fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI (SL) 4วัน 3คืน SL-NRT001 – J0324372

รหัสทัวร์ : J0324372
เดินทาง : Jul-Sep 2024
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI (SL) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 24,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองนาริตะ  วัดอาซากุสะ  TOKYO SKYTREE (ด้านนอก)  ไร่ชาโอบุจิซาซาบะ  โอชิโนะฮักไก  สวนโออิชิ  ทะเลสาบคาวากุจิโกะ  ภูเขาไฟฟูจิ  DUTY FREE  Diver City Plaza  ช้อปปิ้งชินจูกุ  เมืองนาริตะ  ศาลเจ้าเมจิ  ถนนโบราณชิบามาตะ  AEON MALL 
กิน : พิเศษเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู!!
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

สนามบินดอนเมือง  สนามบินเถาหยวน  สนามบินนาริตะ  เมืองนาริตะ  วัดอาซากุสะ  TOKYO SKYTREE (ด้านนอก)  ไร่ชาโอบุจิซาซาบะ  โอชิโนะฮักไก  สวนโออิชิ  ทะเลสาบคาวากุจิโกะ  ภูเขาไฟฟูจิ  DUTY FREE  Diver City Plaza  ช้อปปิ้งชินจูกุ  เมืองนาริตะ  ศาลเจ้าเมจิ  ถนนโบราณชิบามาตะ  AEON MALL  สนามบินนาริตะ  สนามบินเถาหยวน  สนามบินดอนเมือง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม27-30 (วันเฉลิม ร.10)30,99023,990
กรกฎาคม
27-30 (วันเฉลิม ร.10)30,99023,990
สิงหาคม17-2024,990
สิงหาคม
17-2024,990
กันยายน7-1025,990
14-1726,990
21-2427,990
กันยายน
7-1025,990
14-1726,990
21-2427,990

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง– สนามบินเถาหยวน – สนามบินนาริตะ THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองนาริตะ –วัดอาซากุสะ – TOKYO SKYTREE (ด้านนอก) – ไร่ชาโอบุจิซาซาบะ – โอชิโนะฮักไก – สวนโออิชิ – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ FUJI NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ – DUTY FREE – Diver City Plaza – ช้อปปิ้งชินจูกุ - เมืองนาริตะ THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศาลเจ้าเมจิ – ถนนโบราณชิบามาตะ – AEON MALL – สนามบินนาริตะ – สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง– สนามบินเถาหยวน – สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนาริตะ –วัดอาซากุสะ – TOKYO SKYTREE (ด้านนอก) – ไร่ชาโอบุจิซาซาบะ – โอชิโนะฮักไก – สวนโออิชิ – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ
 • โรงแรม
 • FUJI NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ – DUTY FREE – Diver City Plaza – ช้อปปิ้งชินจูกุ - เมืองนาริตะ
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าเมจิ – ถนนโบราณชิบามาตะ – AEON MALL – สนามบินนาริตะ – สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม