fbpx

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี (GF) 8วัน 5คืน ZGTBS-2413GF – GG2824005

รหัสทัวร์ : GG2824005
เดินทาง : Sep-Nov 2024
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี (GF) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 45,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทบิลิซี่  กอรี  เมืองอัพลีสสิค  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  เมืองกูดาอูรี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  เมืองคาซเบกี้  นั่งรถ 4WD  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองทบิลิซี่  ทบิลิซี่ มอลล์  เมืองไซห์นากิ  กำแพงเมืองโบราณ  อารามบอดบี  เมืองควาเรลี  ลิ้มรสไวน์ควาเรลี  อีสพ้อย มอลล์  วิหารจวารี  เมืองมิทสเคต้า  วิหารสเวติสโคเวลี  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  ชาเดอนี่สตรีท  สะพานแห่งสันติภาพ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี  โบสถ์ทรีนิตี้
กิน : พิเศษ ... เมนูคินคาลิ / อาหารไทย
พิเศษ : พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินบาห์เรน  สนามบินทบิลิซี่  กอรี  เมืองอัพลีสสิค  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  เมืองกูดาอูรี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  เมืองคาซเบกี้  นั่งรถ 4WD  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองทบิลิซี่  ทบิลิซี่ มอลล์  เมืองไซห์นากิ  กำแพงเมืองโบราณ  อารามบอดบี  เมืองควาเรลี  ลิ้มรสไวน์ควาเรลี  อีสพ้อย มอลล์  วิหารจวารี  เมืองมิทสเคต้า  วิหารสเวติสโคเวลี  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  ชาเดอนี่สตรีท  สะพานแห่งสันติภาพ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี  โบสถ์ทรีนิตี้  สนามบินทบิลิซี่  สนามบินบาห์เรน  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน6-13 / 13-20 / 20-27 / 27-4 ต.ค.45,990
กันยายน
6-13 / 13-20 / 20-27 / 27-4 ต.ค.45,990
ตุลาคม 25-1 พ.ย.46,990
11-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-25 (วันปิยมหาราช)48,990
ตุลาคม
25-1 พ.ย.46,990
11-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-25 (วันปิยมหาราช)48,990
พฤศจิกายน1-8 / 8-15 / 15-2246,990
พฤศจิกายน
1-8 / 8-15 / 15-2246,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินบาห์เรน – สนามบินทบิลิซี่ – กอรี GORI INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองอัพลีสสิค – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองทบิลิซี่ – ทบิลิซี่ มอลล์ BIOGRAPHY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า (
5 เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – อีสพ้อย มอลล์ BIOGRAPHY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6 วิหารจวารี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ชาเดอนี่สตรีท BIOGRAPHY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
7 สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – โบสถ์ ทรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินบาห์เรน
8 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินบาห์เรน – สนามบินทบิลิซี่ – กอรี
 • โรงแรม
 • GORI INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอัพลีสสิค – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี
 • โรงแรม
 • GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองทบิลิซี่ – ทบิลิซี่ มอลล์
 • โรงแรม
 • BIOGRAPHY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า (
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – อีสพ้อย มอลล์
 • โรงแรม
 • BIOGRAPHY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วิหารจวารี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ชาเดอนี่สตรีท
 • โรงแรม
 • BIOGRAPHY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – โบสถ์ ทรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินบาห์เรน
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม