fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI GREEN TEA (XJ) 5วัน 3คืน SHXJNRT9 – J1524031

รหัสทัวร์ : J1524031
เดินทาง : Jun-Sep 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI GREEN TEA (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โตเกียว  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  จังหวัดชิซุโอกะ  ไร่ชาโอบุจิซะซะบะ  โอชิโนะ ฮัคไก  พิธีชงชาญี่ปุ่น  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ห้างเซ็งเคียคุ บันไร  เมืองนาริตะ  อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) 
กิน : เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / อิสระ 1 วัน

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  สนามบินนาริตะ  โตเกียว  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  จังหวัดชิซุโอกะ  ไร่ชาโอบุจิซะซะบะ  โอชิโนะ ฮัคไก  พิธีชงชาญี่ปุ่น  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ห้างเซ็งเคียคุ บันไร  เมืองนาริตะ  อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  สนามบินนาริตะ  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม4-8 / 18-2234,999
25-2933,999
สิงหาคม
4-8 / 18-2234,999
25-2933,999
กันยายน1-5 / 8-1232,999
กันยายน
1-5 / 8-1232,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ – จังหวัดชิซุโอกะ – ไร่ชาโอบุจิซะซะบะ HOTEL JUST ONE หรือเทียบเท่า
3 โอชิโนะ ฮัคไก – พิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ห้างเซ็งเคียคุ บันไร – เมืองนาริตะ WELCO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) WELCO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ – จังหวัดชิซุโอกะ – ไร่ชาโอบุจิซะซะบะ
 • โรงแรม
 • HOTEL JUST ONE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอชิโนะ ฮัคไก – พิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ห้างเซ็งเคียคุ บันไร – เมืองนาริตะ
 • โรงแรม
 • WELCO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • WELCO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม