fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HAKUBA MOUNTAIN KAMIKOCHI (XJ) 5วัน 3คืน RJ-XJ035 – J5324177

รหัสทัวร์ : J5324177
เดินทาง : Jun-Sep 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น HAKUBA MOUNTAIN KAMIKOCHI (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,919

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองคาวาโกะเอะ  ศาลเจ้าฮิกาวะ ถนนคุราสึคุริ  หอระฆังเวลา โทคิโนะคาเนะ  ตรอกโบราณ คาชิยะโยโคโช  จังหวัดนากาโนะ  เมืองนากาโนะ  วัดเซ็นโคจิ  ถนนนากามิเสะ  ฮาคุบะ  สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์  Hakuba Mountain Resort  Hakuba Mountain Harbor  Yo Hoo! Swing  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ  เมืองยามานาชิ  โออิชิ ปาร์ค  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  กรุงโตกียว  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ + ถ่ายรูป CAT 3D 
กิน : พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมทุ่ง Lavender ตามฤดูกาล

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)  สนามบินนานาชาติ นาริตะ  เมืองคาวาโกะเอะ  ศาลเจ้าฮิกาวะ  ถนนคุราสึคุริ  หอระฆังเวลา โทคิโนะคาเนะ  ตรอกโบราณ คาชิยะโยโคโช  จังหวัดนากาโนะ  เมืองนากาโนะ  วัดเซ็นโคจิ  ถนนนากามิเสะ  ฮาคุบะ  สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์  Hakuba Mountain Resort  Hakuba Mountain Harbor  Yo Hoo! Swing  อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ  เมืองยามานาชิ  โออิชิ ปาร์ค  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  กรุงโตกียว  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ + ถ่ายรูป CAT 3D  เมืองนาริตะ  สนามบินนานาชาตินาริตะ  กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม21-25 / 28-1 ก.ย.34,919
สิงหาคม
21-25 / 28-1 ก.ย.34,919
กันยายน5-9 / 12-1634,919
19-2329,919
กันยายน
5-9 / 12-1634,919
19-2329,919ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินนานาชาติ นาริตะ – เมืองคาวาโกะเอะ – ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนคุราสึคุริ – หอระฆังเวลา โทคิโนะคาเนะ – ตรอกโบราณ คาชิยะโยโคโช จังหวัดนากาโนะ – เมืองนากาโนะ – วัดเซ็นโคจิ – ถนนนากามิเสะ HOTEL JAL CITY NAGANO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ฮาคุบะ - สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์ - Hakuba Mountain Resort - Hakuba Mountain Harbor Yo Hoo! Swing - อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ - เมืองยามานาชิ YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 โออิชิ ปาร์ค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ + ถ่ายรูป CAT 3D - เมืองนาริตะ MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 สนามบินนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาติ นาริตะ – เมืองคาวาโกะเอะ – ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนคุราสึคุริ – หอระฆังเวลา โทคิโนะคาเนะ – ตรอกโบราณ คาชิยะโยโคโช จังหวัดนากาโนะ – เมืองนากาโนะ – วัดเซ็นโคจิ – ถนนนากามิเสะ
 • โรงแรม
 • HOTEL JAL CITY NAGANO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮาคุบะ - สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์ - Hakuba Mountain Resort - Hakuba Mountain Harbor Yo Hoo! Swing - อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ - เมืองยามานาชิ
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โออิชิ ปาร์ค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ + ถ่ายรูป CAT 3D - เมืองนาริตะ
 • โรงแรม
 • MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม