fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ คามิโคจิ ฟูจิ นาริตะ โตเกียว (SQ) 6วัน 4คืน ZGNGO-2412SQ – J2824148

รหัสทัวร์ : J2824148
เดินทาง : Oct-Nov 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ คามิโคจิ ฟูจิ นาริตะ โตเกียว (SQ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ  มัตสึโมโต้  คามิโคจิ  หมู่บ้านนาราอิจูกุ  เก็บภาพประทับใจ “ปราสาทมัตสึโมโต้” อิออนมอลล์  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  ศาลเจ้าโคมิตาเดะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : พิเศษ!! เมนูเซ็ตหมูย่างใบโฮบะ / เมนูหม้อไฟนาเบะโฮโต / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ / บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
พิเศษ : พักออนเซ็น 3 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินชางงี  สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ  มัตสึโมโต้  คามิโคจิ  หมู่บ้านนาราอิจูกุ  เก็บภาพประทับใจ “ปราสาทมัตสึโมโต้” อิออนมอลล์  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  ศาลเจ้าโคมิตาเดะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  สนามบินนาริตะ  สนามบินชางงี  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม20-25 (วันปิยมหาราช)51,990
30-4 พ.ย.49,990
ตุลาคม
20-25 (วันปิยมหาราช)51,990
30-4 พ.ย.49,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี
2 สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ TAKAYAMA AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 มัตสึโมโต้ - คามิโคจิ - หมู่บ้านนาราอิจูกุ - เก็บภาพประทับใจ “ปราสาทมัตสึโมโต้” - อิออนมอลล์ MATSUMOTO AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค FUJI AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ช้อปปิ้งชินจูกุ NARITA AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 สนามบินนาริตะ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
 • โรงแรม
 • TAKAYAMA AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มัตสึโมโต้ - คามิโคจิ - หมู่บ้านนาราอิจูกุ - เก็บภาพประทับใจ “ปราสาทมัตสึโมโต้” - อิออนมอลล์
 • โรงแรม
 • MATSUMOTO AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - ศาลเจ้าโคมิตาเดะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
 • โรงแรม
 • FUJI AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • NARITA AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม