hotel Yurakujo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม