fbpx

ทัวร์เกาหลี SUPER RED HOT KOREA (7C/BX) 5วัน 3คืน JK54 – K0824449

รหัสทัวร์ : K0824449
เดินทาง : Jul-Sep 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี SUPER RED HOT KOREA (7C/BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : จุดเช็คอินแห่งใหม่ ! Inspire Entertainment Resort (Aurora) รีสอร์ทสุดหรูครบวงจรที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Mohegan INSPIRE”  ป้อมปราการซูวอนฮวาซอง มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม UNESCO (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูนชมวิวป้อมปราการซูวอน)  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ! ห้องสมุด Byeolmadang Library ณ Starfield Suwon + POP MART  กรุงโซล  ศูนย์เวชสำอางเครื่องสำอาง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ + ทำข้าวห่อสาหร่าย  ย่านฮงแด + แวะจุ่ม POP MART  บรุกลินแห่งโซล! ย่านซองซูดอง + Dior Pop-Up Store (ค่าขนม เบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม ไม่รวมในค่าทัวร์)  Coex Mall + POP MART  ศูนย์โสมเกาหลี  พระราชวังเคียงบกกุง  หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดอง + POP MART  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท Hyundai Premium Outlet  คาเฟ่ต์โบสถ์สุดชิค MADE LIM Café’ (ค่าขนม เบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม ไม่รวมในค่าทัวร์)  แวะซื้อของฝากเกาหลี
กิน : BBQ บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์เกาหลี กินไม่อั้น

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนานาชาติอินชอน  จุดเช็คอินแห่งใหม่ ! Inspire Entertainment Resort (Aurora) รีสอร์ทสุดหรูครบวงจรที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Mohegan INSPIRE”  ป้อมปราการซูวอนฮวาซอง มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม UNESCO (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูนชมวิวป้อมปราการซูวอน)  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ! ห้องสมุด Byeolmadang Library ณ Starfield Suwon + POP MART  กรุงโซล  ศูนย์เวชสำอางเครื่องสำอาง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ + ทำข้าวห่อสาหร่าย  ย่านฮงแด + แวะจุ่ม POP MART  บรุกลินแห่งโซล! ย่านซองซูดอง + Dior Pop-Up Store (ค่าขนม เบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม ไม่รวมในค่าทัวร์)  Coex Mall + POP MART  ศูนย์โสมเกาหลี  พระราชวังเคียงบกกุง  หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดอง + POP MART  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท Hyundai Premium Outlet  คาเฟ่ต์โบสถ์สุดชิค MADE LIM Café’ (ค่าขนม เบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม ไม่รวมในค่าทัวร์)  แวะซื้อของฝากเกาหลี  สนามบินนานาชาติอินชอน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม8-12 (วันแม่)18,900
15-19 / 22-26 / 29-2 ก.ย.17,900
สิงหาคม
8-12 (วันแม่)18,900
15-19 / 22-26 / 29-2 ก.ย.17,900
กันยายน5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-3017,900
กันยายน
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-3017,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนานาชาติอินชอน – จุดเช็คอินแห่งใหม่ ! Inspire Entertainment Resort (Aurora) รีสอร์ทสุดหรูครบวงจรที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Mohegan INSPIRE” – ป้อมปราการซูวอนฮวาซอง มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม UNESCO (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูนชมวิวป้อมปราการซูวอน) – แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ! ห้องสมุด Byeolmadang Library ณ Starfield Suwon + POP MART L’Art Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว+
3 กรุงโซล – ศูนย์เวชสำอางเครื่องสำอาง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ + ทำข้าวห่อสาหร่าย – ย่านฮงแด + แวะจุ่ม POP MART – บรุกลินแห่งโซล! ย่านซองซูดอง + Dior Pop-Up Store (ค่าขนม เบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม ไม่รวมในค่าทัวร์) - Coex Mall + POP MART  L’Art Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว+
4 กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง + POP MART L’Art Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว+
5 กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท Hyundai Premium Outlet – คาเฟ่ต์โบสถ์สุดชิค MADE LIM Café’ (ค่าขนม เบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม ไม่รวมในค่าทัวร์) – แวะซื้อของฝากเกาหลี –สนามบินนานาชาติอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติอินชอน – จุดเช็คอินแห่งใหม่ ! Inspire Entertainment Resort (Aurora) รีสอร์ทสุดหรูครบวงจรที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Mohegan INSPIRE” – ป้อมปราการซูวอนฮวาซอง มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม UNESCO (ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูนชมวิวป้อมปราการซูวอน) – แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ! ห้องสมุด Byeolmadang Library ณ Starfield Suwon + POP MART
 • โรงแรม
 • L’Art Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว+
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงโซล – ศูนย์เวชสำอางเครื่องสำอาง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ + ทำข้าวห่อสาหร่าย – ย่านฮงแด + แวะจุ่ม POP MART – บรุกลินแห่งโซล! ย่านซองซูดอง + Dior Pop-Up Store (ค่าขนม เบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม ไม่รวมในค่าทัวร์) - Coex Mall + POP MART 
 • โรงแรม
 • L’Art Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว+
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง + POP MART
 • โรงแรม
 • L’Art Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว+
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงโซล – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท Hyundai Premium Outlet – คาเฟ่ต์โบสถ์สุดชิค MADE LIM Café’ (ค่าขนม เบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม ไม่รวมในค่าทัวร์) – แวะซื้อของฝากเกาหลี –สนามบินนานาชาติอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม