fbpx

ทัวร์สิงคโปร์ มหัศจรรย์ SINGAPORE รับพลังฮวงจุ้ย (SQ) 3วัน 2คืน BT-SIN53-SQ – SG0924412

รหัสทัวร์ : SG0924412
เดินทาง : Jul-Aug 2024
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์สิงคโปร์ มหัศจรรย์ SINGAPORE รับพลังฮวงจุ้ย (SQ) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 18,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  เมอร์ไลอ้อน  การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์  อ่าวมารีน่า  มารีน่า เบย์ แซนด์  สะพานฮีลิกซ์  Singapore River Bumboat Cruise  อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (Free Day & No Service ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)อุโมงค์ต้นไม้ฟอร์ทแคนนิ่ง  วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว  วัดตันสิชงซู  สิงคโปร์ ฟลายเออร์  น้ำตกจีเวล
กิน : บักกุ๊ดเต๋ @ SONG FA
พิเศษ : อิสระ 1 วัน

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  สนามบินชางงี  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  เมอร์ไลอ้อน  การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์  อ่าวมารีน่า  มารีน่า เบย์ แซนด์  สะพานฮีลิกซ์  Singapore River Bumboat Cruise  อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (Free Day & No Service ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)อุโมงค์ต้นไม้ฟอร์ทแคนนิ่ง  วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว  วัดตันสิชงซู  สิงคโปร์ ฟลายเออร์  น้ำตกจีเวล  สนามบินชางงี  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม10-12 (วันแม่)18,999
สิงหาคม
10-12 (วันแม่)18,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินชางงี • น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง • เมอร์ไลอ้อน • การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ • อ่าวมารีน่า • มารีน่า เบย์ แซนด์ • สะพานฮีลิกซ์ • Singapore River Bumboat Cruise IBIS SELEGIE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตราฐานสิงคโปร์
2 อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (Free Day & No Service ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) IBIS SELEGIE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตราฐานสิงคโปร์
3 อุโมงค์ต้นไม้ฟอร์ทแคนนิ่ง • วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว • วัดตันสิชงซู • สิงคโปร์ ฟลายเออร์ • น้ำตกจีเวล • สนามบินชางงี • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินชางงี • น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง • เมอร์ไลอ้อน • การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ • อ่าวมารีน่า • มารีน่า เบย์ แซนด์ • สะพานฮีลิกซ์ • Singapore River Bumboat Cruise
 • โรงแรม
 • IBIS SELEGIE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตราฐานสิงคโปร์
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (Free Day & No Service ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • IBIS SELEGIE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตราฐานสิงคโปร์
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อุโมงค์ต้นไม้ฟอร์ทแคนนิ่ง • วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว • วัดตันสิชงซู • สิงคโปร์ ฟลายเออร์ • น้ำตกจีเวล • สนามบินชางงี • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม