fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น EXPLORE JOURNEY TOKYO FUJI KAMIKOCHI KAWAGOE (XJ) 5วัน 3คืน JXJ127 – J4824223

รหัสทัวร์ : J4824223
เดินทาง : Jul-Sep 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น EXPLORE JOURNEY TOKYO FUJI KAMIKOCHI KAWAGOE (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดนาริตะซันชินโชจิ  จังหวัด ไซตามะ  คาวาโกเอะ (ถนนคุระซุคุริ+หอระฆังโบราณ+ตรอกลูกกวาด  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free จังหวัดนากาโนะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก)  AEON MALL  คามิโคจิ  สะพานคัปปาบาชิ  โตเกียว  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
กิน : พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!! (ชนิดของขาปูขึ้นอยู่กับการนำเข้าของโรงแรม)
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  วัดนาริตะซันชินโชจิ  จังหวัด ไซตามะ  คาวาโกเอะ (ถนนคุระซุคุริ+หอระฆังโบราณ+ตรอกลูกกวาด  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5  ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free จังหวัดนากาโนะ  ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก)  AEON MALL  คามิโคจิ  สะพานคัปปาบาชิ  โตเกียว  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน4-829,888
กันยายน
4-829,888ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดนาริตะซันชินโชจิ - จังหวัด ไซตามะ – คาวาโกเอะ (ถนนคุระซุคุริ+หอระฆังโบราณ+ตรอกลูกกวาด) – พักฟูจิออนเซ็น Fujisan Garden Hotel Onsent 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free จังหวัดนากาโนะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) – AEON MALL Premier Hotel Cabin Matsumoto 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 คามิโคจิ - สะพานคัปปาบาชิ – โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ The Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดนาริตะซันชินโชจิ - จังหวัด ไซตามะ – คาวาโกเอะ (ถนนคุระซุคุริ+หอระฆังโบราณ+ตรอกลูกกวาด) – พักฟูจิออนเซ็น
 • โรงแรม
 • Fujisan Garden Hotel Onsent 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free จังหวัดนากาโนะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) – AEON MALL
 • โรงแรม
 • Premier Hotel Cabin Matsumoto 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คามิโคจิ - สะพานคัปปาบาชิ – โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • The Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม