fbpx

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ ซิกนากิ เทลาวี่ ซินันดาลี กอรี่ มิสทเคต้า คาซเบกี้ (QR) 7วัน 5คืน ZGTBS-2418QR – GG2824344

รหัสทัวร์ : GG2824344
เดินทาง : Sep-Oct 2024
ระยะเวลา : 7D5N

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ ซิกนากิ เทลาวี่ ซินันดาลี กอรี่ มิสทเคต้า คาซเบกี้ (QR) 7วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 52,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองซิกนากิ  กำแพงเมืองโบราณ  อารามบอดบี โลโปต้า เลค  อนุสรณ์เกรมี่  เมืองเทลาวี่  พิพิธภัณฑ์สวนซินันดาล โรงกลั่นไวน์ซิลด้า  อีส พอยท์มอลล์  เมืองกอรี่  เมืองอัพลีสสิเคห์  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  เมืองมิทสเคต้า วิหารสเวติสโคเวลี ชาเดอนี่สตรีท วิหารจวารี  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  เมืองกูดาอูรี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  เมืองคาซเบกี้  นั่งรถ 4WD  โบสถ์เกอร์เกตี้ (พักคาซเบกี้)  เมืองทบิลิซี่  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย  สะพานแห่งสันติภาพ  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย 
กิน : อาหารไทยและคินกาลี
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / พักคาซเบกี้ 1 คืน และ พักโรงแรมทะเลสาบ 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินฮามัด  สนามบินทบิลิซี่  เมืองซิกนากิ  กำแพงเมืองโบราณ  อารามบอดบี โลโปต้า เลค  อนุสรณ์เกรมี่  เมืองเทลาวี่  พิพิธภัณฑ์สวนซินันดาล โรงกลั่นไวน์ซิลด้า  อีส พอยท์มอลล์  เมืองกอรี่  เมืองอัพลีสสิเคห์  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  เมืองมิทสเคต้า วิหารสเวติสโคเวลี ชาเดอนี่สตรีท วิหารจวารี  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  เมืองกูดาอูรี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  เมืองคาซเบกี้  นั่งรถ 4WD  โบสถ์เกอร์เกตี้ (พักคาซเบกี้)  เมืองทบิลิซี่  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย  สะพานแห่งสันติภาพ  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  สนามบินทบิลิซี่  สนามบินฮามัด  สนามบินฮามัด  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน16-22 / 30-6 ต.ค.52,990
กันยายน
16-22 / 30-6 ต.ค.52,990
ตุลาคม5-11 / 7-13 / 12-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-20 / 21-27 (วันปิยมหาราข)54,990
ตุลาคม
5-11 / 7-13 / 12-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-20 / 21-27 (วันปิยมหาราข)54,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮามัด – สนามบินทบิลิซี่ SABURTALO HOTEL BY MERCURE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 เมืองซิกนากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – โลโปต้า เลค LOPOTA LAKE RESORT ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
3 อนุสรณ์เกรมี่ – เมืองเทลาวี – พิพิธภัณฑ์สวนซินันดาลี – โรงกลั่นไวน์ซิลด้า – อีส พอยท์มอลล์ SABURTALO HOTEL BY MERCURE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองกอรี่ – เมืองอัพลีสสิเคห์ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – ชาเดอนี่สตรีท SABURTALO HOTEL BY MERCURE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ (พักคาซเบกี้) INTOURIST HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6 เมืองทบิลิซี่ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – สะพานแห่งสันติภาพ –อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินฮามัด
7 สนามบินฮามัด – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮามัด – สนามบินทบิลิซี่
 • โรงแรม
 • SABURTALO HOTEL BY MERCURE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซิกนากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – โลโปต้า เลค
 • โรงแรม
 • LOPOTA LAKE RESORT ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อนุสรณ์เกรมี่ – เมืองเทลาวี – พิพิธภัณฑ์สวนซินันดาลี – โรงกลั่นไวน์ซิลด้า – อีส พอยท์มอลล์
 • โรงแรม
 • SABURTALO HOTEL BY MERCURE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองกอรี่ – เมืองอัพลีสสิเคห์ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – ชาเดอนี่สตรีท
 • โรงแรม
 • SABURTALO HOTEL BY MERCURE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ (พักคาซเบกี้)
 • โรงแรม
 • INTOURIST HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองทบิลิซี่ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – สะพานแห่งสันติภาพ –อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินฮามัด
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮามัด – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม