fbpx

ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER FESTA (BX/7C) 5วัน 3คืน – K5624165

รหัสทัวร์ : K5624165
เดินทาง : May-Sep 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER FESTA (BX/7C) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดพงอึนซา  FIRST COFFEE LAB (หรือร้านลักษณะใกล้เคียงกัน)  ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์  ประติมากรรมกังนัมสไตล์  ล็อตเต้เวิลด์  ทะเลสาบซอกชน  ศูนย์เครื่องสำอาง  ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท  สะพานสีสันแห่งสายน้ำบันโพ  หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี  ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ  Duty Free  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก  ศูนย์อเมทิสต์  KOREAN SUPERMARKET
กิน : บาร์บีคิว บุฟเฟ่ต์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  วัดพงอึนซา  FIRST COFFEE LAB (หรือร้านลักษณะใกล้เคียงกัน)  ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์  ประติมากรรมกังนัมสไตล์  ล็อตเต้เวิลด์  ทะเลสาบซอกชน  ศูนย์เครื่องสำอาง  ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท  สะพานสีสันแห่งสายน้ำบันโพ  หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี  ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ  Duty Free  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก  ศูนย์อเมทิสต์  KOREAN SUPERMARKET  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม18-22 (วันอาสาฬหบูชา) / 25-29 (วันเฉลิม ร.10)18,900
24-2817,900
กรกฎาคม
18-22 (วันอาสาฬหบูชา) / 25-29 (วันเฉลิม ร.10)18,900
24-2817,900
สิงหาคม13-17 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 31-4 ก.ย. / 10-14 / 11-15 / 12-16 (วันแม่)16,900
7-11 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 28-1 ก.ย. / 29-2 ก.ย. / 30-3 ก.ย. / 8-12 / 9-13 (วันแม่)17,900
สิงหาคม
13-17 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 31-4 ก.ย. / 10-14 / 11-15 / 12-16 (วันแม่)16,900
7-11 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 28-1 ก.ย. / 29-2 ก.ย. / 30-3 ก.ย. / 8-12 / 9-13 (วันแม่)17,900
กันยายน23-2715,900
1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 24-28 / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค.16,900
4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ต.ค.17,900
กันยายน
23-2715,900
1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 24-28 / 28-2 ต.ค. / 29-3 ต.ค. / 30-4 ต.ค.16,900
4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 25-29 / 26-30 / 27-1 ต.ค.17,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - วัดพงอึนซา - FIRST COFFEE LAB (หรือร้านลักษณะใกล้เคียงกัน) - ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ - ประติมากรรมกังนัมสไตล์ SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
3 ล็อตเต้เวิลด์ - ทะเลสาบซอกชน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท - สะพานสีสันแห่งสายน้ำบันโพ SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
4 หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ - Duty Free - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
5 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ศูนย์อเมทิสต์ - KOREAN SUPERMARKET - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - วัดพงอึนซา - FIRST COFFEE LAB (หรือร้านลักษณะใกล้เคียงกัน) - ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ - ประติมากรรมกังนัมสไตล์
 • โรงแรม
 • SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล็อตเต้เวิลด์ - ทะเลสาบซอกชน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท - สะพานสีสันแห่งสายน้ำบันโพ
 • โรงแรม
 • SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ - Duty Free - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
 • โรงแรม
 • SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 3* โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ศูนย์อเมทิสต์ - KOREAN SUPERMARKET - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม