fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น KAMIKOCHI TOKYO FUJI AUTUMN (XJ) 5วัน 3คืน RJ-XJ040 – J5324053

รหัสทัวร์ : J5324053
เดินทาง : Oct 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น KAMIKOCHI TOKYO FUJI AUTUMN (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 34,919

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กรุงโตเกียว  ย่านชิบะมาตะ  วัดไทชะคุเท็น  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี  เมืองมัตสึโมโต้  ถนนนาคามาชิ  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ  สะพานกัปปะ  เมืองยามานะชิ  อุโมงค์เมเปิ้ล  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิ พาร์ค  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  กรุงโตเกียว  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D
กิน : พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)  สนามบินนานาชาตินาริตะ  กรุงโตเกียว  ย่านชิบะมาตะ  วัดไทชะคุเท็น  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี  เมืองมัตสึโมโต้  ถนนนาคามาชิ  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ  สะพานกัปปะ  เมืองยามานะชิ  อุโมงค์เมเปิ้ล  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิ พาร์ค  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  กรุงโตเกียว  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D  เมืองนาริตะ  สนามบินนานาชาตินาริตะ  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม8-1234,919
10-14 / 11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)39,919
14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 22-26 (วันปิยมหาราช)38,919
ตุลาคม
8-1234,919
10-14 / 11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)39,919
14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 22-26 (วันปิยมหาราช)38,919

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงโตเกียว-ย่านชิบะมาตะ-วัดไทชะคุเท็น-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - เมืองมัตสึโมโต้-ถนนนาคามาชิ IROHA GRAND HOTEL MATSUMOTO EKIMAE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองยามานะชิ-อุโมงค์เมเปิ้ล-หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิ พาร์ค-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตเกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D-เมืองนาริตะ MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 สนามบินนานาชาตินาริตะ–กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงโตเกียว-ย่านชิบะมาตะ-วัดไทชะคุเท็น-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี - เมืองมัตสึโมโต้-ถนนนาคามาชิ
 • โรงแรม
 • IROHA GRAND HOTEL MATSUMOTO EKIMAE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองยามานะชิ-อุโมงค์เมเปิ้ล-หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิ พาร์ค-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตเกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D-เมืองนาริตะ
 • โรงแรม
 • MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาตินาริตะ–กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม