fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI HAKONE (XJ) 5วัน 3คืน XJ180 – J5224286

รหัสทัวร์ : J5224286
เดินทาง : Oct 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI HAKONE (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองนาริตะ  วัดนาริตะซัน  ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ  ย่านโอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้   ฮาโกเนะ  ล่องเรือโจรสลัด  หุบเขาโอวาคุดานิ  เมืองยามานาชิ  จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)   หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)  การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น  กรุงโตเกียว  ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ
กิน : พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  เมืองนาริตะ  วัดนาริตะซัน  ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ  ย่านโอไดบะ  ห้างไดเวอร์ซิตี้   ฮาโกเนะ  ล่องเรือโจรสลัด  หุบเขาโอวาคุดานิ  เมืองยามานาชิ  จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)   หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล)  การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น  กรุงโตเกียว  ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ  เมืองนาริตะ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม9-1329,888
8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-1933,888
10-14 / 11-15 / 12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันปิยมหาราช)35,888
ตุลาคม
9-1329,888
8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-1933,888
10-14 / 11-15 / 12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันปิยมหาราช)35,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
3 เมืองนาริตะ – ฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – เมืองยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือระดับเดียวกัน
4 จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนาริตะ – ฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – เมืองยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MORI, YAMANAKAKO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม