fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA IBARAKI (XJ) 5วัน 3คืน XJ183 – J5224117

รหัสทัวร์ : J5224117
เดินทาง : Oct 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA IBARAKI (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 28,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองคามาคุระ  ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง  ถนนโคมาจิโดริ  พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ  เมืองยามานาชิ  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก  เมืองยามานาชิ  จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  พิธีชงชาญี่ปุ่น  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)  กรุงโตเกียว  ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ  เมืองนาริตะ  จังหวัดอิบารากิ  สวนฮิตาชิ ซีไซด์(พุ่มดอกโคเชีย)  ตลาดปลาโออาไร  ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ  เสาโทริแห่งคามิอิโซะ  เมืองนาริตะ  อิออน มอลล์ 
กิน : พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  เมืองนาริตะ  เมืองคามาคุระ  ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง  ถนนโคมาจิโดริ  พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ  เมืองยามานาชิ  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก  เมืองยามานาชิ  จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  พิธีชงชาญี่ปุ่น  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)  กรุงโตเกียว  ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ  เมืองนาริตะ  จังหวัดอิบารากิ  สวนฮิตาชิ ซีไซด์(พุ่มดอกโคเชีย)  ตลาดปลาโออาไร  ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ  เสาโทริแห่งคามิอิโซะ  เมืองนาริตะ  อิออน มอลล์  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม1-528,888
3-7 / 6-1032,888
7-1134,888
8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 (วันปิยมหาราช)35,888
23-27 / 24-28 (วันปิยมหาราช)36,888
ตุลาคม
1-528,888
3-7 / 6-1032,888
7-1134,888
8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 (วันปิยมหาราช)35,888
23-27 / 24-28 (วันปิยมหาราช)36,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ – เมืองคามาคุระ – ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง – ถนนโคมาจิโดริ – พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ – เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือระดับเดียวกัน
3 เมืองยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองนาริตะ – จังหวัดอิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์(พุ่มดอกโคเชีย) – ตลาดปลาโออาไร – ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ – เสาโทริแห่งคามิอิโซะ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ – เมืองคามาคุระ – ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง – ถนนโคมาจิโดริ – พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ – เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
 • โรงแรม
 • MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนาริตะ – จังหวัดอิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์(พุ่มดอกโคเชีย) – ตลาดปลาโออาไร – ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ – เสาโทริแห่งคามิอิโซะ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม