fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น HAVEN LANDMARK HAKUBA KAMIKOCHI (XJ) 6วัน 4คืน JXJ124 – J4824249

รหัสทัวร์ : J4824249
เดินทาง : Sep-Oct 2024
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น HAVEN LANDMARK HAKUBA KAMIKOCHI (XJ) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 36,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โอซาก้า  ป้ายไฟกูลิโกะ  ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)  เกียวโต  วัดคินคะคุจิ  กิฟุ  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า  คามิโคจิ  นากาโน่  Hakuba Iwatake Mountain Resort+Gondora lift  วัดเซนโคจิ  ไร่วาซาบิ Daio Wasabi Farm  ทะเลสาบซูวะ  ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5  สวนโออิชิปาร์ค  ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free  โตเกียว  ย่านชินจูกุ
กิน : Shabu Buffet / บุฟเฟ่ต์ขาปู!!
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน / ขึ้นกระเช้าชมวิว Hakuba Iwatake

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ  โอซาก้า  ป้ายไฟกูลิโกะ  ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)  เกียวโต  วัดคินคะคุจิ  กิฟุ  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า  คามิโคจิ  นากาโน่  Hakuba Iwatake Mountain Resort+Gondora lift  วัดเซนโคจิ  ไร่วาซาบิ Daio Wasabi Farm  ทะเลสาบซูวะ  ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5  สวนโออิชิปาร์ค  ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free  โตเกียว  ย่านชินจูกุ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน4-9 / 24-29 36,888
11-1637,888
กันยายน
4-9 / 24-29 36,888
11-1637,888
ตุลาคม1-6 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย) / 2-7 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย) / 22-27 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย) / 23-28 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย)37,888
ตุลาคม
1-6 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย) / 2-7 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย) / 22-27 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย) / 23-28 (ว่าง 1 ที่สุดท้าย)37,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ป้ายไฟกูลิโกะ – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - กิฟุ Koyo Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – คามิโคจิ – นากาโน่ Hotel Green Plaza Hakuba ONSEN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 Hakuba Iwatake Mountain Resort+Gondora lift – วัดเซนโคจิ – ไร่วาซาบิ Daio Wasabi Farm – ทะเลสาบซูวะ Fujisan Graden Hotel ONSEN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 – สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free - โตเกียว - ย่านชินจูกุ The Hedistar Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า – ป้ายไฟกูลิโกะ – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - กิฟุ
 • โรงแรม
 • Koyo Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – คามิโคจิ – นากาโน่
 • โรงแรม
 • Hotel Green Plaza Hakuba ONSEN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • Hakuba Iwatake Mountain Resort+Gondora lift – วัดเซนโคจิ – ไร่วาซาบิ Daio Wasabi Farm – ทะเลสาบซูวะ
 • โรงแรม
 • Fujisan Graden Hotel ONSEN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 – สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free - โตเกียว - ย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • The Hedistar Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม