fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI คาวาโอเกะ (SL) 5วัน 4คืน SL-NRT002 – J0324332

รหัสทัวร์ : J0324332
เดินทาง : Jul-Sep 2024
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI คาวาโอเกะ (SL) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 26,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเก่าคาวาโกเอะ  โอชิโนะฮักไก  สวนโออิชิ  บริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะ  ภูเขาไฟฟูจิ  DUTY FREE  Diver City Plaza  ช้อปปิ้งชินจูกุ  เมืองนาริตะ  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดอาซากุสะ  TOKYO SKYTREE (ด้านนอก)  ตลาดปลาซึกิจิ  AEON MALL
กิน : พิเศษเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู!!
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วัน

สนามบินดอนเมือง  สนามบินเถาหยวน  สนามบินนาริตะ  เมืองนาริตะ  เมืองเก่าคาวาโกเอะ  โอชิโนะฮักไก  สวนโออิชิ  บริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะ  ภูเขาไฟฟูจิ  DUTY FREE  Diver City Plaza  ช้อปปิ้งชินจูกุ  เมืองนาริตะ  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  วัดอาซากุสะ  TOKYO SKYTREE (ด้านนอก)  ตลาดปลาซึกิจิ  AEON MALL  สนามบินนาริตะ  สนามบินเถาหยวน  สนามบินดอนเมือง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม7-1127,99025,990
28-1 ก.ย.26,99024,990
สิงหาคม
7-1127,99025,990
28-1 ก.ย.26,99024,990
กันยายน18-22 / 25-2927,990
กันยายน
18-22 / 25-2927,990

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง– สนามบินเถาหยวน – สนามบินนาริตะ THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เมืองนาริตะ – เมืองเก่าคาวาโกเอะ – โอชิโนะฮักไก – สวนโออิชิ – บริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะ FUJI NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ – DUTY FREE – Diver City Plaza – ช้อปปิ้งชินจูกุ - เมืองนาริตะ THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ – TOKYO SKYTREE (ด้านนอก) – ตลาดปลาซึกิจิ – AEON MALL – สนามบินนาริตะ – สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง– สนามบินเถาหยวน – สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนาริตะ – เมืองเก่าคาวาโกเอะ – โอชิโนะฮักไก – สวนโออิชิ – บริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะ
 • โรงแรม
 • FUJI NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ – DUTY FREE – Diver City Plaza – ช้อปปิ้งชินจูกุ - เมืองนาริตะ
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – TOKYO SKYTREE (ด้านนอก) – ตลาดปลาซึกิจิ – AEON MALL – สนามบินนาริตะ – สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม