fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว นาริตะ ฟูจิ (TG) 5วัน 3คืน ZGNRT-2415TG – J2824245

รหัสทัวร์ : J2824245
เดินทาง : Oct 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โตเกียว นาริตะ ฟูจิ (TG) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  คาวาโกเอะ  ถนนคุระซุคุริ  หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ  ช้อปปิ้งตรอกคาชิยะโยโคโช  เจดีย์แดงชูเรโตะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมอุโมงค์เมเปิ้ล  อิออน มอลล์  โตเกียวอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาซึกิจิ  ถนนแปะก๊วยเมจิจิงกูไกเอ็น  ช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / หม้อไฟนาเบะ
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน + พักย่านชินจูกุ 2 คืน / อิสระ 1 วันในโตเกียว / เช็กอินจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิยอดฮิต เจดีย์แดงชูเรโตะ / ชมอุโมงค์เมเปิ้ล

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  คาวาโกเอะ  ถนนคุระซุคุริ  หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ  ช้อปปิ้งตรอกคาชิยะโยโคโช  เจดีย์แดงชูเรโตะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมอุโมงค์เมเปิ้ล  อิออน มอลล์  โตเกียวอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาซึกิจิ  ถนนแปะก๊วยเมจิจิงกูไกเอ็น  ช้อปปิ้งชินจูกุ  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม31-4 พ.ย.49,990
ตุลาคม
31-4 พ.ย.49,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - คาวาโกเอะ - ถนนคุระซุคุริ- หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ - ช้อปปิ้งตรอกคาชิยะโยโคโช - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FUJI AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เจดีย์แดงชูเรโตะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ชมอุโมงค์เมเปิ้ล - อิออน มอลล์ TOKYO AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 โตเกียวอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวรืให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) TOKYO AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ตลาดปลาซึกิจิ - ถนนแปะก๊วยเมจิจิงกูไกเอ็น - ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - คาวาโกเอะ - ถนนคุระซุคุริ- หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ - ช้อปปิ้งตรอกคาชิยะโยโคโช - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • โรงแรม
 • FUJI AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เจดีย์แดงชูเรโตะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ชมอุโมงค์เมเปิ้ล - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • TOKYO AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียวอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวรืให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • TOKYO AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาซึกิจิ - ถนนแปะก๊วยเมจิจิงกูไกเอ็น - ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม