fbpx

ทัวร์เกาหลี FALL IN LOVE BUSAN YEOSU (BX) 5วัน 3คืน KBX45 -K4824359

รหัสทัวร์ : K4824359
เดินทาง : Sep-Oct 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี FALL IN LOVE BUSAN YEOSU (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 16,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  วัดแฮดงยงกุงซา  โบสถ์คริสต์จุกซอง  LF Square Mall  I Museum  Yeosu Art land และพิพิธภัณฑ์ Trick Art  Ocean View Café  จัตุรัสอีซุนชิน  ตลาดพื้นเมือง  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง  ร้านสมุนไพร Red Pine  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพร  รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล  แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี  ตลาดนัมโพดง  Local Super Market  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก  ท่าเรือจังนิม
กิน : BBQ Buffet ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี / เมนูชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  วัดแฮดงยงกุงซา  โบสถ์คริสต์จุกซอง  LF Square Mall  I Museum  Yeosu Art land และพิพิธภัณฑ์ Trick Art  Ocean View Café  จัตุรัสอีซุนชิน  ตลาดพื้นเมือง  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง  ร้านสมุนไพร Red Pine  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพร  รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล  แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี  ตลาดนัมโพดง  Local Super Market  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก  ท่าเรือจังนิม  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน4-8 / 6-10 / 13-1716,888
25-29 / 27-1 ต.ค.17,888
กันยายน
4-8 / 6-10 / 13-1716,888
25-29 / 27-1 ต.ค.17,888
ตุลาคม2-6 / 4-8 / 16-20 / 18-22 / 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)19,888
11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,888
ตุลาคม
2-6 / 4-8 / 16-20 / 18-22 / 9-13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)19,888
11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – วัดแฮดงยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - LF Square Mall HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 I Museum - Yeosu Art land และพิพิธภัณฑ์ Trick Art – Ocean View Café - จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - ร้านสมุนไพร Red Pine - ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร – รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ตลาดนัมโพดง CONNECT HOTEL BUSAN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 Local Super Market - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ท่าเรือจังนิม – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – วัดแฮดงยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - LF Square Mall
 • โรงแรม
 • HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • I Museum - Yeosu Art land และพิพิธภัณฑ์ Trick Art – Ocean View Café - จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง
 • โรงแรม
 • HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - ร้านสมุนไพร Red Pine - ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร – รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ตลาดนัมโพดง
 • โรงแรม
 • CONNECT HOTEL BUSAN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • Local Super Market - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ท่าเรือจังนิม – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม